одобрен

Ощбина Златица - Регистър на земи от Общински поземлен фонд отдадени под наем

Уникален идентификатор:  74cd2b74-d8f5-49dc-b5b4-fe29cbe3b683

Описание:

Ощбина Златица - Регистър на земи от Общински поземлен фонд отдадени под наем
(Данните публикувани в този набор са създадени Септември 2019 г. след заличаване на лични данни от Длъжностно лице за защита на личните данни в община Златица в съответствие със ЗЗЛД. Предишните набори от тези данни са изтрити с цел заличаване на лични данни видими в тях, защото системата автоматично записва предишни версии при редакция на набор.)

zlatica златица община регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-27 11:50:21
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2019-09-27 11:50:21

Регистър на земи от Общински поземлен фонд отдадени под наем

№ по ред Описание на имота (ниви, пасища, мери) Площ на имота - дка Договор № и дата Срок на договора Наемател
1 2 4 6 7 8
1 № 008124 - нива 4.441 94Н-213-1/18.09.2015 г. 6 години Н. Бербатов
2 № 011001 - нива 1.068 94Н-213-1/18.09.2015 г. 6 години Н. Бербатов
3 № 011012 - нива 4.607 94Н-213-1/18.09.2015 г. 6 години Н. Бербатов
4 № 011021 - нива 2.837 94Н-213-1/18.09.2015 г. 6 години Н. Бербатов
5 № 011041 - нива 2.859 94Н-213-1/18.09.2015 г. 6 години Н. Бербатов
6 № 015178 - нива 3.375 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
7 № 015176 - затр. Нива 3.451 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
8 № 015175 - затр. Нива 1.599 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
9 № 015174 - затр. Нива 3.598 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
10 № 015173 - затр. Нива 3.055 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
11 № 015171 - затр. Нива 3.564 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
12 № 015169 - нива 5.512 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
13 № 015166 - затр. Нива 5.907 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
14 № 015111 - затр. Нива 2.866 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
15 № 015180 - нива 0.917 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
16 № 015181 - нива 1.635 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
17 № 015182 - нива 1.862 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
18 № 015183 - нива 3.483 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
19 № 015184 - нива 0.985 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
20 № 015185 - нива 1.402 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
21 № 015186 - нива 0.651 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
22 № 015187 - нива 0.966 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
23 № 015188 - нива 1.816 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
24 № 015190 - нива 1.392 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
25 № 015191 - нива 2.115 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
26 № 015196 - нива 2.240 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
27 № 015198 - нива 3.410 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
28 № 015199 - нива 2.902 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
29 № 015202 - нива 1.629 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
30 № 017125 - затр. нива 32.054 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
31 № 003246 - затр. нива 19.213 94Н-138-1/22.01.2016 г. 6 години Н. Домусчиев
32 № 035144 - затр. нива 36.910 94Д-120-1/10.02.2016 г. 6 години Д. Ангелов
33 № 031265 - нива 18.067 94Д-120-1/10.02.2016 г. 6 години Д. Ангелов
34 № 034061 - нива 13.459 94Д-120-1/10.02.2016 г. 6 години Д. Ангелов
35 № 004068 - нива 3.000 94А-102-1/20.11.2015 г. 6 години А. Занков
36 № 004093 - нива 2.098 94А-102-1/20.11.2015 г. 6 години А. Занков
37 № 004101 - нива 5.550 94А-102-1/20.11.2015 г. 6 години А. Занков
38 № 004104 - нива 1.120 94А-102-1/20.11.2015 г. 6 години А. Занков
39 № 002043 - нива 0.633 94А-102-1/20.11.2015 г. 6 години А. Занков
40 № 031263 - нива 17.412 94Й-38-2/18.09.2015 г. 6 години Й. Бербатова
41 № 031274 - ливада 10.874 94Й-38-2/18.09.2015 г. 6 години Й. Бербатова
42 № 001008 - нива 13.818 94К-22-5/18.09.2015 г. 6 години К. Балов
43 № 001026 - нива 19.102 94К-22-5/18.09.2015 г. 6 години К. Балов
44 № 127001 - нива 7.605 94Д-148-1/29.01.2015 г. 6 години Д. Гугов
45 № 141003 - нива 1.497 94Д-148-1/29.01.2015 г. 6 години Д. Гугов
46 № 059002 - нива 4.080 94Д-148-1/29.01.2015 г. 6 години Д. Гугов
47 № 046027 - нива 5.204 94Д-148-2/29.01.2015 г. 6 години Д. Гугов
48 № 045024 - нива 4.502 94Д-148-2/29.01.2015 г. 6 години Д. Гугов
49 № 136014 - нива 4.024 94Д-111-1/30.01.2015 г. 6 години Д. Стефанов
50 № 136020 - нива 2.001 94Д-111-1/30.01.2015 г. 6 години Д. Стефанов
51 № 029004 - нива 158.628 94Г-230-2#1/04.01.2016 г. 6 години Г. Атанасов
52 № 024059 - нива 6.063 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
53 № 024112 - нива 0.610 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
54 № 024121 - нива 1.500 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
55 № 024124 - нива 4.798 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
56 № 024166 - нива 1.049 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
57 № 023011 - нива 4.576 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
58 № 023029 - нива 6.107 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
59 № 023031 - нива 4.000 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
60 № 023045 - нива 2.000 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
61 № 024144 - нива 2.087 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
62 № 024186 - нива 0.930 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
63 № 006191 - нива 57.213 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
64 № 012050 - нива 8.449 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
65 № 012051 - нива 28.537 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
66 № 012126 - нива 202.921 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
67 № 022087 - нива 4.471 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
68 № 023146 - нива 1.299 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
69 № 034059 - нива 1.799 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
