одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОД"З" Търговище земеделска техника и машини за земни работи към 30 Юни 2020г.

Уникален идентификатор:  71846b9b-25a2-4929-b7bc-5bf7ba295f68

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 09:56:32
  • Създаден от: anton_vladimirov
  • Последна промяна: 2020-06-30 09:56:32

ИНФОРМАЦИЯ

за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Търговище
земеделска, горска техника и машини за земни работи
към 30 Юни 2020г.
Вид техника Регистрирана техника /брой/
1 Верижни трактори 67
2 Колесни трактори 2430
3 Самоходни шасита 71
4 Друга самоходна техника 413
5 Тракторни ремаркета: 1173
6 в т.ч. с общо предназначение 941
7 със спец. предназначение 232
8 Горска техника 33
9 Зърнокомбайни 370
10 Самоходни силажокомбайни 24
11 Други самоходни машини 102
12 Машини за сеидба и садене 754
13 Машини за торене и растителна защита 486
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 865
15 Почвообработващи 2494
16 Сушилни и други 25
17 Зърно и семепочистващи 53
18 Машини за поливане 23
19 Горска техника 342