одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

Уникален идентификатор:  74d3b645-126a-4b83-a429-9ee24d29dfdc

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 14:18:55
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 14:18:55

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - Б-1 - Институционална, правна и съдебна система на ЕС 25 25 21 1
2020 - Б-2 - Законодателен процес в ЕС и прилагане на законодателството на ЕС в България 19 19 15 1
2020 - Б-3 - Бъдещето на ЕС 29 29 20 2