одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2017 г.

Уникален идентификатор:  72ecc582-e28e-45e7-8bb4-346479eef7ca

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2017 г.

паркиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-10 20:07:11
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-12-10 20:07:11
Няма информация за показване