одобрен

2018 - актуализиран списък (към 01.08.2018 г.)

Уникален идентификатор:  735456b4-c7ff-401f-9a4b-7408a3fe576c

обществени поръчки ЦОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 11:07:56
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 11:07:56

Обект на обществената поръчка

Предмет

Срок на действие на рамковото споразумение (РС)

Доставка Доставка на леки автомобили 36 месеца
Доставка Доставка на компютри и периферни устройства 18 месеца
Доставка Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства 24 месеца
Доставка Доставка на копирна хартия 18 месеца
Доставка Доставка на автомобилно гориво 24 месеца
Доставка Доставка на софтуер за операционни системи и приложен софтуер за създаване, редактиране и форматиране на електронни документи. Съгласно проект на Постановление на МС за изменение на ПМС 385/2015 се предвижда отпадане на тази доставка от продуктовия обхват на ЦОП 24 месеца
Услуга Техническа поддръжка и ремонт на леки автомобили 24 месеца
Услуга Осигуряване на самолетни билети 24 месеца