одобрен

Одитен доклад

Уникален идентификатор:  71c5d224-aabb-4849-8d74-d4c085e17c07

Описание:

Одитен доклад

баланс бургас доклад заверка изпълнение касово община отчет приходи разходи годишен Одит Сметна палата финансов становище одитен сборен пояснения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-17 14:21:07
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-07-17 14:21:07