одобрен

SEBRA_25.03.20

Уникален идентификатор:  717a3d21-0693-4931-ada1-e62cb6d8328f

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-26 11:32:09
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-26 11:32:09

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 125 986756.37
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 3802.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 44 9148.53
10 xxxx Издръжка 82 184640.11
18 xxxx Други разходи 16 13316.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 9976.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13 9608.2
88 xxxx Средства на разпореждане 8 41887.25
90 xxxx Възстановени приходи 1 9557.59
Общо: 291 1268693.05
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 844.13
10 xxxx Издръжка 2 95643.7
Общо: 3 96487.83
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 564
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 1206
Общо: 4 1770
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 52463.91
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 220
Общо: 3 52683.91
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 53672.93
10 xxxx Издръжка 4 626.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700.2
Общо: 6 55000.03
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1086.38
10 xxxx Издръжка 3 1340
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 933.6
Общо: 5 3359.98
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 61596.64
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 3802.33
18 xxxx Други разходи 3 1556.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 933.6
Общо: 6 67888.83
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 48493.13
10 xxxx Издръжка 5 636.38
18 xxxx Други разходи 4 5095.79
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700.2
Общо: 11 54925.5
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 47461.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700
Общо: 2 48161.54
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 90200.53
10 xxxx Издръжка 10 3639.68
18 xxxx Други разходи 6 2408.79
90 xxxx Възстановени приходи 1 9557.59
Общо: 19 105806.59
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 47708.06
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700.2
Общо: 2 48408.26
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 55281.47
10 xxxx Издръжка 3 338.38
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 933.6
Общо: 5 56553.45
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 66755.08
10 xxxx Издръжка 6 1569.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700.2
Общо: 9 69024.97
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1765.02
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700.2
Общо: 6 2465.22
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1483.62
Общо: 4 1483.62
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 70764.34
10 xxxx Издръжка 3 1351.8
18 xxxx Други разходи 3 4255.63
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700.2
Общо: 9 77071.97
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 46996.6
10 xxxx Издръжка 7 2163.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 700.2
Общо: 10 49860.4
ИАГ ( 022100**** ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 92 262306.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 36 8632.45
10 xxxx Издръжка 6 835.22
Общо: 134 271774.09
БАБХ ( 022250**** ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 70954.18
Общо: 18 70954.18
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 10860.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 86.08
Общо: 4 10946.53
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 50.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 9976.2
Общо: 2 10026.6
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 58754.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 210
88 xxxx Средства на разпореждане 8 41887.25
Общо: 14 100851.97
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 4596.19
10 xxxx Издръжка 1 42.78
Общо: 5 4638.97
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 6913.85
10 xxxx Издръжка 2 1634.76
Общо: 10 8548.61
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )