одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2017 г.

Уникален идентификатор:  711c7da5-ad74-4b02-a13a-79a92d98dd6e

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2017 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-12 19:55:24
  • Създаден от: adminlz
  • Последна промяна: 2021-01-12 19:55:24

№ по ред

№ и дата на удостоверението

Вх. № на искането за регистриране на строежа

Строеж / Наименование

Местонахождение

Възложител

Издадено от

1 № 1/24.01.2017г. №94-Л-2/18.01.2017г. Пристройка към магазин гр. Лозница, УПИ ІІІ, кв.43 ЕТ "Любен Калински" арх.Е. Проданов
2 № 2/14.02.2017г. № 94-Л-2/18.01.2017г. Зала за тържества и магазин за хранителни стоки с. Каменар, УПИ ІІ - 139, кв.21 Левент Илиянов Емилиянов арх.Е. Проданов
3 № 3/21.03.2017г. № 94-С-31/21.03.2017г. Промяна предназначението на банков офис в агроаптека и смесен магазин гр. Лозница, УПИ І, кв.43 Стилияна Стефанова Маркова арх.Е. Проданов
4 № 4/21.03.2017г. 94-Г-18/21.03.2017г. Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон гр. Лозница, УПИ ІІІ, кв.44 Гюнай Мехмедов Ахмедов арх.Е. Проданов
5 № 5/21.03.2017г № 94-С-32/21.03.2017г. Промяна предназначението на млекопункт и навес в жилищни помещения с. Чудомир, УПИ ХІІ-49, кв.27 Атидже Мехмедова Дживгова арх.Е. Проданов
6 № 6/16.05.2017г. № 94-Г-32/16.05.2017г. Надстройка на един етаж от съществуваща жилищна сграда гр. Лозница, УПИ ХІ-294, кв.30 Георги Николов Георгиев арх.Е. Проданов
7 № 7/29.05.2017г. № 94-В-321/29.05.2017г. Автомивка и промяна предназначението на част от съществуваща столова в работилница за смяна и баланс на гуми гр. Лозница - стопански двор, УПИ VІ, кв.82 Владимир Иванов Димитров арх.Е. Проданов
8 № 8/06.06.2017г. №94-М-55/31.05.2017г. Специализиран малък обект за дестилиране с. Веселина, УПИ ХІ-219, кв.21 Мюкерем Нуридинова Исмаилова арх.Е. Проданов
9 № 9/08.08.2017г. № 08-00-31/08.08.2017г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда находяща се в имот 739- за жилищно строителство в кв.54 по плана на гр. Лозница гр. Лозница, ПИ 739, кв.54 Сдружение на собствениците "ТРИАТЛОН" гр. Лозница арх.Е. Проданов
10 №10/05.12.2017г. № 94-Н-101/05.12.2017г. Преустройство на производствена сграда в магазин за промишлени стоки, автомивка и работилница за баланс на гуми гр. Лозница, УПИ ІІ, кв.55 Назиф Исмаил Мехмед арх.Е. Проданов