одобрен

БУЛЕКОПАК АД Отчет за количества отпадъци, получени от системата за разделно събиране на територията на община Тервел за периода януари - декември 2017 г.

Уникален идентификатор:  7436aba8-2a8c-406a-a1e4-6065d7a0cbba

Описание:

БУЛЕКОПАК АД Отчет за количества отпадъци, получени от системата за разделно събиране на територията на община Тервел за периода януари - декември 2017 г.

2017 битови отпадъци община тервел отчет разделно събиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-25 15:29:32
  • Създаден от: dragomir_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-15 11:50:57
  • Последно променил: migrate_data

18.319 3.295 0 0.09 0.003 0.087 0.4 21.034
21.034 5.27 11.34 0.175 0.004 0.171 0.38 14.234
14.234 5.31 0 0.175 0.005 0.17 0.39 18.804
18.804 5.41 7.78 0.175 0.008 0.167 0.4 15.684
15.684 5.19 0 0.161 0.006 0.168 1.025 19.514
19.514 5.32 8.98 0.17 0.005 0.17 1.025 14.484
14.484 4.04 0 0.16 0.007 0.113 1.25 16.994
16.994 4.18 0 0.16 0.007 0.113 1.095 19.799
19.799 3.9 6.54 0.16 0.007 0.113 1.025 15.854
18.319 3.295 0 0.09 0.003 0.087 0.4 21.034