одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2017 година

Уникален идентификатор:  71efe770-200c-42ec-b12f-b97e62ca3e7f

Описание:

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2017 година

околна среда РИОСВ - Благоевград регионален доклад

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-30 15:10:40
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-04-30 15:10:40