70 № 001140 - нива 28.533 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
71 № 111037 - нива 6.149 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
72 № 076001 - нива 2.282 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
73 № 076002 - нива 1.986 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
74 № 023008 - нива 3.131 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
75 № 024010 - нива 2.417 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
76 № 024026 - нива 3.366 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
77 № 024030 - нива 3.162 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
78 № 024031 - нива 0.723 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
79 № 024045 - нива 1.642 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
80 № 037022 - нива 1.735 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
81 № 039015 - нива 0.715 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
82 № 044017 - нива 2.464 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
83 № 051006 - нива 2.821 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
84 № 058004 - нива 0.687 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
85 № 058006 - нива 1.047 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
86 № 058009 - нива 1.031 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
87 № 058017 - нива 0.737 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
88 № 058033 - нива 2.352 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
89 № 058036 - нива 1.598 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
90 № 058039 - нива 2.963 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
91 № 059010 - нива 1.843 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
92 № 075006 - нива 2.523 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
93 № 075008 - нива 2.497 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
94 № 093001 - нива 0.663 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
95 № 093002 - нива 0.595 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
96 № 093003 - нива 1.944 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
97 № 093004 - нива 4.028 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
98 № 093005 - нива 0.713 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
99 № 093007 - нива 0.472 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
100 № 116022 - нива 1.764 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
101 № 116024 - нива 0.247 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
102 № 122023 - нива 2.014 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
103 № 139016 - нива 0.502 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
104 № 142001 - нива 0.725 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
105 № 142468 - нива 3.032 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
106 № 142469 - нива 2.303 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
107 № 066004 - нива 1.699 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
108 № 117032 - нива 1.492 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
109 № 029013 - нива 3.394 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
110 № 017001 - нива 3.966 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
111 № 016007 - нива 1.772 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
112 № 016025 - нива 4.100 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
113 № 016026 - нива 2.905 94Г-230-5/05.05.2016 г. 6 години Г. Атанасов
114 № 030009 - нива 3.238 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
115 № 042017 - нива 3.760 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
116 № 058002 - нива 0.986 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
117 № 058003 - нива 2.759 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
118 № 058018 - нива 3.750 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
119 № 058032 - нива 4.325 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
120 № 132009 - нива 3.597 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
121 № 135007 - нива 2.606 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
122 № 138024 - нива 5.356 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
123 № 059015 - нива 21.402 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
124 № 078009 - нива 4.630 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
125 № 085004 - нива 4.318 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
126 № 137004 - нива 2.999 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
127 № 068004 - нива 21.709 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
128 № 078010 - нива 3.759 94Г-230-1/30.01.2015 г. 6 години Г. Атанасов
129 № 133007 - нива 8.260 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
130 № 133010 - нива 2.779 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
131 № 133027 - нива 2.999 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
132 № 133042 - нива 1.000 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
133 № 134015 - нива 0.833 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
134 № 140037 - нива 0.611 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
135 № 145003 - нива 0.300 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
136 № 145008 - нива 0.218 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
137 № 140031 - нива 7.012 94А-82-5/09.05.2016 г. 6 години А. Георгиев
138 № 011003 - нива 4.624 94А-207-2/27.07.2016 г. 6 години А. Узунов
139 № 025061 - нива 0.411 94В-20-2/18.07.2016 г. 6 години В. Червенков
140 № 141044 - нива 4.500 94Д-148-1/27.07.2016 г. 6 години Д. Гугов
141 № 121010 - нива 1.161 94Д-148-1/27.07.2016 г. 6 години Д. Гугов
142 № 129004 - нива 2.538 94Д-148-1/27.07.2016 г. 6 години Д. Гугов
143 № 141085 - нива 1.002 94Д-148-1/27.07.2016 г. 6 години Д. Гугов
144 № 030131 - нива 5.677 94С-142-3/27.07.2016 г. 6 години С. Раков
145 № 030135 - нива 4.551 94С-142-3/27.07.2016 г 6 години С. Раков
146 № 058027 - нива 1.877 94И-26-5/03.05.2016 г. 6 години И. Чернев
147 № 012041 - нива 3.371 94И-26-5/03.05.2016 г. 6 години И. Чернев
148 № 014001 - нива 1.066 94И-26-5/03.05.2016 г. 6 години И. Чернев
149 № 052041 - нива 0.690 94И-26-5/03.05.2016 г. 6 години И. Чернев