одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса

Уникален идентификатор:  73e51049-5141-41b7-a7f4-7ce9009c4945

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса на територията на Община Бургас. Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/741

бургас ИУМПС картон община отпадъци пласмаса площадки предаване регистър стъкло хартия

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-23 12:24:58
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:22:02
  • Последно променил: ivanka_kasarova

"№"

Код на отпадъка

Фирма

Адрес на фирмата

Разрешение №

Форма за контакт

Адрес на площадка

Дейности

1 15 01 02 ЮНИВЪРС - 2010 БУЛСТАT 200259389 Разрешение № 02-ДО-00000424-06 от 25.04.2018 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ ІІ - 53 местност Сулу дере R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0896/778 715
ул. "Македония" № 68 Б
2 15 01 02 ПРИНСХОРН БУЛСТАT 204265852 Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас Телефон: 0988797121
3 15 01 02 АЛСИ БУЛСТАT 102860416 Разрешение № 02-РД-00000443-07 от 17.10.2018 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас,кв.51 по плана на ПЗ Север R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899 / 144775 Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
4 15 01 02 РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ БУЛСТАT 102852864 Разрешение № 02-ДО-00000494-00 от 14.11.2016 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас,местност "Луда Яна" R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899144775
5 15 01 02 ВИ ЕС ЕМ БУЛСТАT 102669286 Разрешение № 02-РД-00000376-00 от 28.01.2016 г. Управител Площадка № 1 - м.с.Гичита R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0888628570
6 15 01 02 МЕТАЛИКА КОМЕРС БУЛСТАT 203672076 Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.12.2017 г. Управител Телефон: 0898 882099 Площадка № 1 - гр. Бургас,ЮПЗ Бургаски Корабостроителници R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр.Бургас Площадка №2-гр.Бургас, ул.Крайезерна 121
7 15 01 02 СКАЙ ИНВЕС БУЛСТАT 147121860 Разрешение № 02-РД-00000248-00 от 05.05.2017 г. Управител Телефон: 0899144775 Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗ Победа R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.
8 15 01 02 ОКЕАН ШИПИНГ БУЛСТАT 102108762 Разрешение № 02-ДО-00000487-03 от 21.11.2017 г. Телефон: 056/82 62 13 Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПЗС, ПИ 07079.605.276 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас
9 15 01 02 ЕВРОПЛАСТ 2012 БУЛСТАT 202150634 Разрешение № 02-РД-00000194-00 от 05.03.2013 г. Телефон: 0896645695 Площадка № 1 - гр.Бургас, ПЗ "Север" R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас
10 15 01 02 НИЙЛ - ХАРТ БУЛСТАT 201266155 Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2018 г. Телефон: 0888 234678 Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПИ 07079.6.1101, м. Герен Бунар R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас
11 15 01 02 ЕВРО ИМПЕКС - БУРГАС БУЛСТАT 130731389 Разрешение № 02-РД-00000207-00 от 29.03.2013 г. Факс: 02/973 22 11, 05968/20 28 Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Лозово", ул. "Ружа", № 1 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. София, обл. София (столица)
ж.к."Младост 2", бл. 213, ет.19, ап. 142
12 15 01 02 НИКИ-ТЕЛ - РЕЦИКЛИНГ БУЛСТАT 204141865 Разрешение № 02-РД-00000402-01 от 11.04.2017 г. Телефон: 0876221777 Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция" R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас
13 15 01 02 МУЛТИИМПОРТ 2 БУЛСТАT 202059946 Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г. Телефон: 056/ 842842 Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас