одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления до 31.12.2018 г.

Уникален идентификатор:  71925e19-9deb-4ad9-a673-7c2669f3b381

РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 14:57:56
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-03-15 14:59:17
  • Последно променил: dragomir_vasilev

РИОСВ-Шумен

№ по ред Вид на депото (Регионално или Общинско) и наименование Община Количество депонирани отпадъци Размер на отчисленията по чл. 60 (лв./тон) Постъпили в сметката на РИОСВ отчисления Следва да постъпят в сметката на РИОСВ отчисления по чл. чл. 60 от ЗУО (лв.) Следва да постъпят в сметката на РИОСВ отчисления по чл. 64 от ЗУО (лв.) Обща сума на отчисленията, които следва да постъпят Остава да постъпят по чл. 60 (лв.) Остава да постъпят по чл. 64 (лв.) Дължима лихва за отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 Натрупана лихва за отчисленията по чл. 64 от ЗУО Изразходени средства (лв.) Депонирани количества неопасни отпадъци, за които отчисленията по чл.20 от Наредба №7 се увеличават с 15 на сто Дължими отчисления по чл. 20, ал. 3 от Наредба №7 (лв.) Забележки
месец количество (т) по чл. 60 от ЗУО (лв.) по чл. 64 от ЗУО (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Регионално депо -Търговище Община Търговище януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 19610,48 5.4 $ 47,601.84 58 831,44 лв. $ 47,601.84 58 831,44 лв. $ 106,433.28 0.00\ лв 0.00\ лв Отчисленията по чл.60 от ЗУО за 2011 г. са определени 5,40 лв./тон. С писмо Община Търговище е поискала от МОСВ намаление на отчисленията, което беше разрешено, но не по-малко от 20/100 от сумата. В тази връзка Общините определиха сума еднаква за всички месеци, която не е по-малка от 20/100 от определеният размер на отчисленията.
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 37,400.37 5.4 $ 143,667.24 $ 218,940.54 $ 143,667.24 $ 218,940.54 $ 362,607.81 0.00\ лв 0.00\ лв Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 55,084.14 5.4 $ 238,159.54 $ 484,196.94 $ 238,159.54 $ 484,196.94 $ 722,356.48 0.00\ лв 0.00\ лв Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 72,904.20 5.2 $ 330,823.85 $ 876,238.26 $ 330,823.85 $ 876,238.26 $ 1,207,062.11 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 92,413.11 5.2 $ 424,979.89 $ 1,383,232.30 $ 424,979.89 $ 1,383,232.30 $ 1,808,212.19 0.00\ лв 0.00\ лв 799 000 лв за изграждане на площадка за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци в УПИ X, ПИ № 73626.504.725, кв. 23, Промишлена зона, гр. Търговище.
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 105636.050 5.2 $ 508,320.49 $ 998,814.58 $ 508,320.49 $ 998,814.58 $ 1,507,135.07 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 108481.660 5.2 $ 523,122.86 $ 1,076,258.85 $ 523,122.86 $ 1,076,258.85 $ 1,599,381.71 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 112253.690 5.2 $ 542,737.42 $ 1,184,256.22 $ 542,737.42 $ 1,184,256.22 $ 1,726,993.64 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 116634.370 5.2 $ 565,516.90 $ 1,308,369.72 $ 565,516.90 $ 1,308,369.72 $ 1,873,886.62 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 120581.080 5.2 $ 585,632.01 $ 1,417,998.90 $ 585,632.01 $ 1,417,998.90 $ 2,003,630.91 0.00\ лв 0.00\ лв м.09 - 78,42 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 123630.440 5.48 $ 602,049.55 $ 1,507,837.28 $ 602,049.55 $ 1,507,837.28 $ 2,109,886.83 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 126644.590 5.48 $ 618,567.10 $ 1,581,041.48 $ 618,567.10 $ 1,581,041.48 $ 2,199,608.58 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 130420.910 5.48 $ 639,261.33 $ 1,670,598.23 $ 639,261.33 $ 1,670,598.23 $ 2,309,859.56 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 131319.570 5.48 $ 643,595.60 $ 1,690,201.58 $ 643,595.60 $ 1,690,201.58 $ 2,333,797.15 0.00\ лв 0.00\ лв м.09 - 107,74 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления. От месец октомври 2018 г. община Търговище депонира на РД Шумен
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
2 Регионално депо -Търговище Община Попово януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 6,524.11 5.4 14 218,8 лв 19 572,33 лв 14 218,8 лв 19 572,33 лв $ 33,791.13 0.00\ лв 0.00\ лв Отчисленията по чл.60 от ЗУО за 2011 г. са определени 5,40 лв./тон. С писмо Община Търговище е поискала от МОСВ намаление на отчисленията, което беше разрешено, но не по-малко от 20/100 от сумата. В тази връзка Общините определиха сума еднаква за всички месеци, която не е по-малка от 20/100 от определеният размер на отчисленията.
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 13340.290 5.4 $ 51,026.12 $ 80,917.95 $ 51,026.12 $ 80,917.95 $ 131,944.07 0.00\ лв 0.00\ лв Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 19965.000 5.4 $ 86,799.55 $ 180,288.60 $ 86,799.55 $ 180,288.60 $ 267,088.15 0.00\ лв 0.00\ лв Отчисленията по чл. 64 от ЗУО се превеждат веднъж на тримесечие
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 26769.440 5.2 $ 122,182.64 $ 329,986.28 $ 122,182.64 $ 329,986.28 $ 452,168.92 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 32958.020 5.2 $ 154,363.26 $ 503,266.52 $ 154,363.26 $ 503,266.52 $ 657,629.78 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 38887.740 5.2 $ 186,792.22 $ 719,562.28 $ 186,792.22 $ 719,562.28 906 354,50 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 39961.230 5.2 $ 192,374.37 $ 760,967.20 $ 192,374.37 $ 760,967.20 953 341,57 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 41536.870 5.2 $ 200,567.70 $ 823,992.80 $ 200,567.70 $ 823,992.80 $ 1,024,560.50 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 43398.890 5.2 $ 210,250.20 $ 898,473.60 $ 210,250.20 $ 898,473.60 $ 1,108,723.80 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 45174.330 5.2 $ 219,445.06 $ 969,203.20 $ 219,445.06 $ 969,203.20 $ 1,188,648.26 0.00\ лв 0.00\ лв м.09 - 7,2 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 46452.230 5.48 $ 226,321.40 $ 1,024,448.90 $ 226,321.40 $ 1,024,448.90 $ 1,250,770.30 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 48132.010 5.48 $ 235,526.59 $ 1,100,039.00 $ 235,526.59 $ 1,100,039.00 $ 1,335,565.59 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 49344.750 5.48 $ 242,172.41 $ 1,154,612.30 $ 242,172.41 $ 1,154,612.30 $ 1,396,784.71 0.00\ лв 0.00\ лв От м. 08 община Попово се обслужва от "Еко Инвест Север" ООД, гр. София - площадка гр. Попово за балиране на СБО
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 49344.750 5.48 $ 242,172.41 $ 1,154,612.30 $ 242,172.41 $ 1,154,612.30 $ 1,396,784.71 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
3 рег. Депо Омуртаг Община Омуртаг януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 5234.36 11.38 59 567,02 лв 15 703,08 лв 59 567,02 лв 15 703,08 лв 75 270,10 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 10437.51 11.38 118 778,87 лв $ 62,531.43 118 778,87 лв $ 62,531.43 181 310,30 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 15901.95 11.38 180 964,21 лв 144 498,03 лв 180 964,21 лв 144 498,03 лв 325 462,24 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 20246.37 11.38 230 403,71 лв 240 075,27 лв 230 403,71 лв 240 075,27 лв 470 478,98 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 24590.79 8.00 260 463,39 лв 345 284,15 лв 260 463,39 лв 345 284,15 лв 605 747,54 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 28479.800 8.00 $ 289,089.81 $ 430,108.46 295 743,41 лв 460 049,66 лв 719 198,27 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 29170.410 8.00 $ 301,268.29 $ 502,090.46 $ 301,268.29 $ 502,090.46 803 358,75 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 30223.130 8.00 $ 309,690.05 $ 544,199.26 $ 309,690.05 $ 544,199.26 853 889,31 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 31373.770 8.00 $ 318,895.17 $ 590,224.86 $ 318,895.17 $ 590,224.86 $ 909,120.03 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 32375.090 8.00 $ 326,905.73 $ 685,187.90 $ 326,905.73 $ 685,187.90 $ 1,012,093.63 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 33160.030 8.00 $ 333,185.25 $ 719,123.90 $ 333,185.25 $ 719,123.90 $ 1,052,309.15 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 34257.630 8.00 $ 341,966.05 $ 768,515.90 $ 341,966.05 $ 768,515.90 $ 1,110,481.95 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 35419.330 8.00 $ 351,259.65 $ 820,792.40 $ 351,259.65 $ 820,792.40 $ 1,172,052.05 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 36507.830 8.00 $ 359,967.65 $ 869,774.90 $ 359,967.65 $ 869,774.90 $ 1,229,742.55 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
4 Община Котел януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 864.708 11.38 9 840,34 лв $ 2,594.12 9 840,34 лв $ 2,594.12 12 434,46 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 1972.275 11.38 22 444,49 лв $ 12,562.25 22 444,49 лв $ 12,562.25 35 006,74 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 3695.575 11.38 $ 42,055.64 $ 38,411.75 $ 42,055.64 $ 38,411.75 80 467,39 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5057.815 11.38 $ 57,557.93 $ 68,381.03 $ 57,557.93 $ 68,381.03 125 938,96 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 7046.625 8.00 $ 73,468.41 $ 124,067.71 $ 73,468.41 $ 124,067.71 198 536,12 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 8518.350 8.00 96 670,26 лв 153 294,73 лв $ 100,231.62 $ 169,320.85 269 552,47 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 8927.580 8.00 $ 103,505.46 $ 195,530.13 $ 103,505.46 $ 195,530.13 299 035,59 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 9556.840 8.00 $ 108,539.54 $ 220,700.53 $ 108,539.54 $ 220,700.53 329 240,07 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 10109.240 8.00 $ 112,958.74 $ 242,796.53 $ 112,958.74 $ 242,796.53 355 755,27 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 10651.320 8.00 $ 117,295.38 $ 293,788.17 $ 117,295.38 $ 293,788.17 $ 411,083.55 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 11072.020 8.00 $ 120,660.98 $ 312,027.07 $ 120,660.98 $ 312,027.07 $ 432,688.05 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 11490.060 8.00 $ 124,005.30 $ 330,838.87 $ 124,005.30 $ 330,838.87 $ 454,844.17 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 12152.380 8.00 $ 129,303.86 $ 360,643.27 $ 129,303.86 $ 360,643.27 $ 489,947.13 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 12801.340 8.00 $ 134,495.54 $ 389,846.47 $ 134,495.54 $ 389,846.47 $ 524,342.01 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
5 Община Върбица януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1795.250 11.38 20,429.95\ лв. 5,385.75\ лв. 20,429.95\ лв. 5,385.75\ лв. 25 815,70 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 3624.820 11.38 41,250.46\ лв. 21,851.88\ лв. 41,250.46\ лв. 21,851.88\ лв. 63 102,34 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 4970.620 11.38 56,565.66\ лв. 42,038.88\ лв. 56,565.66\ лв. 42,038.88\ лв. 98 604,54 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5737.200 11.38 65,289.34\ лв. 58,903.64\ лв. 65,289.34\ лв. 58,903.64\ лв. 124 192,98 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 6437.140 8.00 70,888.86\ лв. 78,501.96\ лв. 70,888.86\ лв. 78,501.96\ лв. 149 390,82 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 7808.440 8.00 73,649.58\ лв. 112,178.01\ лв. 75,370.86\ лв 119,923.77\ лв 195 294,63 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 8005.980 8.00 76,951.18\ лв. 128,700.17\ лв. 76,951.18\ лв 128,700.17\ лв 205 651,35 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 8220.260 8.00 78,665.42\ лв. 137,271.37\ лв. 78,665.42\ лв 137,271.37\ лв 215 936,79 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 8574.480 8.00 81,499.18\ лв. 151,440.17\ лв. 81,499.18\ лв 151,440.17\ лв 232 939,35 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 8901.040 8.00 84,111.66\ лв. 177,006.81\ лв. 84,111.66\ лв 177,006.81\ лв 261,118.47\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 9163.720 8.00 86,213.10\ лв. 188,317.71\ лв. 86,213.10\ лв 188,317.71\ лв 274,530.81\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 9459.960 8.00 88,583.02\ лв. 201,648.51\ лв. 88,583.02\ лв 201,648.51\ лв 290,231.53\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 9797.120 8.00 91,280.30\ лв. 216,820.71\ лв. 91,280.30\ лв 216,820.71\ лв 308,101.01\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 10075.460 8.00 93,507.02\ лв. 229,346.01\ лв. 93,507.02\ лв 229,346.01\ лв 322,853.03\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
6 Община Антоново януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 302.260 11.38 3,439.72\ лв. 2,720.34\ лв. 3,439.72\ лв. 2,720.34\ лв. 6 160,06 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 390.660 11.38 4,445.71\ лв. 4,046.34\ лв. 4,445.71\ лв. 4,046.34\ лв. 8 492,05 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 882.560 11.38 10,043.53\ лв. 14,868.14\ лв. 10,043.53\ лв. 14,868.14\ лв. 24 911,67 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 2350.910 8.00 21,790.33\ лв. 55,981.94\ лв. 21,790.33\ лв. 55,981.94\ лв. 77 772,27 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 3749.490 8.00 35,643.61\ лв. 56,912.58\ лв. 38,039.61\ лв 67,694.58\ лв 105 734,19 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 3992.390 8.00 39,982.81\ лв. 84,030.42\ лв. 39,982.81\ лв 84,030.42\ лв 124 013,23 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 4385.590 8.00 43,128.41\ лв. 99,758.42\ лв. 43,128.41\ лв 99,758.42\ лв 142 886,83 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 4754.430 8.00 46,079.13\ лв. 114,512.02\ лв. 46,079.13\ лв 114,512.02\ лв 160 591,15 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 5047.130 8.00 48,420.73\ лв. 147,204.06\ лв. 48,420.73\ лв 147,204.06\ лв 195,624.79\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 5286.170 8.00 50,333.05\ лв. 157,492.76\ лв. 50,333.05\ лв 157,492.76\ лв 207,825.81\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 5580.910 8.00 52,690.97\ лв. 170,756.06\ лв. 52,690.97\ лв 170,756.06\ лв 223,447.03\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 5925.270 8.00 55,445.85\ лв. 186,252.26\ лв. 55,445.85\ лв 186,252.26\ лв 241,698.11\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 6194.630 8.00 57,600.73\ лв. 198,373.46\ лв. 57,600.73\ лв 198,373.46\ лв 255,974.19\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
7 общинско депо- Антоново Община Антоново януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1498.05 3.00 4 494,14 лв 0,00 лв 4 494,14 лв 4 494,14 лв 8 988,28 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 2713.71 9.00 15 367,79 лв 0,00 лв 15 367,79 лв 15 367,79 лв 30 735,58 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 3933.71 5.32 21 859,2 лв 34 066,56 лв 21 859,2 лв 33 667,79 лв 55 256,99 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49 957,49 лв 25,353.72\ лв 49 957,49 лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49 957,49 лв 25,353.72\ лв 49 957,49 лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49 957,49 лв 25,353.72\ лв 49 957,49 лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 4745.515 5.32 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 25,353.72\ лв 49,957.49\ лв 75 311,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
8 общинско депо - Опака Община Опака януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 744 5.6 4 169,2 лв 0,00 лв 4 169,2 лв 2 232,00 лв 6 401,20 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 1654.3 9.7 12 945,13 лв 0,00 лв 12 945,13 лв 10 424,70 лв 23 369,83 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 2559.3 9.7 21 722,66 лв 27 147,00 лв 21 722,66 лв 27 147,00 лв 48 869,66 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 3436.3 9.7 30 229,56 лв 65 735,00 лв 30 229,56 лв 65 735,00 лв 95 964,56 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 4256.1 9.7 38 181,62 лв 111 643,8 лв 38 181,62 лв 111 643,8 лв 149 825,42 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 5150.4 9.03 45 523,86 лв 166 535,40 лв 45 523,86 лв 166 535,4 лв 212 059,26 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 5306.200 9.03 46,930.73\ лв. 172,486.20\ лв 46,930.73\ лв 172,486.20\ лв 219 416,93 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 5531.600 9.03 48,274.40\ лв. 178,438.20\ лв 48,966.10\ лв 181,502.20\ лв 230 468,3 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 5765.500 9.03 50,378.39\ лв. 187,758.20\ лв 51,078.22\ лв 190,858.20\ лв 241 936,42 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 5998.600 9.03 53,183.11\ лв. 200,182.20\ лв 53,183.11\ лв 200,182.20\ лв 253 365,31 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 6073.200 9.03 53,856.75\ лв. 203,166.20\ лв 53,856.75\ лв 203,166.20\ лв 257 022,95 лв 0.00\ лв 0.00\ лв Със Заповед № 334/30.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – гр. Шумен е спряна експлоатацията на общинското депо за битови отпадъци в землището на гр. Опака, местност „Мералък“, считано от 31.12.2017 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 6073.200 9.03 53,856.75\ лв. 2,984.00\ лв 53,856.75\ лв 2,984.00\ лв 56,840.75\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 200 182,2 лв. за дофинансиране на инвестиционен проект "РСУО - регион Борово - площадка за сепарираща и компостираща инсталации"
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 6073.200 9.03 53,856.75\ лв. 2,984.00\ лв 53,856.75\ лв 2,984.00\ лв 56,840.75\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 6073.200 9.03 53,856.75\ лв. 2,984.00\ лв 53,856.75\ лв 2,984.00\ лв 56,840.75\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
9 Рег. депо Шумен Община Шумен януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 28317.82 2.37 67 113,23 лв 84 953,46 лв 67 113,23 лв 84 953,46 лв 152 066,69 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 55983.03 2.37 132 679,82 лв 333 958,56 лв 132 679,82 лв 333 958,56 лв 466 638,38 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 83985.03 2.37 199 044,04 лв 753 985,25 лв 199 044,04 лв 753 985,25 лв 953 029,29 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 112233.157 1.52 241 981,19 лв 1 375 444,04 лв 241 981,19 лв 1 375 444,04 лв 1 617 425,23 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 70 140 лв за закупуване на 2 бр. мобилни дробилки за третиране на зелени и градински отпадъци.
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 137643.878 1.52 280 605,49 лв 2 085 944,23 лв 280 605,49 лв 2 085 944,23 лв 2 366 549,72 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 156097.393 1.52 311,091.95\ лв 2,344,775.99\ лв 311,091.95\ лв 2,344,775.99\ лв 2 655 867,94 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 159578.657 1.52 316,383.47\ лв 2,397,645.08\ лв 316,383.47\ лв 2,397,645.08\ лв 2 714028,55 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 21 914,07 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 164366.211 1.52 323,660.55\ лв 2,510,152.60\ лв 323,660.55\ лв 2,510,152.60\ лв 2 833 813,15 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 169903.672 1.52 332,077.50\ лв 1,409,622.93\ лв 332,077.50\ лв 1,409,622.93\ лв 1 741 700,43 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 1 230 660 лв за закупуване на специализирана транспортна техника, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците.
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 176157.485 1.52 344,585.03\ лв 1,201,650.43\ лв 344,585.03\ лв 1,201,650.43\ лв 1 546235,46 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 155 820 лв. за закупуване на специализирана транспортно-подемна техника и съдове за разделно събиране на битови отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците. 245 525,52 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 180941.783 1.15 347,440.40\ лв 1,272,140.86\ лв 347,440.40\ лв 1,272,140.86\ лв 1,619,581.26\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 187122.184 1.15 354,547.86\ лв 1,544,498.91\ лв 354,547.86\ лв 1,544,498.91\ лв 1,899,046.77\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 5 760 лв. за изготвяне на актуализация на „Общинска програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период на действие 2015-2020 г.“
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 194183.169 1.15 362,668.03\ лв 1,862,243.12\ лв 362,668.03\ лв 1,862,243.12\ лв 2,224,911.15\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 200830.633 1.15 370,302.10\ лв 1,682,466.81\ лв 370,302.10\ лв 1,682,466.81\ лв 2,052,768.91\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 478 500 лв. за закупуване на съдове за разделно събиране на битови отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. м.09 - 9,16 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
10 Рег. депо Шумен Община Нови пазар януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 5351.400 2.37 12,682.82\ лв 16,054.20\ лв 12,682.82\ лв 16,054.20\ лв 28 737,02 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 10564.090 2.37 25,036.90\ лв 62,968.41\ лв 25,036.90\ лв 62,968.41\ лв 88 005,31 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 16011.090 2.37 37,945.79\ лв 144,670.28\ лв 37,945.79\ лв 144,670.28\ лв 182 616,07 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 21251.289 1.52 45,910.89\ лв 259,954.66\ лв 45,910.89\ лв 259,954.66\ лв 305 865,55 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 26147.730 1.52 53,353.48\ лв 397,055.01\ лв 53,353.48\ лв 397,055.01\ лв 450 408,49 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 29463.413 1.52 59,216.37\ лв 349,697.56\ лв 59,216.37\ лв 349,697.56\ лв 408 913,93 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 144 940 лв. за предварителни и подготвителни дейности за кандидатстване по проект "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" и изготвяне на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Община Нови пазар". 16 800 лв са отпуснати за изготвяне на "Морфологичен анализ на битовите отпадъци в Община Нови пазар"
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 30049.944 1.52 60,107.90\ лв 351,012.62\ лв 60,107.90\ лв 351,012.62\ лв 411 120,52 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 4 528,77 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. 16 800 лв. за за изготвяне на "Морфологичен анализ на битовите отпадъци в Община Нови пазар" Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 30911.283 1.52 61,417.14\ лв 385,466.18\ лв 61,417.14\ лв 385,466.18\ лв 446 883,32 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 31853.060 1.52 62,848.64\ лв 423,137.26\ лв 62,848.64\ лв 423,137.26\ лв 485 985,90 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 32979.659 1.52 65,067.38\ лв 430,784.46\ лв 65,067.38\ лв 430,784.46\ лв 495 851,84 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 50 740,44 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 33722.571 1.15 65,577.54\ лв 450,747.45\ лв 65,577.54\ лв 450,747.45\ лв 516,324.99\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 34778.628 1.15 66,792.01\ лв 498,270.03\ лв 66,792.01\ лв 498,270.03\ лв 565,062.04\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 35895.168 1.15 68,076.03\ лв 548,514.33\ лв 68,076.03\ лв 548,514.33\ лв 616,590.36\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 37016.939 1.15 69,339.62\ лв 594,959.03\ лв 69,339.62\ лв 594,959.03\ лв 664,298.65\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 2 500 лв. за актуализиране на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Общ. Нови пазар"; 500 лв. за покриване на ДДС по Решение № 9/08.11.2018 г. за актуализиране на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Общ. Нови пазар"
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. м.09 - 23 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
11 Рег. депо Шумен Община Велики Преслав януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 3567.600 2.37 8,455.21\ лв 10,702.80\ лв 8,455.21\ лв 10,702.80\ лв 19 158,01 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 7122.160 2.37 16,879.51\ лв 39,981.84\ лв 16,879.51\ лв 39,981.84\ лв 56 861,35 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 10782.160 2.37 25,554.23\ лв 94,885.14\ лв 25,554.23\ лв 94,885.14\ лв 120 438,37 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 14460.192 1.52 31,144.84\ лв 175,801.84\ лв 31,144.84\ лв 175,801.84\ лв 206 946,68 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 17783.443 1.52 36,196.18\ лв 268,852.87\ лв 36,196.18\ лв 268,852.87\ лв 305 049,05 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 40 000 лв за осигуряване на съоръжение-дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци.
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 19964.098 1.52 40,333.51\ лв 239,726.64\ лв 40,333.51\ лв 239,726.64\ лв 280 060,15 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 15 400 лв за изготвяне на "Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Община Велики Преслав" и "Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Община Велики Преслав". 44870,40 лв. за "Доставка на нови специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци тип "Бобър" 1,1 куб. м или еквивалентни на тях за нуждите на Община Велики Преслав".
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 20326.881 1.52 40,884.94\ лв 244,444.72\ лв 40,884.94\ лв 244,444.72\ лв 285 329,66 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 3 073,84 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 20911.690 1.52 41,773.84\ лв 258,187.73\ лв 41,773.84\ лв 258,187.73\ лв 299 961,57 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 54984 лв. за "Доставка на специализирано транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците" за нуждите на Общ. В. Преслав
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 21607.526 1.52 42,831.52\ лв 274,539.88\ лв 42,831.52\ лв 274,539.88\ лв 317 371,40 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 22405.650 1.52 44,428.58\ лв 264,791.96\ лв 44,428.58\ лв 264,791.96\ лв 309220,54 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 34 439,34 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 22915.040 1.15 44,777.93\ лв 278,461.93\ лв 44,777.93\ лв 278,461.93\ лв 323,239.86\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 23666.461 1.15 45,642.06\ лв 312,275.88\ лв 45,642.06\ лв 312,275.88\ лв 357,917.94\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 24456.849 1.15 46,551.01\ лв 333,251.34\ лв 46,551.01\ лв 333,251.34\ лв 379,802.35\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 14 592 лв. за "Закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците" за нуждите на Общ. В. Преслав
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 25241.998 1.15 47,437.52\ лв 367,941.36\ лв 47,437.52\ лв 367,941.36\ лв 415,378.88\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. м.09 - 14,26 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
12 Рег. депо Шумен Община Каспичан януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 2229.750 2.37 5,284.51\ лв 6,689.25\ лв 5,284.51\ лв 6,689.25\ лв 11 973,76 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 4411.570 2.37 10,455.41\ лв 26,325.63\ лв 10,455.41\ лв 26,325.63\ лв 36 781,04 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 6757.570 2.37 16,015.11\ лв 61,513.59\ лв 16,015.11\ лв 61,513.59\ лв 77 528,70 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 9230.310 1.52 19,773.67\ лв 115,913.87\ лв 19,773.67\ лв 115,913.87\ лв 135 687,54 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 11373.524 1.52 23,031.36\ лв 175,923.86\ лв 23,031.36\ лв 175,923.86\ лв 198 955,22 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 146 940 лв за закупуване на пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци и специализирана техника за транспортирането им на Общ. Каспичан.
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 12796.847 1.52 25,378.50\ лв 199,595.06\ лв 25,378.50\ лв 199,595.06\ лв 224 973,56 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 10 000 лв. за изготвяне на "Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Каспичан".
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 13044.701 1.52 25,755.23\ лв 207,232.70\ лв 25,755.23\ лв 207,232.70\ лв 232 987,93 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 1 946,49 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 13441.934 1.52 26,359.02\ лв 223,122.02\ лв 26,359.02\ лв 223,122.02\ лв 249 481,04 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 13874.643 1.52 27,016.74\ лв 240,430.38\ лв 27,016.74\ лв 240,430.38\ лв 267 447,12 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 14364.469 1.52 27,994.61\ лв 244,355.08\ лв 27,994.61\ лв 244,355.08\ лв 272 349,69 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 21 808,50 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 14674.116 1.15 28,220.04\ лв 253,176.08\ лв 28,220.04\ лв 253,176.08\ лв 281,396.12\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 15130.448 1.15 28,744.82\ лв 273,711.02\ лв 28,744.82\ лв 273,711.02\ лв 302,455.84\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 15657.392 1.15 29,350.81\ лв 258,503.50\ лв 29,350.81\ лв 258,503.50\ лв 287,854.31\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 34 920 лв. за "Закупуване на специализирано транспортно средство - лекотоварен автомобил тип самосвал" на Община Каспичан. 4 000 лв. за "Изработване, доставка и монтиране на информационни материали, във връзка с провеждане на информационна кампания по управление на отпадъците" на територията на община Каспичан
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 16179.703 1.15 29,951.46\ лв 269,419.51\ лв 29,951.46\ лв 269,419.51\ лв 299,370.97\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 12588 лв. за "Закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците" за нуждите на община Каспичан
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
13 Община Смядово януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1560.820 2.37 3,699.14\ лв 4,682.46\ лв 3,699.14\ лв 4,682.46\ лв 8 381,60 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 3037.160 2.37 7,198.03\ лв 17,969.52\ лв 7,198.03\ лв 17,969.52\ лв 25 167,55 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 4350.500 2.37 10,310.65\ лв 37,669.62\ лв 10,310.65\ лв 37,669.62\ лв 47 980,27 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5766.070 1.52 12,462.30\ лв 68,812.16\ лв 12,462.30\ лв 68,812.16\ лв 81 274,46 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 7069.681 1.52 14,443.79\ лв 105,313.27\ лв 14,443.79\ лв 105,313.27\ лв 119 757,06 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 7908.670 1.52 15,329.61\ лв 116,791.94\ лв 15,329.61\ лв 116,791.94\ лв 132 121,55 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 9 270 лв за изготвяне на "Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Община Смядово".
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 8057.354 1.52 15,555.60\ лв 112,655.84\ лв 15,329.61\ лв 112,655.84\ лв 127 985,45 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 8 700 лв. за изготвяне на "Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на Община Смядово". 1 186,19 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 8243.212 1.52 15,838.10\ лв 120,090.16\ лв 15,838.10\ лв 120,090.16\ лв 135 928,26 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 8465.776 1.52 16,176.40\ лв 128,992.72\ лв 16,176.40\ лв 128,992.72\ лв 145 169,12 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 8711.429 1.52 16,650.60\ лв 101,493.56\ лв 16,650.60\ лв 101,493.56\ лв 118 144,16 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 13 290,12 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен", като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.006 "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."за нуждите на общините от РСУО - Шумен. 17 148 лв. за "Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци". 9 540 лв. за "Закупуване на съоръжение за раздробяване на по-едри растителни отпадъци". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 8909.954 1.15 16,793.37\ лв 107,080.27\ лв 16,793.37\ лв 107,080.27\ лв 123,873.64\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 9203.680 1.15 17,131.15\ лв 120,297.95\ лв 17,131.15\ лв 120,297.95\ лв 137,429.10\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 9525.880 1.15 17,501.68\ лв 134,796.95\ лв 17,501.68\ лв 134,796.95\ лв 152,298.63\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 9832.568 1.15 17,854.37\ лв 48,597.92\ лв 17,854.37\ лв 48,597.92\ лв 66,452.29\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 100 000 лв. за "Закупуване на нов специализиран автомобил за събиране на отпадъци"
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
14 Рег. депо Шумен Община Хитрино януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1605.420 2.37 3,804.85\ лв 4,816.26\ лв 3,804.85\ лв 4,816.26\ лв 8 621,11 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 3117.490 2.37 7,388.46\ лв 18,422.99\ лв 7,388.46\ лв 18,422.99\ лв 25 811,45 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 4842.087 2.37 11,475.75\ лв 44,291.95\ лв 11,475.75\ лв 44,291.95\ лв 55 767,70 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 6452.662 1.52 13,923.82\ лв 79,724.60\ лв 13,923.82\ лв 79,724.60\ лв 93 648,42 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 7892.775 1.52 16,112.79\ лв 120,047.76\ лв 16,112.79\ лв 120,047.76\ лв 136 160,55 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 8921.871 1.52 17,678.64\ лв 146,425.71\ лв 17,678.64\ лв 146,425.71\ лв 164 104,35 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 9074.858 1.52 17,911.18\ лв 150,959.12\ лв 17,911.18\ лв 150,959.12\ лв 168 870,30 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 1 365,95 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 9375.334 1.52 18,367.91\ лв 162,978.16\ лв 18,367.91\ лв 162,978.16\ лв 181 346,07 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 9708.740 1.52 18,874.69\ лв 176,314.40\ лв 18,874.69\ лв 176,314.40\ лв 195 189,09 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 10039.288 1.52 19,520.93\ лв 178,016.70\ лв 19,520.93\ лв 178,016.70\ лв 197 537,63 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 15 304,14 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 10266.177 1.15 19,668.90\ лв 183,806.81\ лв 19,668.90\ лв 183,806.81\ лв 203,475.71\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 10578.496 1.15 20,028.07\ лв 197,861.17\ лв 20,028.07\ лв 197,861.17\ лв 217,889.24\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 10964.186 1.15 20,471.61\ лв 215,217.22\ лв 20,471.61\ лв 215,217.22\ лв 235,688.83\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 11316.870 1.15 20,877.20\ лв 75,088.01\ лв 20,877.20\ лв 75,088.01\ лв 95,965.21\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 156 000 лв. за закупуване на дробилка за третиране на зелени и градински отпадъци и колесен трактор, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците.
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
15 Рег. депо Шумен Община Венец януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 758.120 2.37 1,796.74\ лв 2,274.36\ лв 1,796.74\ лв 2,274.36\ лв 4 071,10 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 1515.770 2.37 3,592.40\ лв 9,093.21\ лв 3,592.40\ лв 9,093.21\ лв 12 685,61 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 2443.770 2.37 5,790.78\ лв 23,006.99\ лв 5,790.78\ лв 23,006.99\ лв 28 797,77 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 3371.594 1.52 7,201.07\ лв 43,419.12\ лв 7,201.07\ лв 43,419.12\ лв 50 620,19 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 4228.541 1.52 8,503.63\ лв 67,413.64\ лв 8,503.63\ лв 67,413.64\ лв 75 917,27 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 4854.491 1.52 9,754.76\ лв 84,351.92\ лв 9,754.76\ лв 84,351.92\ лв 94 106,67 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 4949.815 1.52 9,899.65\ лв 77,652.51\ лв 9,899.65\ лв 77,652.51\ лв 87 552,16 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 9 600 лв. за изготвяне на "Анализ на моргологичния състав на битовите отпадъци, в т.ч. на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Общ. Венец". 745,23 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 5128.922 1.52 10,171.89\ лв 84,816.79\ лв 10,171.89\ лв 84,816.79\ лв 94 988,68 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 5322.415 1.52 10,466.00\ лв 92,556.51\ лв 10,466.00\ лв 92,556.51\ лв 103 022,51 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 5530.346 1.52 10,883.79\ лв 95,201.69\ лв 10,883.79\ лв 95,201.69\ лв 106 085,48 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 8 349,54 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 5669.430 1.15 10,995.44\ лв 99,570.52\ лв 10,995.44\ лв 99,570.52\ лв 110,565.96\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 5879.703 1.15 11,237.25\ лв 109,032.82\ лв 11,237.25\ лв 109,032.82\ лв 120,270.07\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 6125.383 1.15 11,519.78\ лв 120,088.42\ лв 11,519.78\ лв 120,088.42\ лв 131,608.20\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 6338.646 1.15 11,765.03\ лв 129,685.26\ лв 11,765.03\ лв 129,685.26\ лв 141,450.29\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. 14 100 лв. за "Доставка на нови метални контейнери за разделно събиране на битови отпадъци за нуждите на населените места в Община Венец"
16 Рег. депо Шумен Община Каолиново януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 1427.040 2.37 3,382.08\ лв 4,281.12\ лв 3,382.08\ лв 4,281.12\ лв 7 663,20 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 2820.570 2.37 6,684.75\ лв 16,862.89\ лв 6,684.75\ лв 16,862.89\ лв 23 547,64 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 3951.570 2.37 9,364.81\ лв 33,825.27\ лв 9,364.81\ лв 33,825.27\ лв 43 190,08 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 5167.821 1.52 11,213.51\ лв 60,582.79\ лв 11,213.51\ лв 60,582.79\ лв 71 796,30 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 6466.809 1.52 13,187.97\ лв 96,954.45\ лв 13,187.97\ лв 96,954.45\ лв 110 142,42 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 7319.188 1.52 14,062.44\ лв 7,010.12\ лв 14,062.44\ лв 7,010.12\ лв 21 072,56 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 109 800 лв. за изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по проект "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" за нуждите на Община Каолиново.
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 7491.441 1.52 14,324.27\ лв 12,549.05\ лв 14,324.27\ лв 12,549.05\ лв 26 873,32 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 1 119,46 лв. за "Изготвяне на анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура както на ново община, така и на ниво регион, анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, като част от дейностите, предназначени за укрепване на проектна готовност за кандидатстване по Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за нуждите на общините от РСУО - Шумен. Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 7718.745 1.52 14,669.77\ лв 21,641.21\ лв 14,669.77\ лв 21,641.21\ лв 36 310,98 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 7961.119 1.52 15,038.18\ лв 31,336.17\ лв 15,038.18\ лв 31,336.17\ лв 46 374,35 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 8256.925 1.52 15,629.66\ лв 34,359.29\ лв 15,629.66\ лв 34,359.29\ лв 49 988,95 лв 0.00\ лв 0.00\ лв 12 542,40 лв. за "Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Шумен", "Провеждане на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци в общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на анализ разходи - ползи към проектно предложение за Процедура BG16M10P002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" за нуждите на общините от РСУО - Шумен", "Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията в общините от РСУО - Шумен" и "Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Шумен". Сумата е разпределена пропорционално на база дела, генерирани СБО на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г.
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 8433.280 1.15 15,757.72\ лв 39,370.36\ лв 15,757.72\ лв 39,370.36\ лв 55,128.08\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 8681.431 1.15 16,043.09\ лв 50,537.16\ лв 16,043.09\ лв 50,537.16\ лв 66,580.25\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 8871.874 1.15 16,377.10\ лв 63,607.10\ лв 16,377.10\ лв 63,607.10\ лв 79,984.20\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 9143.274 1.15 16,682.47\ лв 75,556.41\ лв 16,682.47\ лв 75,556.41\ лв 92,238.88\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г. м.09 - 5,86 т са събрани от кампанията "Да изчистим България заедно" и не се дължат отчисления.
17 Рег. депо Шумен Община Никола Козлево януари 2011 г. ÷ декември 2011 г. 0.000 0 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2012 г. 0.000 0 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2013 г. 678.000 2.37 1,606.24\ лв 10,166.09\ лв 1,606.24\ лв 10,166.09\ лв 11 772,33 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2014 г. 1338.957 1.52 2,610.89\ лв 24,707.14\ лв 2,610.89\ лв 24,707.14\ лв 27 318,03 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2015 г. 1896.878 1.52 3,458.93\ лв 40,328.93\ лв 3,458.93\ лв 40,328.93\ лв 43 787,86 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2016 г. 1904.837 1.52 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2017 г. 1904.837 1.52 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2017 г. 1904.837 1.52 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2017 г. 1904.837 1.52 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2017 г. 1904.837 1.52 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2018 г. 1904.837 1.15 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ юни 2018 г. 1904.837 1.15 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ септември 2018 г. 1904.837 1.15 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 1904.837 1.15 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 4,611.98\ лв 40,500.23\ лв 45 112,21 лв 0.00\ лв 0.00\ лв
януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
Община Търговище януари 2011 г. ÷ декември 2018 г. 726.3 1.15 835.24\ лв 16,341.75\ лв 835.24\ лв 16,341.75\ лв 17,176.99\ лв 0.00\ лв 0.00\ лв
18 Рег. депо Шумен януари 2011 г. ÷ март 2019 г.
0.00 0.00