одобрен

Регистър на заверените технически паспорти за 2014г

Уникален идентификатор:  74940fd9-55d3-493a-828d-879c703c5162

Описание:

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Белене за 2014г.

белене регистър технически паспорт технически паспорти технически паспорти на сгради

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-13 08:48:11
  • Създаден от: tsvetomir_tsvetanov
  • Последна промяна: 2019-09-25 10:00:06
  • Последно променил: obshtinabl

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

№ по ред № и дата на удостоверение за въвеждане в експлоатация Вид строеж Местоположение Възложител, Собственик Технически паспорт Забележка
1 СТ- 05-2308/ 17.12.2013 г. "Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900- 2100 МНz № PVN 0118.В001 "BELMOD" Белене, бл. 1/ 77, вх. Г Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 1/ 15.01.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
2 СТ- 05- 47/ 15.01.2014 г. "Инсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VT 5015 (BELENE) Белене, 602.161.7 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 2/ 20.01.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
3 1/ 07.02.2014 г. Кабел НН от нова РК (ТП 22) до нова ЕТ за присъединяване на семеен хотел Белене, ХХVІІІ- 1258, кв. 5Б Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 3/ 07.02.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
4 2/ 20.02. 2014 г. Семеен хотел Белене, ХХVІІІ, кв. 5Б, 601.1258 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 4/ 20.02.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
5 3/ 27.06.2014 г. "Подбряване състоянието на енергоефективността на общ. Здравна и културна инфраструктура в Община Белене: подобект: "Внедряване на мерки за ЕЕ в НЧ "Христо Ботев- 1892 г." гр. Белене Белене, кв. 46, УПИ І- 602.194 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 5/ 27.05.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
6 "Реставрация, възстановка и експониране на античен римски кастел на Димум: Подобект1: Западна кула и Подобект 2: Южна крепостна стена Белене, Подобект 1: кв. 154, І- 602.1; Подобект 2: кв. 158, . ІІ- 602.52 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 6/ 24.06.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
7 5/ 30.07.2014 г. "Магазин за хранителни стоки /лавка/ на територията на затвора- Белене о-в Персин, гр. Белене 03366.2.107 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 7/ 15.07.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
8 4/ 30.07.2014 г. "Подбряване състоянието на енергоефективността на общ. Здравна и културна инфраструктура в Община Белене: подобект: "Внедряване на мерки за ЕЕ в МЦ "БелМедик"- Белене Белене, кв. 165, І- 602.217 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 8/ 29.07.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
9 6/ 21.08.2014 г. "Подбряване състоянието на енергоефективността на общ. Здравна и културна инфраструктура в Община Белене: подобект: "Внедряване на мерки за ЕЕ в "МБАЛ"- Белене Белене, кв. 87, І- 601.807 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 9/ 19.08.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
10 7/ 21.08.2014 г. "Група надземни гаражи- ІІ"- 8 броя Белене, кв. 44, І- 602.237.6 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 10/ 21.08.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
11 8/ 05.12.2014 г. "Преустройство на съществуващи помещения за Нощен бари компютърен клуб в сградата на ГУМ Белене, ул. България 39 в Снек- бар за нуждите на ЕТ" Шени- Шендухан Алиева" Белене, кв. 51, ІІІ- 602.194.1.3; 602.197.1.5 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 11/ 05.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
12 13/ 12.12.2014 г. "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 803е- от810е, стр. кв. 72, гр. Белене Белене, стр. кв. 72 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 12/ 05.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
13 15/ 12.12.2014 г. "Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. "Пирин" с. Петокладенци с. Петокладенци Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 13/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
14 17/ 12.12.2014 г. "Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. "Христо Ботев" с. Деков с. Деков Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 14/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
15 16/ 12.12.2014 г. "Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. "Асен Халачев" с. Деков с. Деков Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 15/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
16 10/ 12.12.2014 г. "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 805е- от814е, стр. кв. 72, гр. Белене Белене, стр. кв. 72 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 16/ 12.12.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
17 18/12.12.2014 г. "Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. "Васил Коларов" с. Татари с. Татари Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 17/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
18 11/ 12.12.2014 г. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 805еа- от810еб, до от 813 ае, стр. кв. 167, гр. Белене Белене, кв. 167 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 18/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
19 9/12.12.2014 г. "Основен ремонт паркинги от ОК 796е до ОК 815е в кв. 72 и 75 и ул. "Васил Левски от ОК 795е до ОК796е"- гр. Белене гр. Белене, ул. "Васил Левски" Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 19/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
20 12/ 12.12.2014 г. "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 709е, от710е- от 711е до от712е, стр. кв. 163, гр. Белене гр. Белене, кв. 163 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 20/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
21 14/ 12.12.2014 г. "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 685е- от 685ае", стр. кв. 164, гр. Белене Белене, кв. 164 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 21/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
22 19/ 12.12.2014 г. "Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба" Белене, кв. 44, І- 602.239 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 22/ 12.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
23 "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на "Нетуоркс България" ООД на територията на община Белене територия на община Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 23/ 23.12.2014 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД