одобрен

Приети сигнали през 2020 г. по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  720c8e2c-aaab-4f9f-b85d-dcab6902a900

Описание:

Приети сигнали през 2020 г. по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик

екология сигнали по зеления телефон

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-02-13 09:34:25
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2020-02-13 09:34:25
Няма информация за показване