одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване 2020

Уникален идентификатор:  748ce2ac-d645-4be6-9148-f508f6062740

мери община пасища РМС 436/2017 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-02 15:17:41
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-02 15:17:41

БУЗОВГРАД

Период

ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ допустим почвен слой/кв.м./ категория ПЛОЩ ДКА ПОЛЗВАТЕЛ от до
06848.12.14 ГЕРМЯТА пасище, мера 5 7.519
06848.66.253 УЗУН КЕЛЕМЕ пасище, мера 7 321.949
06848.17.1 КЪЛВАЧЕВ КЛАДЕНЕЦ пасище, мера 6 52.089 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2024
06848.40.33 КАВАКЛЪКА пасище, мера 5 13.813
283 пасище, мера 3.287
294 лозе 13.345
06848.43.17 пасище, мера 5 13.935 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2024
06848.22.259 пасище, мера 4 6.977
06848.16.323 пасище, мера 6 11.713 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2024
6848.120.325 пасище, мера 11.854 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2014
87 пасище с храсти 1.96
194 пасище с храсти 3.813
06848.12.1 пасище с храсти 5 44.514 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2017 2022
06848.12.20 Даскалов соргун пасище, мера 4 52.308
21 Даскалов соргун пасище, мера 3.227
06848.11.42 Даскалов соргун пасище, мера 5 8.314
28 Даскалов соргун пасище, мера 1.643
85 Средни гробища пасище, мера 3.647
06848.60.88 Средни гробища пасище, мера 5 4.763
06848.109.99 Текюи пасище, мера 5 18.951 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2017 2022
150 Зад воденицата пасище, мера 0.522
151 Карашлъка пасище, мера 1.246
163 Долния соргун пасище, мера 2.901
238 Зад лозята пасище, мера 3.23
06848.66.251 Узун келеме пасище, мера 7 28.674 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2017 2022
06848.124.252 Узун келеме пасище, мера 7 19.818 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2017 2022
19001 Долния соргун пасище, мера 1.758
26007 Малката горичка пасище, мера 0.041
35007 Гевче дере пасище, мера 3.713
06848.36.13 Гевче дере пасище, мера 5 4.298
39022 Червенака пасище, мера 0.865
40035 Червенака пасище, мера 2.232
06848.40.42 Каваклъка пасище, мера 5 7.584 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2014
06848.40.46 Каваклъка пасище, мера 5 9.235 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2017 2022
41010 Гевче дере пасище, мера 2.594
43007 Гермята пасище, мера 0.184
06848.43.14 Даскалов соргун пасище, мера 10 13.671 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2024
56006 Текюи пасище, мера 2.722
56007 Текюи пасище, мера 0.384
64 До сушилните Пасище с храсти 2.447
94 Текюи Пасище с храсти 1.407
06848.109.97 Текюи Пасище с храсти 5 4.164
06848.95.104 Текюи Пасище с храсти 5 12.888 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2024
105 Текюи Пасище с храсти 3.34
06848.58.112 Текюи Пасище с храсти 5 23.803 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2017 2022
06848.58.117 Текюи Пасище с храсти 5 5.854
197 Над лозята Пасище с храсти 0.039
06848.96.215 Текюи Пасище с храсти 5 5.158
06848.96.216 Текюи Пасище с храсти 5 6.982 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2019 2024
217 Текюи Пасище с храсти 0.153
06848.96.218 Текюи Пасище с храсти 5 32.831 СТАНКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА 2017 2022
06848.40.41 Каваклъка Пасище с храсти 5 4.408
43002 Гермята Пасище с храсти 0.479
809.246
ГОЛЯМО ДРЯНОВО Период
ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ категория допустим почвен слой/кв.м./ ПЛОЩ ДКА ПОЛЗВАТЕЛ от до
15864.4.2 СЪНАР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 32.751 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
26 ЧУНДУЛОВОТО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.138
28 ЛЕШНИЦА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 2.736
31 ЛЕШНИЦА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.085
38 ЧУНДУЛОВОТО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.254
39 ЧУНДУЛОВОТО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.063
42 ИСАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 2.984
15864.109.5 УЧИЛИЩЕН ФОНД ПАСИЩЕ, МЕРА VII 5.846
15864.23.79 СТУБЛАТА ПАСИЩЕ, МЕРА V 7
15864.110.2 ХАРМАНИТЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 30.515
48 СТУБЛАТА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.175
15864.34.51 СТУБЛАТА ПАСИЩЕ, МЕРА V 4.868
58 КАЗБАЛ ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.872
60 ПОД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.939
65 ПОД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.431
71 КЕЛЕМИТЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 3.094
15864.110.6 ХАРМАНИТЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 19.944
77 ПОД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.413
80 СИНИЯ ВИР ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.28
82 СИНИЯ ВИР ПАСИЩЕ, МЕРА IV 2.724
15864.31.88 ПОД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VI 6.594
15864.28.90 КАЗБАЛ ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VII 17.544
92 КЕЛЕМИТЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 1.492
15864.117.95 КАЗБАЛ ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VII 44.685
15864.111.96 ДЕРМЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 4.936
15864.30.111 КАЗБАЛ ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VII 18.196
15864.111.4 ДЕРМЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 19.036 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
166 СИНИЯ ВИР ПАСИЩЕ, МЕРА IV 1.764
15864.70.21 МУСАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА IV 8.549
15864.112.6 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 10.337
184 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 1.893
15864.58.29 ДЕРМЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА V 29.096
15864.112.8 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 12.396
15864.75.44 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 5.472
15864.76.8 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 7.501
15864.76.38 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 9.067
15864.112.9 ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 30.796
223 СТУБЛАТА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.13
229 ХАРМАНИТЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 2.146
15864.111.6 ДЕРМЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 4.619
232 ДЕРМЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 2.347
235 СЪНАР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 2.279
15864.1.19 СЪНАР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 10.108 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
15864.3.5 АСАР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 12.166 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
15864.3.15 АСАР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 8.335
15864.10.1 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 29.473
10002 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VI 348.465 соларен парк
10003 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 50.819 соларен парк
10004 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 37.9 соларен парк
10005 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 20.479 соларен парк
10006 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 54.387 соларен парк
10007 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 29.14 соларен парк
10008 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 52.663 соларен парк
10009 ГОРНИЯ КЪР ПАСИЩЕ, МЕРА VII 171.601 соларен парк
15864.11.1 НАД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 18.367
15864.11.6 НАД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 38.444
15864.11.7 НАД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 35.098
15864.11.8 НАД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 20.943
11009 НАД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 2.923
15864.11.10 НАД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 4.539 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
11011 НАД СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 3.945
13005 ТЕКЕН БУНАР ПАСИЩЕ, МЕРА VI 3.031
15864.23.42 СТУБЛАТА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 11.684 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
1321.497
ГОРНО ИЗВОРОВО Период
ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ категория допустим почвен слой/кв.м./ ПЛОЩ ДКА ПОЛЗВАТЕЛ от до
176 Гробище Пасище, мера 6 3.311
177 Гробище Пасище, мера 6 2.818
180 Мешаеджи Пасище, мера 6 0.869
181 Кулска бохча Пасище, мера 6 3.077
182 Пасище, мера 6 0.775
183 Пасище, мера 6 2.44
190 Пасище, мера 6 3.038
195 Пасище, мера 6 0.788
196 Пасище, мера 6 1.356
197 Пасище, мера 6 2.063
198 Пасище, мера 6 2.195
199 Пасище, мера 6 2.809
16780.30.1 Стопански двор Пасище, мера 9 5.45 10.131 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2019 2024
204 Алан алтъ Пасище, мера 9 2.371
16780.31.8 Кашлък дере Пасище, мера 6 21.029 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2016 2021
212 Пасище, мера 1.041
213 Пасище, мера 0.36
214 Пасище, мера 0.769
16780.81.13 Пасище, мера 9 7.907
222 Пасище, мера 3.942
16780.37.58 Пасище, мера 6 7.227
226 Пасище, мера 0.953
227 Пасище, мера 3.26
228 Пасище, мера 3.845
229 Пасище, мера 1.003
16780.117.17 Бунар дере Пасище, мера 9 13.132 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2016 2021
234 Бунар дере Пасище, мера 9 0.71
16780.44.30 Кьомленик Пасище, мера 7 0 15.814 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2019 2024
239 Пасище, мера 1.038
16780.135.16 Пасище, мера 4 4.474
243 Пасище, мера 3.939
244 Пасище, мера 1.11
245 Орчак чайр Пасище, мера 9 42.051 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2016 2021
246 Пасище, мера 3.166
247 Пасище, мера 1.839
251 Пасище, мера 0.619
252 Пасище, мера 2.663
254 Пасище, мера 0.192
257 Пасище, мера 0.389
16780.163.43 Мезарлък дере Пасище, мера 9 5.33 11.91 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2019 2024
263 Пасище, мера 0.34
264 Пасище, мера 0.722
16780.118.15 Пасище, мера 9 6.174
266 Пасище, мера 0.885
16780.118.18 Пасище, мера 9 9.003
16780.119.34 Лисича могила Пасище, мера 6 15.967
16780.64.36 Дермен дере Пасище, мера 9 0 9.895 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2019 2024
278 Пасище, мера 0.649
279 Пасище, мера 0.258
16780.64.31 Генето Пасище, мера 9 724.435
ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2018 2023
281 Пасище, мера 2.836
16780.56.36 Пасище, мера 4 5.063
285 Пасище, мера 1.661
286 Пасище, мера 3.006
291 Пасище, мера 2.289
292 Пасище, мера 1.818
294 Пасище, мера 0.603
295 Пасище, мера 1.407
297 Пасище, мера 0.713
16780.52.6 Ени балаак тепе Пасище, мера 9 25.993
16780.136.55 Сакър дере Пасище, мера 7 6.37
16780.64.27 Каракос Пасище, мера 9 10.744
16780.16.139 Каракос Пасище, мера 6 8.724
16780.64.12 Хаджийска чешма Пасище, мера 7 18.976
16780.44.28 Хаджийска чешма Пасище, мера 7 17.663
16780.106.45 Пасище, мера 9 4.69
16780.106.47 Бичова чешма Пасище, мера 7 7.623
320 Пасище, мера 1.042
16780.16.144 Куруджу Пасище, мера 6 30.726
324 Явл.: Д897 Пасище, мера 0.446
327 Пасище, мера 2.511
333 Пасище, мера 0.247
16780.79.19 Дерин алчак Пасище, мера 6 7.012
16780.89.10 Дерин алчак Пасище, мера 9 9.217
16780.56.35 Бекче бунар Пасище, мера 6 7.794
339 Пасище, мера 0.333
340 Пасище, мера 0.696
341 Пасище, мера 0.588
16780.116.14 Бекче бунар Пасище, мера 6 23.006 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2016 2021
16780.146.10 Пасище, мера 9 4.078
16780.49.13 Хаджийска чешма Пасище, мера 7 0 15.344 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2019 2024
348 Пасище, мера 0.043
16780.88.18 Пасище, мера 6 7.582
351 Пасище, мера 0.98
353 Пасище, мера 1.607
355 Пасище, мера 1.405
356 Пасище, мера 2.596
359 Пасище, мера 0.439
16780.136.51 Хаджийска чешма Пасище, мера 7 7.525
361 Пасище, мера 0.434
16780.113.64 Яланджа Пасище, мера 9 0 10.207 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2019 2024
16780.133.15 Яланджа Пасище, мера 9 27.605 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2016 2021
16780.125.10 Яланджа Пасище, мера 9 45.075 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2016 2021
365 Пасище, мера 2.776
366 Пасище, мера 0.195
367 Пасище, мера 0.145
16780.142.3 Пасище, мера 9 4.021
369 Пасище, мера 0.767
373 Пасище, мера 0.123
374 Пасище, мера 1.525
16780.12.64 Пасище, мера 6 8.078
16780.116.15 Пасище, мера 6 4.93
16780.113.56 Каратопак Пасище, мера 6 14.446
16780.119.32 Каратопак Пасище, мера 9 5.681
380 Пасище, мера 1.689
16780.133.18 Каратопак Пасище, мера 9 7.023
16780.152.8 Каратопак Пасище, мера 9 7.674
384 Пасище, мера 1.167
16780.82.53 Пасище, мера 9 4.743
ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ Период
ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ категория допустим почвен слой/кв.м./ ПЛОЩ ДКА ПОЛЗВАТЕЛ от до
49076.296.25 Бетейджик Пасище с храсти VIII 12.672 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
27 Бетейджик Пасище с храсти V 1.137
49076.193.46 Бетейджик Пасище с храсти V 15.998
49076.296.94 Бетейджик Пасище с храсти VIII 4.727
49076.305.99 Бетейджик Пасище с храсти V 18.326 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.220.105 Бетейджик Пасище с храсти VIII 17.178 ЗП''НИКОЛАЙ РАДУКОВ'' 2018 2023
49076.216.115 Бетейджик Пасище с храсти VII 7.527
49076.329.154 Калнийска река Пасище с храсти VII 298.11 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
263 Добралъка Пасище с храсти VII 2.529
266 Добралъка Пасище с храсти VII 2.331
296 Добралъка Пасище с храсти V 2.418
312 Добралъка Пасище с храсти VIII 2.456
49076.276.375 Бетейджик Пасище с храсти VII 34.707 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.306.393 Бетейджик Пасище с храсти V 10.282 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.306.398 Чуплика Пасище с храсти V 15.605
49076.474.414 Ерик тарла Пасище с храсти X 5.856
415 Ерик тарла Пасище с храсти X 3.184
49076.184.427 Белнишка река Пасище с храсти VI 9.87
49076.61.467 Керезлика Пасище с храсти VII 23.922
49076.89.518 Черешака Пасище с храсти VII 30.2 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.92.537 Черешака Пасище с храсти VII 5.108
49076.342.580 Черешака Пасище с храсти VI 10.432
49076.475.591 Бяла глина Пасище с храсти VI 18.378 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.340.616 Черешака Пасище с храсти VI 38.29 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.176.699 Калнии Пасище с храсти X 10.04
49076.249.781 Калнийска река Пасище с храсти VII 139.48 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
49076.313.842 Костарла Пасище с храсти X 30.623
49076.309.844 Чуплика Пасище с храсти VII 13.606 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
912 Тунджа Пасище с храсти X 2.407
49076.364.940 Тунджа Пасище с храсти IV 7.72
49076.309.948 Чуплика Пасище с храсти VII 17.893
49076.242.72 До село Пасище с храсти VII 15.853 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
49076.333.204 Ерик тарла Пасище с храсти VIII 4.753
49076.94.243 Черешака Пасище с храсти VI 7.42
49076.102.244 Черешака Пасище с храсти VI 16.521 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
999245 Черешака Пасище с храсти VI 0.688
999246 Черешака Пасище с храсти VI 3.78
999261 Калнийска река Пасище с храсти VII 1.451
49076.236.266 Калнийска река Пасище с храсти VII 28.495 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.305.283 Бетейджик Пасище с храсти X 4.865
49076.133.315 Гяур дере Пасище с храсти VIII 22.537
49076.296.26 Бетейджик Пасище, мера VIII 16.918 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
49076.426.129 Бетейджик Пасище, мера VII 33.011 ЗП''НИКОЛАЙ РАДУКОВ'' 2018 2023
49076.202.54 Добралъка Пасище, мера VIII 81.118 ПАРОНИ ООД 2018 2023
59 Бетейджик Пасище, мера X 0.667
49076.426.126 Бетейджик Пасище, мера X 7.917
61 Бетейджик Пасище, мера X 2.462
49076.426.125 Бетейджик Пасище, мера X 4.116
64 Бетейджик Пасище, мера X 0.8
67 Бетейджик Пасище, мера X 0.814
100 Бетейджик Пасище, мера VII 2.324
101 Бетейджик Пасище, мера X 2.405
107 Бетейджик Пасище, мера V 1.618
111 Тунджа Пасище, мера X 1.944
49076.501.113 Тунджа Пасище, мера VII 5.427
114 Тунджа Пасище, мера X 2.001
119 Добралъка Пасище, мера VII 0.927
49076.147.128 Добралъка Пасище, мера VIII 7.309
49076.329.142 Белнишка река Пасище, мера VII 5.176
157 Кочен дере Пасище, мера X 3.004 ПАРОНИ ООД 2018 2023
163 Мералъка Пасище, мера V 1.196
164 Мералъка Пасище, мера X 1.167
49076.214.165 Бетейджик Пасище, мера VIII 26.803 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
49076.339.173 Черешака Пасище, мера VIII 55.362 'МАНИКА-99''ЕООД 2018 2023
175 Пасище, мера X 3.889
177 Драганка Пасище, мера X 1.069
49076.339.183 Черешака Пасище, мера VII 4.593
49076.339.184 Черешака Пасище, мера VII 10.004 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.377.244 Добралъка Пасище, мера VIII 4.506
257 Добралъка Пасище, мера VIII 0.236
258 Добралъка Пасище, мера VII 1.076
259 Добралъка Пасище, мера VII 0.393
49076.202.260 Добралъка Пасище, мера VIII 18.187
265 Добралъка Пасище, мера VII 1.33
267 Добралъка Пасище, мера VIII 1.321
49076.350.281 Добралъка Пасище, мера VIII 8.568 ПАРОНИ ООД 2018 2023
303 Каракалчика Пасище, мера VIII 1.576
328 Гяур дере Пасище, мера X 2.285
331 Каракалчика Пасище, мера VIII 0.985
336 Бетейджик Пасище, мера VII 1.615
342 Добралъка Пасище, мера VII 0.319
49076.164.345 Добралъка Пасище, мера VII 6.178 ПАРОНИ ООД 2018 2023
351 Мералъка Пасище, мера X 1.728
49076.181.353 Мералъка Пасище, мера VII 8.645
356 Мералъка Пасище, мера VI 3.504
49076.184.359 Мералъка Пасище, мера VI 39.797 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
360 Мералъка Пасище, мера VII 2.262
49076.221.362 Белнишка река Пасище, мера VII 4.367
370 Бетейджик Пасище, мера VII 0.436
49076.276.376 Бетейджик Пасище, мера VII 7.811
377 Бетейджик Пасище, мера V 2.37
49076.283.380 Бетейджик Пасище, мера V 11.948 ЗП''НИКОЛАЙ РАДУКОВ'' 2018 2023
382 Бетейджик Пасище, мера V 2.809
385 Бетейджик Пасище, мера VII 3.317
49076.266.389 Бетейджик Пасище, мера V 9.074
396 Бетейджик Пасище, мера X 1.658
397 Бетейджик Пасище, мера V 1.301
401 Костарла Пасище, мера X 1.323
402 Чуплика Пасище, мера X 1.979
410 Ерик тарла Пасище, мера VIII 3.934
49076.466.411 Ерик тарла Пасище, мера VIII 4.433
49076.466.413 Ерик тарла Пасище, мера VIII 72.939 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
417 Ерик тарла Пасище, мера X 1.581
420 Бетейджик Пасище, мера VII 1.981
432 Белнишка река Пасище, мера VI 0.255
440 Тунджа Пасище, мера IV 0.553
448 Добралъка Пасище, мера VIII 1.568
49076.500.458 Драганка Пасище, мера V 11.056
459 Керезлика Пасище, мера V 2.542
461 Керезлика Пасище, мера V 1.454
49076.500.462 Драганка Пасище, мера V 5.723
479 Керезлика Пасище, мера V 32.859
49076.68.491 Керезлика Пасище, мера V 36.216 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.68.492 Керезлика Пасище, мера V 13.055 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.68.500 Керезлика Пасище, мера VII 5.508
514 Черешака Пасище, мера V 0.978
49076.90.519 Черешака Пасище, мера VII 26.104 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
526 Черешака Пасище, мера X 2.295 5
49076.296.541 Бетейджик Пасище, мера VIII 20.985 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.379.550 Караманчар Пасище, мера VII 12.493 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.338.555 Черешака Пасище, мера VI 11.289
49076.164.559 Добралъка Пасище, мера VII 12.494 ПАРОНИ ООД 2018 2023
567 Добралъка Пасище, мера VII 0.728
49076.370.570 Черешака Пасище, мера VI 8.233 НИКОЛАЙ КОЛЕВ РАДУКОВ 2016 2021
49076.101.582 Ливадите Пасище, мера IV 16.446 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
586 Черешака Пасище, мера VI 2.629
610 Бяла глина Пасище, мера VIII 0.359
630 Пасище, мера X 0.989
635 Пасище, мера VI 3.164
681 Батаклъка Пасище, мера VII 0.808
49076.169.683 Батаклъка Пасище, мера X 7.749 'МАНИКА-99''ЕООД 2018 2023
686 Калнии Пасище, мера VIII 2.666
687 Калнии Пасище, мера X 1.984
719 Кочен дере Пасище, мера X 0.879
720 Кочен дере Пасище, мера X 1.85
722 Кочен дере Пасище, мера VIII 0.769
723 Кочен дере Пасище, мера VIII 0.849
734 Кочен дере Пасище, мера VIII 0.767
735 Кочен дере Пасище, мера VIII 0.997
737 Кочен дере Пасище, мера VIII 1.995
747 Калнийска река Пасище, мера VI 1.539
750 Калнийска река Пасище, мера VII 2.718
49076.232.756 Калнийска река Пасище, мера VII 9.66
767 Калнийска река Пасище, мера X 3.161
768 Калнийска река Пасище, мера VII 1.131
770 Калнийска река Пасище, мера VII 3.966
788 Чуплика Пасище, мера X 3.428
49076.354.789 Белнишка река Пасище, мера VI 14.121 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
790 Белнишка река Пасище, мера VI 2.026
795 Бетейджик Пасище, мера X 1.733
798 Белнишка река Пасище, мера VII 2.11
49076.342.799 Черешака Пасище, мера VII 83.252 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
800 Чуплика Пасище, мера VII 0.667
801 Чуплика Пасище, мера X 0.899
49076.374.802 Черешака Пасище, мера VIII 15.957 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.310.843 Чуплика Пасище, мера V 17.953
845 Чуплика Пасище, мера VII 3.228
846 Чуплика Пасище, мера VI 3.874
854 Добралъка Пасище, мера X 0.938
49076.261.855 Белнишка река Пасище, мера V 10.011 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
856 Бетейджик Пасище, мера VII 3.857
49076.192.860 Бетейджик Пасище, мера VII 6.93
49076.329.861 Ерик тарла Пасище, мера VIII 8.185
866 Ерик тарла Пасище, мера VIII 2.908
869 Ерик тарла Пасище, мера X 1.517
870 Ерик тарла Пасище, мера X 2.309
876 Ерик тарла Пасище, мера VIII 3.975
49076.376.877 Белнишка река Пасище, мера VII 49.861 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.376.879 Белнишка река Пасище, мера VII 68.589 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
887 Добралъка Пасище, мера VII 2.449
49076.95.891 Черешака Пасище, мера VIII 11.088 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
895 Мералъка Пасище, мера X 0.834
49076.379.917 Черешака Пасище, мера VIII 13.475 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.209.922 Добралъка Пасище, мера VIII 71.185 ПАРОНИ ООД 2018 2023
934 Добралъка Пасище, мера VII 0.315
952 Белнишка река Пасище, мера VI 2.6
49076.457.975 Пасище, мера X 12.732
982 Драганка Пасище, мера VI 1.34
985 Драганка Пасище, мера VI 3.687
986 Драганка Пасище, мера VI 0.176
49076.274.993 Драганка Пасище, мера VI 46.129 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.42.998 Драганка Пасище, мера VI 4.356 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.79.54 Черешака Пасище, мера V 54.112 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
52004 Керезлика Пасище, мера V 0.255
49076.379.2 До село Пасище, мера VI 5.666
999015 Черешака Пасище, мера VII 2.65
999016 Черешака Пасище, мера VII 1.895
999019 Черешака Пасище, мера VII 0.866
999024 Черешака Пасище, мера VII 1.211
999045 Добралъка Пасище, мера VII 0.74 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999046 Добралъка Пасище, мера VII 1.629 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999051 Добралъка Пасище, мера VIII 1.398
49076.142.56 Добралъка Пасище, мера VIII 5.879 ПАРОНИ ООД 2018 2023
49076.144.58 Добралъка Пасище, мера V 8.154 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999060 Гяур дере Пасище, мера VI 2.806
999061 Пазарски път Пасище, мера V 0.995
49076.350.62 Добралъка Пасище, мера VIII 4.268 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999064 Добралъка Пасище, мера VIII 1.032 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999067 До село Пасище, мера VII 0.931
999074 Бяла глина Пасище, мера VI 1.681
49076.110.75 Бяла глина Пасище, мера VI 17.787 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.75.77 До село Пасище, мера VI 4.252 'МАНИКА-99''ЕООД 2018 2023
49076.5.86 До село Пасище, мера VIII 4.592
999080 Добралъка Пасище, мера VII 1.628
999100 Калнийска река Пасище, мера VIII 2.262
999103 Калнийска река Пасище, мера VI 2.922
49076.247.106 Калнийска река Пасище, мера VI 4.788
49076.436.109 Калнийска река Пасище, мера VII 296.7 "МАНИКА 99" 2018 2023
49076.237.114 Калнийска река Пасище, мера VII 7.711
999115 Калнии Пасище, мера VIII 3.523
999116 До село Пасище, мера VIII 0.643
999131 Батаклъка Пасище, мера VI 0.844
999136 Чуплика Пасище, мера VII 3.511
999146 Бетейджик Пасище, мера VII 0.806
999153 Драганка Пасище, мера VI 1.829
999195 Драганка Пасище, мера VI 1.639
49076.199.197 Добралъка Пасище, мера VIII 7.102
999212 Керезлика Пасище, мера V 0.983
999220 Гяур дере Пасище, мера VII 0.32
999226 Керезлика Пасище, мера V 2.918
999233 Черешака Пасище, мера V 0.245
49076.338.235 Черешака Пасище, мера VII 8.334 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.340.239 Черешака Пасище, мера VI 4.161 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.340.240 Черешака Пасище, мера VI 4.775
999253 Бетейджик Пасище, мера VII 0.372
49076.228.264 Калнийска река Пасище, мера VII 4.538
999267 Калнийска река Пасище, мера VII 0.836
999273 Батаклъка Пасище, мера VIII 1.593
999285 Калнийска река Пасище, мера VII 3.768
999286 Калнийска река Пасище, мера VII 1.513
999289 Керезлика Пасище, мера V 0.512
999291 Добралъка Пасище, мера VII 0.735 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999292 Добралъка Пасище, мера VII 0.652 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999294 Бетейджик Пасище, мера VII 1.83
49076.195.295 Бетейджик Пасище, мера VII 7.077 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.31.298 Гяур дере Пасище, мера V 4.832
5 КАРАКАЛЧИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.628
49076.426.129 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА 33.011 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.163.39 КАРАКАЛЧИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 79.455 ПАРОНИ ООД 2018 2023
43 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VII 2.349
49076.350.47 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 50.994 ПАРОНИ ООД 2018 2023
48 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 1.989
50 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 3.954
49076.207.52 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VII 13.934
49076.207.53 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VII 6.428
57 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.957
49076.364.188 ТУНДЖА ПАСИЩЕ, МЕРА V 11.88
49076.457.196 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА X 4.566
197 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА X 2.174
201 …………………... ПАСИЩЕ, МЕРА X 3.859
202 …………………... ПАСИЩЕ, МЕРА X 2.605
49076.336.205 …………………... ПАСИЩЕ, МЕРА X 4.776
49076.336.206 …………………... ПАСИЩЕ, МЕРА X 6.436
209 …………………... ПАСИЩЕ, МЕРА X 3.249
49076.336.213 …………………... ПАСИЩЕ, МЕРА X 6.181
49076.336.221 …………………... ПАСИЩЕ, МЕРА VII 6.036
49076.214.235 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VII 4.77 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
49076.190.245 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 22.652 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
273 ТУНДЖА ПАСИЩЕ, МЕРА X 0.966
274 ДРАГАНКА ПАСИЩЕ, МЕРА X 2.245
295 БАТАКЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА X 0.685
301 БАТАКЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 1.907
322 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА X 1.892
335 КАРАКАЛЧИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 3.988 ПАРОНИ ООД 2018 2023
337 КАРАКАЛЧИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 1.868
49076.300.367 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VII 4.405
49076.154.395 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 5.602
405 КОСТАРЛА ПАСИЩЕ, МЕРА X 1.262
49076.162.416 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 9.282 ПАРОНИ ООД
49076.159.423 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 242.323 ПАРОНИ ООД 2018 2013
433 БЕЛНИШКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.698
49076.350.434 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 290.922 ПАРОНИ ООД 2018 2023
49076.59.449 ДРАГАНКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 9.606 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.59.451 ДРАГАНКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 22.368 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.500.455 ДРАГАНКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 7.345
456 ДРАГАНКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 3.476
49076.176.465 БАТАКЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 7.892
49076.351.475 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 57.252 ПАРОНИ ООД 2018 2023
49076.160.477 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 9.459 ПАРОНИ ООД 2018 2023
482 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 3.108
496 ДРАГАНКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 1.776
49076.74.497 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 7.331 'МАНИКА-99''ЕООД 2018 2023
49076.68.499 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 9.018
505 ГЯУР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.603
515 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.515
49076.74.517 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 21.243 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
520 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 1.705
528 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 3.619
530 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 0.489
532 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 2.565
533 ЛИВАДИТЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 0.441
534 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.892
49076.80.542 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 6.681 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
551 ТУНДЖА ПАСИЩЕ, МЕРА IV 1.342
49076.214.552 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VII 7.663
49076.108.576 ЛИВАДИТЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VI 8.69 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
588 ДРАГАНКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.759
49076.123.614 БЯЛА ГЛИНА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 68.645 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.87.615 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 5.138 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
621 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 2.474
49076.60.625 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 7.977 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.361.629 БЯЛА ГЛИНА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 25.105
49076.123.631 БЯЛА ГЛИНА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 145.545 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.239.632 БЯЛА ГЛИНА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 127.102 ГАЛЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА 2018 2023
49076.361.663 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 100.549 ЗП''НИКОЛАЙ РАДУКОВ'' 2018 2023
49076.442.646 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 109.452 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
49076.60.647 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 5.542
49076.60.651 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 26.013 ГАЛЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА 2017 2022
658 КАЛНИИ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 2.652 5
670 …………………… ПАСИЩЕ, МЕРА X 1.56
678 ГЯУР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 1.292
49076.170.680 БАТАКЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 8.726
49076.225.684 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 9.568
49076.225.692 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 20.627
49076.234.709 КАЛНИИ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 4.018
49076.8.714 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 386.347 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.225.716 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 254.861 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.246.717 БЯЛА ГЛИНА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 167.836 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.246.724 БЯЛА ГЛИНА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 82.557 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
727 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 2.342
49076.246.730 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 240.816 ПАРОНИ ООД 2018 2023
49076.246.732 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 5.172
49076.246.736 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 139.033 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.237.745 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 323.101 "МАНИКА 99" 2018 2023
49076.237.746 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 182.865 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2024
49076.442.757 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА X 35.381
49076.221.764 БЕЛНИШКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 59.536 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
765 …………………….. ПАСИЩЕ, МЕРА X 3.363
49076.247.773 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 8.588 ЗП "НИКОЛАЙ РАДУКОВ" 2018 2023
778 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА X 3.453
786 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VI 1.643
805 КОСТАРЛА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 3.01
809 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 1.025
49076.65.810 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 6.8
832 КЕРЕЗЛИКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 1.954
49076.290.840 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА VII 13.592 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.82.919 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 5.069
49076.504.929 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 4.822
930 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 3.574
49076.129.935 ДО СЕЛО ПАСИЩЕ, МЕРА VII 8.455 СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ 2019 2014
939 ГЯУР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.887
945 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VII 0.97
49076.261.953 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА V 30.392 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.261.954 БЕТЕЙДЖИК ПАСИЩЕ, МЕРА V 12.625 ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА 2018 2023
49076.355.962 БЕЛНИШКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 6.035
49076.254.964 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 7.021
49076.254.965 КАЛНИЙСКА РЕКА ПАСИЩЕ, МЕРА VI 7.459
49076.234.970 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА X 6.79
49076.442.92 КОЧЕН ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 285.38 ПАРОНИ ООД 2018 2023
999228 ЧЕРЕШАКА ПАСИЩЕ, МЕРА V 3.991
49076.145.280 ГЯУР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 16.717
999281 ГЯУР ДЕРЕ ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 1.436
49076.157.60 ДОБРАЛЪКА ПАСИЩЕ, МЕРА VIII 230.292 ПАРОНИ ООД 2018 2023
1119 БЯЛА ГЛИНА ПАСИЩЕ, МЕРА 0.81
ДОЛНО ИЗВОРОВО Период
ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ категория допустим почвен слой/кв.м./ ПЛОЩ ДКА ПОЛЗВАТЕЛ от до
281 …………… пасище, мера IX 2.572
282 …………… пасище, мера IX 2.598
22633.21.286 …………… пасище, мера IX 14.771
22633.22.289 …………… пасище, мера IX 8.297
22663.18.290 …………… пасище, мера IX 7629.66 37.416
22663.24.293 …………… пасище, мера IX 10.641
22633.25.294 …………… пасище, мера IX 6.722
300 …………… пасище, мера IX 1.88
22633.222.301 …………… пасище, мера IX 5.897
22633.31.306 …………… пасище, мера IX 40.154 ГЕНКО ЖЕЛЕВ МИРЕВ 2016 2021
22633.31.307 …………… пасище, мера VI 4.438
22633.33.310 …………… пасище, мера VI 6.618
315 …………… пасище, мера VI 3.359
318 …………… пасище, мера IX 0.767
22663.42.319 …………… пасище, мера VI 4.851
22633.46.329 …………… пасище, мера IX 28.951
22633.46.330 …………… пасище, мера IX 102.089
22633.53.331 …………… пасище, мера IX 23.269 ГЕНКО ЖЕЛЕВ МИРЕВ 2016 2021
22633.49.335 …………… пасище, мера IX 5.676
22633.53.337 …………… пасище, мера IX 40.934
22633.58.339 …………… пасище, мера IX 55.37 79.823 СТОЯН НИКОЛОВ ВРЪНДАЛИЕВ 2019 2024
22633.60.341 …………… пасище, мера IX 12.029
22633.90.347 …………… пасище, мера VI 17.747
357 …………… пасище, мера VI 0.52
360 …………… пасище, мера VI 0.988
361 …………… пасище, мера VI 2.158
22633.72.366 …………… пасище, мера VI 21.91
22633.39.371 …………… пасище, мера VI 13.841 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
375 …………… пасище, мера VI 1.773
22633.225.380 …………… пасище, мера VI 7.14 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
22633.71.384 …………… пасище, мера VI 4.217
22633.95.385 …………… пасище, мера VI 15.233
22633.90.388 …………… пасище, мера VI 17.071
391 …………… пасище, мера VI 2.322
22633.126.392 …………… пасище, мера IX 128.84 ЦЕЦА ИВАНОВА ЦОНЕВА 2017 2022
22633.117.393 …………… пасище, мера IX 22.368
22633.84.394 …………… пасище, мера IX 151.23 221.563 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2019 2024
398 …………… пасище, мера IX 3.426
22633.157.399 …………… пасище, мера IX 256.639 ГЕНКО ЖЕЛЕВ МИРЕВ 43,1 дка 2016 2021
22633.125.402 …………… пасище, мера IX 8.216
22633.156.403 …………… пасище, мера IX 36.018
22633.128.404 …………… пасище, мера IX 124.54 260.374 ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАНЕВА 2019 2024
22633.129.405 …………… пасище, мера IX 23.763 ЦЕЦА ИВАНОВА ЦОНЕВА 2017 2022
406 …………… пасище, мера IX 2.73
22633.132.407 БЯЛ БРЯГ пасище, мера IX 85.498 ЦЕЦА ИВАНОВА ЦОНЕВА 2017 2022
22633.133.409 …………… пасище, мера VI 4.471
22633.136.414 Стрелбището пасище, мера VI 493.19
22633.143.415 …………… пасище, мера VI 5.887
22633.153.417 …………… пасище, мера IX 71.283
22633.153.419 …………… пасище, мера IX 35.837
22633.197.420 …………… пасище, мера IX 198.001 228.021 СТОЯН НИКОЛОВ ВРЪНДАЛИЕВ 2019 2024
22633.156.421 …………… пасище, мера IX 7.079
22633.166.422 …………… пасище, мера IX 7.039
22633.160.423 …………… пасище, мера IX 120.858 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
22633.164.425 …………… пасище, мера IX 7.109
22633.163.426 …………… пасище, мера IX 9.902
22633.163.427 …………… пасище, мера IX 14.762
22633.165.428 …………… пасище, мера IX 38.491
22633.152.429 …………… пасище, мера IX 160.865
430 …………… пасище, мера VI 1.495
22633.168.433 …………… пасище, мера IX 44.247 ЦЕЦА ИВАНОВА ЦОНЕВА 2017 2022
22633.181.435 …………… пасище, мера VI 80.003
22633.214.437 …………… пасище, мера VI 20.451 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
22633.135.439 …………… пасище, мера VI 10.54 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
22633.136.441 …………… пасище, мера VI 36.449
22633.138.443 …………… пасище, мера VI 32.52 77.915 ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 2019 2024
32.52 " ЕТ" ХРИСА " 2019 2024
22633.169.444 …………… пасище, мера VI 75.516
22633.172.445 …………… пасище, мера VI 73.256
22633.173.446 …………… пасище, мера IX 74.9
22633.173.448 …………… пасище, мера IX 43.111
22633.215.450 …………… пасище, мера VI 56.962
452 …………… пасище, мера VI 3.149
22633.190.453 …………… пасище, мера IX 173.427 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
22633.165.457 …………… пасище, мера IX 98.268
пасище, мера 76.68 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2019 2024
22633.199.460 …………… пасище, мера VI 35.544 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
22633.199.461 …………… пасище, мера VI 24.181
22633.205.479 …………… пасище, мера IX 20.669
22633.205.480 …………… пасище, мера IX 21.783
22633.213.481 …………… пасище, мера IX 40.33
22633.202.482 …………… пасище, мера VI 44.678
22633.213.486 …………… пасище, мера VI 23.439 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
22633.213.489 …………… пасище, мера VI 20.832 ДИАНА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА 2016 2021
511 …………… пасище, мера VI 0.391
524 …………… пасище, мера VI 0.477
525 …………… пасище, мера VI 1.822
533 …………… пасище, мера VI 0.775
22633.79.534 …………… пасище, мера VI 4.166
539 …………… пасище, мера VI 0.715
567 …………… пасище, мера VI 0.166
365 …………… пасище, мера VI 0.228
569 …………… пасище, мера VI 0.554
574 …………… пасище, мера VI 0.128
576 …………… пасище, мера VI 0.349
580 …………… пасище, мера VI 0.345
587 …………… пасище, мера VI 0.041
3946.723
ДУНАВЦИ Период
ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ категория допустим почвен слой/кв.м./ ПЛОЩ ДКА ПОЛЗВАТЕЛ от до
284 пасище, мера III 1.188
290 пасище, мера IV 0 7.469 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
295 пасище, мера IV 0 8.949 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
296 пасище, мера IV 5.103 НЕНО ДИМОВ ДИМОВ 2017 2022
311 пасище, мера IV 1.739
312 пасище, мера IV 2.355
322 КАРАБЮВЕТ пасище, мера IV 50.93 59.916 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
326 пасище, мера IV 6.03 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
330 пасище, мера IV 7.175
331 пасище, мера IV 0 26.836 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
332 пасище, мера VII 15.4 19.151 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
343 пасище, мера IV 5.603
345 пасище, мера IV 3.765
352 пасище, мера VII 12.712
363 пасище, мера IV 2.076
365 АМЗА БЮНАР пасище, мера IV 15.4 19.173 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
366 пасище, мера VII 7.888
368 пасище, мера VII 1.866
392 пасище, мера III 0 29.119 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
398 пасище, мера IV 4.788
399 пасище, мера IV 4.406
400 пасище, мера IV 1.834
408 пасище, мера IV 8.6
410 пасище, мера IV 22.053
417 пасище, мера IV 244.162 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2019 2024
421 пасище, мера III 36.557 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
425 пасище, мера IV 4.118
426 пасище, мера IV 5
430 пасище, мера IV 14.656 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2019 2024
431 КАРАБЮВЕТ пасище, мера IV 5.071
432 пасище, мера IV 74.355 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2019 2024
433 пасище, мера IV 14.891 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2019 2024
434 пасище, мера IV 42.77 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
439 пасище, мера IV 109.245 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
440 пасище, мера IV 6.882 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
447 пасище, мера IV 48.419 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
448 пасище, мера IV 10.322 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
449 пасище, мера IV 101.658 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2019 2024
450 пасище, мера IV 4.011
451 пасище, мера III 2.558
456 пасище, мера VII 3.455
459 пасище, мера IV 11.735 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
460 АМЗА БЮНАР пасище, мера IV 38.794 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
461 пасище, мера IV 4.547
462 АМЗА БЮНАР пасище, мера IV 15.74 17.399 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
468 пасище, мера IV 2.688
469 пасище, мера IV 4.167
472 пасище, мера IV 7.252 СТОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 2016 2021
479 пасище, мера IV 3.418
480 пасище, мера IV 0.823
486 пасище, мера IV 3.711
491 пасище, мера IV 1.938
492 пасище, мера IV 6.164
505 пасище, мера IV 3.622
481 пасище, мера VII 16.092
495 пасище, мера VII 10.4 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
520 пасище, мера IV 4.105
525 КАРАБЮВЕТ пасище, мера IV 15 15 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
526 КАРАБЮВЕТ пасище, мера IV 60.41 60.414 АНЕСТИ ДИМИТРОВ МОЛЛОВ 2019 2024
532 пасище, мера IV 0.153
1210.346
имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ
289 пасище, мера 0.938
297 пасище, мера 9.253 НЕНО ДИМОВ ДИМОВ 2017 2022
298 пасище, мера 0.169
299 пасище, мера 3.577
300 пасище, мера 1.548
301 пасище, мера 0.686
302 пасище, мера 1.59
303 пасище, мера 5.067
304 пасище, мера 1.66
310 пасище, мера 16.363
313 пасище, мера 1.329
319 пасище, мера 0.06
322 пасище, мера IV 59.917
333 пасище, мера 2.514
339 пасище, мера 3.201
340 пасище, мера 4.147
341 пасище, мера 2.354
342 пасище, мера 1.104
355 пасище, мера 14.429
358 пасище, мера 0.075
359 пасище, мера 1.388
364 пасище, мера 1.908
373 пасище, мера 0.387
387 пасище, мера 0.215
388 пасище, мера 0.262
407 пасище, мера 0.678
418 пасище, мера 0.367
424 пасище, мера 0.99
435 пасище, мера 2.501
457 пасище, мера 4.572
458 пасище, мера 2.904
467 пасище, мера 2.449
475 пасище, мера 2.551
483 пасище, мера 4.954
484 пасище, мера 15.827
496 пасище, мера 5.968
497 пасище, мера 2.33
498 пасище, мера 0.483
499 пасище, мера 2.804
500 пасище, мера 5.424
501 пасище, мера 4.613
422 пасище, мера 0.795
422 пасище, мера 0.795
ЕНИНА Период
ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ категория ПЛОЩ ДКА допустим почвен слой/кв.м./ ПОЛЗВАТЕЛ от до
375 САДНЯТА пасище, мера VI 0.7
376 САДНЯТА пасище, мера VI 0.34
377 САДНЯТА пасище, мера VI 0.381
378 САДНЯТА пасище, мера VI 0.221
379 САДНЯТА пасище, мера VI 3.972
382 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 0.051
383 САДНЯТА пасище, мера VI 1.77
390 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 0.546
391 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 0.285
27499.321.395 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 6.6
397 ПОД ЕНИНА пасище, мера VI 1.719
27499.223.403 СРЕДНИЯ ПЪТ пасище, мера VI 59.195 0 ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 2019 2024
406 СРЕДНИЯ ПЪТ пасище, мера VI 0.849
27499.196.409 СРЕДНИЯ ПЪТ пасище, мера VI 24.255 0 ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 2019 2024
27499.196.410 СРЕДНИЯ ПЪТ пасище, мера VI 8.854
27499.163.415 СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ пасище, мера X 10.561
27499.46.418 ПЪДАРНЯТА пасище, мера VI 11.755 0 ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 2019 2024
27499.45.4 ПЪДАРНЯТА пасище, мера VI 10.721 0 ВАНГЕЛ ЯНЕВ КОСТОВ 2019 2024
422 ……………………….. пасище, мера VI 1.643
430 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 1.717
432 ПЪДАРНЯТА пасище, мера VI 1.405
438 СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ пасище, мера VI 2.943
27499.165.443 РУСКИ ГРОБИЩА пасище, мера VI 12.628 0 ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 2019 2024
444 ОГРАДАТА пасище, мера VI 2.506
27499.139.447 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера X 5.403
448 СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ пасище, мера VI 1.572
27499.239.452 СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ пасище, мера IV 6.159 свободно
453 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 3.824
457 ……………………….. пасище, мера VI 8.467 8.472 ВАНГЕЛ ЯНЕВ КОСТОВ 2019 2024
27499.238.471 ГОЛЯМАТА МЕРА пасище, мера IX 48.511
пасище, мера
27499.86.473 ГЪРДОВА МОГИЛА пасище, мера IV 8.446
480 САДНЯТА пасище, мера VI 2.861
483 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 1.224
27499.76.487 ОГРАДАТА пасище, мера VI 9.161 0 ВАНГЕЛ ЯНЕВ КОСТОВ 2019 2024
491 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 4.173
492 ПЪДАРНЯТА пасище, мера VI 2.176
494 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 1.741
27499.41.502 ПЪДАРНЯТА пасище, мера VI 14.442
27499.48.504 ПЪДАРНЯТА пасище, мера VI 14.702 0 ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 2019 2024
27499.90.505 КРУШКИТЕ пасище, мера IX 21.969
508 ГЪРДОВА МОГИЛА пасище, мера IV 0.99
27499.164.511 РУСКИ ГРОБИЩА пасище, мера VI 5.011
27499.238.517 ГОЛЯМАТА МЕРА пасище, мера VI 98.478 98.29 ЕТ "ХРИСА- ДИМИТЪР ИВАНОВ" 2019 2024
518 ПОД ЕНИНА пасище, мера VI 0.271
519 РУСКИ ГРОБИЩА пасище, мера VI 1.674
520 РУСКИ ГРОБИЩА пасище, мера VI 1.024
27499.166.521 РУСКИ ГРОБИЩА пасище, мера VI 5.513
27499.155.525 ПИЙНИРЯ пасище, мера VI 6.472
527 ПИЙНИРЯ пасище, мера VI 2.397
528 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 0.885
27499.238.529 ГОЛЯМАТА МЕРА пасище, мера VI 1226.692 116.4 ВАНГЕЛ ЯНЕВ КОСТОВ 117,30 дка в източната част 2019 2024
9.04 СТОЯН НИКОЛОВ ВРЪНДАЛИЕВ 48,511 дка в югоизточната част 2019 2024
46 ЕТ "ХРИСА - ДИМИТЪР ИВАНОВ" 150 дка (северна част) 2019 2024
27499.147.537 КАДЕЛКОВА ЧЕШМА пасище, мера VI 21.947 0 ВАНГЕЛ ЯНЕВ КОСТОВ 2019 2024
27499.149.538 РУСКИ ГРОБИЩА