одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.01.2018

Уникален идентификатор:  71d612bc-a5f7-4617-8394-0aa5738877ff

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-01-05 15:35:16
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:20:55
  • Последно променил: migrate_data
