одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  71f0ae04-03d7-41bf-8506-80af1766a224

ползване на воден обект

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-28 08:35:35
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2019-03-28 08:35:35

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

№ на разрешителното дата титуляр имот населено място краен срок
1 1 2013/10/23 ЕТ"Петко Фотев-83" 69674.34.349 с.Странджа, община Болярово 2022/12/12
2 2 2013/10/23 ЕТ"ДИАН МОНЕВ И КО 000329,000326 с.Голямо Крушево, община Болярово 2022/12/18
3 3 2013/10/23 ЕТ"ДИАН МОНЕВ И КО 000308 с.Голямо Крушево, община Болярово 2022/12/18
4 1 2016/01/06 "Био посеви 2015" ЕООД 000161 с.Попово, община Болярово 2026/02/01
5 1 2017/01/06 "АГРОЛЕС ДИМОВ" 69208.97.512 с.Стефан Караджово, община Болярово 2027/01/06