непроверен

Списък на институциите в предучилищното и училищното образование в област Силистра за учебната 2019/2020 година към 30.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  74be191a-c53a-4e92-a26c-f3452bff78a9

детски градини институции Силистра училища ЦПЛР предучилищно и училищно образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-30 10:58:17
  • Създаден от: aneliya_atanasova
  • Последна промяна: 2020-04-30 10:58:17

№ по ред

Община

Населено място

Име на институцията

Вид на институцията

Вид на институцията според начина на финансиране

1 Алфатар Алфатар ОУ "Христо Ботев" неспециализирано основно Общинско
2 Алфатар Алфатар ДГ "Щастливо детство" детска градина детска градина Общинско
3 Главиница Главиница СУ "Васил Левски" неспециализирано средно Общинско
4 Главиница Зафирово ОбУ "Иван Вазов" неспециализирано обединено Общинско
5 Главиница Сокол ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
6 Главиница Стефан Караджа ОУ "Отец Паисий" неспециализирано основно Общинско
7 Главиница Главиница ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" детска градина детска градина Общинско
8 Дулово Дулово СУ "Васил Левски" неспециализирано средно Общинско
9 Дулово Окорш СУ "Йордан Йовков" неспециализирано средно Общинско
10 Дулово Паисиево СУ "Христо Ботев" неспециализирано средно Общинско
11 Дулово Секулово ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
12 Дулово Правда ОУ "Св. св. Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
13 Дулово Черник ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
14 Дулово Чернолик ОУ "Д-р Петър Берон" неспециализирано основно Общинско
15 Дулово Яребица ОУ "Васил Левски" неспециализирано основно Общинско
16 Дулово Дулово ОУ "Христо Смирненски" неспециализирано основно Общинско
17 Дулово Поройно НУ "Светлина" неспециализирано начално Общинско
18 Дулово Окорш ДГ "Първи юни" детска градина детска градина Общинско
19 Дулово Дулово ПГООТ неспециализирано професионална гимназия Държавно
20 Дулово Дулово ДГ "Мир" детска градина детска градина Общинско
21 Дулово Паисиево ДГ "Пролет" детска градина детска градина Общинско
22 Дулово Чернолик ДГ "Здравец" детска градина детска градина Общинско
23 Дулово Дулово ДГ "Щастливо детство" детска градина детска градина Общинско
24 Дулово Межден ДГ "Пролет" детска градина детска градина Общинско
25 Кайнарджа Голеш ОУ "Васил Априлов" неспециализирано основно Общинско
26 Кайнарджа Кайнарджа ОУ "Черноризец Храбър" неспециализирано основно Общинско
27 Кайнарджа Средище ОУ "Цанко Церковски" неспециализирано основно Общинско
28 Кайнарджа Средище ПГ МСС "Никола Вапцаров" неспециализирано професионална гимназия Общинско
29 Кайнарджа Кайнарджа ДГ "Еделвайс" детска градина детска градина Общинско
30 Силистра Йорданово ДГ "Радост" детска градина детска градина Общинско
31 Силистра Силистра СУ "Никола Й.Вапцаров" неспециализирано средно Общинско
32 Силистра Силистра ПМГ "Св.Климент Охридски" неспециализирано профилирана гимназия Общинско
33 Силистра Силистра ЕГ "Пейо Яворов" неспециализирано профилирана гимназия Общинско
34 Силистра Силистра ПГМТ "Владимир Комаров" неспециализирано професионална гимназия Държавно
35 Силистра Силистра ПГСУАУ "Атанас Буров" неспециализирано професионална гимназия Държавно
36 Силистра Силистра ПЗГ "Добруджа" неспециализирано професионална гимназия Общинско
37 Силистра Силистра ПГС "Пеньо Пенев" неспециализирано професионална гимназия Държавно
38 Силистра Силистра ПГЛП "Пенчо Славейков" неспециализирано професионална гимназия Държавно
39 Силистра Силистра ПГПТ "Евлогий Георгиев" неспециализирано професионална гимназия Държавно
40 Силистра Силистра ОУ "Отец Паисий" неспециализирано основно Общинско
41 Силистра Силистра ОУ "Св.св.Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
42 Силистра Силистра ОУ "Иван Вазов" неспециализирано основно Общинско
43 Силистра Брадвари ОУ "Св.св.Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
44 Силистра Професор Иширково ОбУ "Св.Кл.Охридски" неспециализирано обединено Общинско
45 Силистра Калипетрово ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
46 Силистра Силистра Регионален център център за подкрепа за личностно развитие регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Държавно
47 Силистра Силистра ЦСОП център за подкрепа за личностно развитие център за специална образователна подкрепа Държавно
48 Силистра Силистра ОДК център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско
49 Силистра Силистра ООС "Младост" център за подкрепа за личностно развитие ученическо общежитие Общинско
50 Силистра Силистра НАО "Галилео Галилей" център за подкрепа за личностно развитие астрономическа обсерватория и планетариум Общинско
51 Силистра Силистра СпУ "Дръстър" специализирано спортно Общинско
52 Силистра Силистра ДГ "Нарцис" детска градина детска градина Общинско
53 Силистра Силистра ДГ "Роза" детска градина детска градина Общинско
54 Силистра Силистра ДГ "Ян Бибиян" детска градина детска градина Общинско
55 Силистра Силистра ДГ "Радост" детска градина детска градина Общинско
56 Силистра Калипетрово ДГ "Здравец" детска градина детска градина Общинско
57 Силистра Айдемир ДГ "Мир" детска градина детска градина Общинско
58 Силистра Силистра ДГ "Добруджа" детска градина детска градина Общинско
59 Силистра Силистра ДГ "Иглика" детска градина детска градина Общинско
60 Силистра Професор Иширково ДГ "Детелина" детска градина детска градина Общинско
61 Ситово Добротица ОУ "Отец Паисий" неспециализирано основно Общинско
62 Ситово Искра ОУ "Стефан Караджа" неспециализирано основно Общинско
63 Ситово Ситово ОУ "Георги С.Раковски" неспециализирано основно Общинско
64 Ситово Ситово ПГСС неспециализирано професионална гимназия Общинско
65 Ситово Ситово ДГ "Щастливо детство" детска градина детска градина Общинско
66 Ситово Искра ДГ "Мир" детска градина детска градина Общинско
67 Тутракан Тутракан СУ "Йордан Йовков" неспециализирано средно Общинско
68 Тутракан Тутракан СУ "Христо Ботев" неспециализирано средно Общинско
69 Тутракан Варненци СПИ "Христо Ботев" специално социално-педагогически интернат Държавно
70 Тутракан Цар Самуил ОУ "Стефан Караджа" неспециализирано основно Общинско
71 Тутракан Нова Черна ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" неспециализирано основно Общинско
72 Тутракан Тутракан ДГ "Славянка" детска градина детска градина Общинско
73 Тутракан Тутракан ДГ "Полет" детска градина детска градина Общинско
74 Тутракан Тутракан ДГ "Патиланчо" детска градина детска градина Общинско