Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията - 2017 год.

Уникален идентификатор:  7362acb0-ae97-44a0-b4d1-8fd292bfb47e

Описание:

2017 год.

дарения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-28 17:00:42
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-07-11 16:30:53
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov

№ по ред

№ и дата на договора

Дарител

Вид на дарението

Воля на дарителя

Стойност на дарението

1 1 от 15.08.2017г. „ТЕН ПРОЕКТ” ЕООД Вещ /Проект за мълниезащита на ДГ „Здравец” с. Църквица/ Да се използва за нуждите на ДГ „Здравец” с. Църквица, община Никола Козлево и изграждането на мълниезащита на сградата на детската градина 1000