одобрен

Публичен регистър на издадените през 2017г. разрешения за строеж в община Банско

Уникален идентификатор:  72f6ae83-7c5e-436d-9367-a1611ffce615

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-22 14:03:09
  • Последна промяна: 2018-11-29 12:09:31
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване