одобрен

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - АИП СМП

Уникален идентификатор:  7510e553-16e4-41ca-9ded-2f8b5c19b034

Описание:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ
/121.xls/

здравеопазване

Текуща версия: 12

Показвана версия: 12

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 10:20:02
  • Създаден от: ginka_stoyanova_genova
  • Последна промяна: 2020-06-17 10:22:18
  • Последно променил: e.karagyozova

№ на удостоверение

Дата на издаване на удостоверението

Единен регистрационен код

Данни за лечебното заведение

Видове дейности

Данни за преобразуване

Дата на заличаване на регистрацията

Основание за заличаване на регистрацията

Промени в обстоятелства

Име Адрес на осъществяване на дейността ЕИК Капитал /в лв./
113 2005/11/15 0201121001 ИПСМП - д-р Стойка Иванова гр.Айтос, ул.Паскал Янакиев №10 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
68 2011/06/10 0201121002 ИПСИМП по нервни болести- д-р Живко Балев ЕООД гр.Айтос, ул.Стационна №13; адрес 2 - гр. Айтос, ул.Софроний №16, каб.18; адрес 3 - гр. Бургас, ул. Цариградска №62 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
66 2008/12/01 ********** ИПСМП по очни болести -д-р Светла Михайлова гр.Айтос, ул.Бр.Миладинови №7В; адрес 2 - гр. Айтос, ул.Райна Княгиня №7 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
69 2000/02/07 0201121005 УНГ кабинет-д-р Веселина Пенчева гр.Айтос, ул.Бачо Киро №25 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2011/12/29 Чл.45. (1) т.7
116 2008/12/09 0201121006 ИПСМП по педиатрия - д-р Иванка Владимирова гр.Айтос, ул.Райна Княгиня №7, партер, каб.2 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
326 2010/10/01 0201121008 EТ ИПСИМП - д-р Георги Георгиев гр.Айтос, ул.Христо Ботев №1 102859435 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
348 2001/12/11 0201121009 Кабинет УНГ - д-р Христи Атанасов Христов гр.Айтос, ул.Цар Освободител №10, ет.2 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2015/02/05 Чл.45. (1) т.7
67 2011/06/10 0201121011 ИПСИМП по очни болести - д-р КРАСИМИРА БАЛЕВА ЕООД гр.Айтос, ул.Стационна №13; адрес 2 - гр. Айтос, ул.Софроний №16, каб.19; адрес 3 - гр. Бургас, ул. Цариградска №62 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
272 2016/04/04 0201121012 АИПСМП по очни болести - д-р Стаматка Димчева гр.Айтос, ул.Ал.Стамболийски №9, вх.1, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2018/01/02 Чл.45. (1) т.7
177 2006/12/11 0201121013 ИПСМП - д-р Михаил Динев Михайлов гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.2, каб.11 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести и психиатрия
172 2012/09/18 0201121014 ИПСМП - д-р Славчо Балев гр.Айтос, ул. Хр.Ботев №38 извънболнична специализирана мед. помощ по вътрешни болести и гастроентерология
576 2000/03/29 0201121016 Неврологичен кабинет - д-р Минка Маркова гр.Айтос, ул.Гарова №3, МЦ 1 Айтос извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2012/01/18 Чл.45. (1) т.7
653 2017/03/21 0201121017 АИПСИМП по КВБ - д-р Павлина Попова гр. Айтос, ул. Петър Берон № 14 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2019/09/27 Чл.45. (1) т.7
834 2000/08/16 0201121019 Амб.за индив.практика за специал.мед.помощ - д-р Щерев гр.Айтос, ул.Стационна № 5 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2012/09/10 Чл.45. (1) т.7
916 2001/03/28 0201121020 Лекарски кабинет-д-р Светлана Янакиева гр.Айтос, ул. Станционна №13, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2016/03/24 Чл.45. (1) т.7
1000 2019/08/22 0201121021 ЕТ ИПСИМП по АГ-д-р Галина Петрова" гр. Айтос, ул.Софроний №16, ет.3, каб.№14 102833981 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1021 2012/07/12 0201121022 ИПСМП по физикална терапия и рехабилитация - д-р Галина Иванова - Атанасова ЕООД гр.Айтос, ул.Гарова №4, в сградата на "МЦ I - Айтос"ЕООД извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
1289 2014/04/16 0201121023 "Дерман - ИПСИМП по хирургични заболявания-д-р М. Хаджимехмед" ЕООД гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.2, каб.9 102905934 100 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1349 2007/11/15 0201121024 ИПСМП по вътрешни болести - д-р Шабан Муталибов гр.Айтос, ул.Петър Берон №18, вх.1, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
1401 2008/12/02 0201121026 ИПСМП по детски болести - д-р Милена Марковска гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.4, каб.22 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1402 2008/12/02 0201121027 ИПСМП по хирургия - д-р Станимир Марковски гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.4, каб.22 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1433 2012/12/05 0201121028 Зе Виста - ИПСМП - д-р Рамадан Юзеир Исмаил ЕООД гр.Айтос, ул.Любен Каравелов №9 202320467 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1555 2017/11/09 ********** "ИПСМП - д-р Иван Данов"ЕООД гр. Айтос, ул. Гарова № 3, "МЦ І - Айтос" ЕООД, каб. № 31 202139463 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ; ендокринология и болести на обмяната
1556 2013/02/01 ********** Доктор Силвия Георгиева Маркова-Попова - АИПСИМП по вътрешни болести и пневмология и втизиатрия ЕООД гр.Айтос, ул.Васил Левски №44 202337737 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
1569 2013/07/19 0201121031 ИПСМП по нервни болести - д-р Минка Маркова гр.Айтос, ул.Петър Берон №3 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1570 2014/10/28 0201121032 ЕТ"ИПСМП д-р Бирсен Айтач" гр. Айтос, ул. Хр. Ботев № 43 202464147 извънболнична специализирана мед. помощ по гастроентерология
1585 2014/01/02 0201121033 ИПСИМП - д-р Йордан Христов гр.Айтос, ул.Л.Каравелов №9 извънболнична специализирана мед. помощ по анестезиология и интензивно лечение
1655 2015/10/30 0201121034 "БИ МЕДИКЪЛ - АСИМП по хирургия - Индивидуална практика д-р Бирджан Йозтюрк" ЕООД гр.Айтос, ул.Л.Каравелов №9 202241379 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2020/01/15 Чл.45. (1) т.7
1729 2018/01/22 0201121035 "АИПСИМП по педиатрия - д-р Светла Михова" гр. Айтос, ул. Софроний № 16, ет. 2, каб. № 12 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1743 2018/08/01 0201121036 "ИПСМП ПО НЕВРОЛОГИЯ - Д-Р ЦВЕТАНА АСЕНИКОВА" ЕООД гр. Айтос, ул. "Дядо Стойно" № 2 205184481 500 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1744 2018/08/01 0201121037 "ИПСМП ПО КАРДИОЛОГИЯ - Д-Р ИВАНЕТА ЙОНЧЕВА" ЕООД гр. Айтос, ул. "Дядо Стойно" № 2 205193200 500 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1776 2019/08/23 0201121038 "СЕ БЕ ГИН - АСИМП ПО АГ ИП" ЕООД гр. Айтос, ул. "Н. Велков" № 11, партер 205279634 100 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
126 2012/09/13 0204121001 "ИПСМП по КВБ" - д-р Невяна Йотова гр.Бургас, ул.Оборище - ЦКВЗ Бургас извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
167 2000/02/18 0204121002 Акушеро-гинекологичен кабинет - д-р Йовков гр.Бургас, ул.Левски №11 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2016/04/01 Чл.45. (1) т.7
101 2005/04/27 0204121003 ИПСМП по неврология - д-р Смолев гр.Бургас, к-с Изгрев - пазарен площад извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
176 2000/02/22 0204121004 Педиатричен кабинет - д-р Анастасия Димитрова гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.58, ет.4, ап.18 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2011/09/09 Чл.45. (1) т.1
75 2016/04/07 0204121005 АИПСМП по педиатрия - д-р Николай Чолаков гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №52 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
70 2000/02/07 0204121007 К-т белодробни,вътр.и проф.белодр.болести-д-р Пехливанов гр.Бургас, к-с Славейков, бл.1б, вх.14 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия 2012/04/09 Чл.45. (1) т.7
52 2000/02/04 ********** Кабинет-детски болести-д-р Топузян гр.Бургас, ул.Македония №11,вх.А извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2016/04/12 Чл.45. (1) т.7
153 2001/10/09 0204121009 Д-р Ялъмови-образна диагностика,лечебно-диагнос.дейност гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.59, вх.3, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по образна диагностика 2013/11/08 Чл.45. (1) т.7
47 2000/02/04 0204121010 Лекарски кабинет-СВЕТА АНАСТАСИЯ гр.Бургас, ул.Васил Априлов №9 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
41 2000/02/02 0204121012 Хирургичен кабинет -д-р Радев гр.Бургас, МБАЛ Бургас АД, каб. 122 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2016/03/30 Чл.45. (1) т.7
40 2002/05/07 ********** Терапевтичен кабинет - Д-р Димитър Власакиев гр.Бургас, ул.Ген.Гурко №33, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2017/03/16 Чл.45. (1) т.7
38 2000/02/02 0204121015 Кардиологичен и терапевт. кабинет д-р М.Читаков гр.Бургас, ул.Тр.Китанчев №25 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
37 2016/03/28 0204121016 АИПСМП ПО АГ - Д-Р ГРАДЕВА гр.Бургас, к-с Славейков, бл.21А, вх.А, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
36 2016/03/15 ********** АИПСМП - д-р Лорис Саян гр.Бургас, ул.Съединение №7 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
226 2009/05/22 0204121019 ИПСМП по нервни болести - д-р Васил Петров гр.Бургас, ж.к.Зорница, бл.58, ет.2 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
33 2008/01/28 0204121020 ИПСМП - д-р Димитър Кацаров гр.Бургас, ул.Ивайло №24 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2012/01/09 Чл.45. (1) т.7
168 2012/09/10 0204121021 ИПСМП по психиатрия - д-р Палазови гр.Бургас, ул.Хан Крум №38, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
225 2000/02/24 0204121022 Кабинет кожни и венерически болести - д-р Георги Шик гр.Бургас, ул.Тр.Китанчев №47 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2016/12/22 Чл.45. (1) т.8
260 2005/01/25 0204121023 ЕТ Инд.практика за спец.помощ по кардиол.- д-р Антонов гр.Бургас, к-с Лазур, бл.77, вх.Г 102886368 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология и ревматология 2017/04/28 Чл.45. (1) т.7
076 2005/12/01 0204121024 ИПСМП - д-р Зидаров гр.Бургас, ул.Г.С.Раковски №28А извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2018/10/02 Чл.45. (1) т.8
221 2000/02/24 0204121025 Частен акушеро-гинекологичен кабинет - д-р Кетипов гр.Бургас, ул.Силистра №6 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2016/03/31 Чл.45. (1) т.7
150 2012/09/10 0204121027 ИПСМП по психиатрия - д-р Палазови гр.Бургас, ул.Фердинандова №78,вх.2,ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
252 2009/11/06 ********** ИПСМП по неврология - д-р Весела Петкова гр.Бургас, ул.Вардар №1- партер; адрес 2 - гр. Бургас, к-с Меден Рудник, бл.383, ет.1, каб.8 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2013/02/01 Чл.45. (1) т.5
124 2016/04/06 ********** АИПСМП по психиатрия - д-р Армина Топузян гр.Бургас, ул.Македония №11,вх.А извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
122 2016/04/05 0204121031 АИПСМП по нервни болести - д-р Веселин Русинов гр.Бургас, ул.Иван Богоров №50 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
120 2012/02/01 0204121032 АИПСМП по детски болести - д-р Маргарита Димитрова гр.Бургас, ул.Поп Георги №7, ет.1 102875311 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
6 2000/01/26 0204121033 Кардиологичен кабинет Д-р Баръмов гр.Бургас, ул.Лермонтов №13 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2012/02/10 Чл.45. (1) т.8
227 2012/02/06 ********** ИПСМП - д-р Ангелинка Димитрова ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.20 201878145 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
169 2011/06/09 0204121035 ИПСМП - д-р Добрина Керанкова" ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.16 102871099 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
259 2008/01/16 0204121036 ЕТ ИПЦИМП - д-р Деан Стоянов гр.Бургас, к-с Лазур, ЦПЗ Бургас, ет.1, каб.116 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
255 2005/01/25 0204121037 ЕТ Инд.практика за спец.помощ по ендокрин.- д-р Антонова гр.Бургас, к-с Лазур, бл.77, вх.Г, ет.1 102886350 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната 2017/04/28 Чл.45. (1) т.7
117 2011/09/16 ********** АГ-кабинет - д-р Георги Георгиев гр.Бургас, ул.Места №92 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2012/01/30 Чл.45. (1) т.8
121 2016/04/15 ********** АИПСМП по педиатрия - д-р Люба Праматарова гр.Бургас, ул.Калоян №15а извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2019/03/21 Чл.45. (1) т.8
223 2017/03/21 0204121041 АИПСМП - д-р Михаил Михайлов гр. Бургас, ул. Княз Борис І №28 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ; медицинска онкология 2019/04/08 Чл.45. (1) т.7
165 2012/09/10 0204121042 ИПСМП по психиатрия - д-р Андрей Стоянов гр.Бургас, к-с М.Рудник , бул.Захари Стоянов №27а извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
220 2000/02/24 0204121043 Частен АГ кабинет - д-р Иванка Сурджийска гр.Бургас, ул.Възраждане №17 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2014/04/14 Чл.45. (1) т.8
224 2011/11/10 0204121044 ИПСМП - д-р Анна Джорова гр.Бургас, ул.Съединение №14 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
308 2012/04/25 0204121046 ИПСИМП - д-р Конярова ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.№№ 3 и 4 201977225 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
307 2012/03/12 0204121047 КАРДИОЕКСПЕРТ - АСИМП по кардиология ИП - д-р Стануслав Петранов ЕООД гр.Бургас, ул.Христо Фотев №3 201899641 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
119 2006/04/12 0204121048 ИПСМП по очни болести - д-р Петко Иванов гр.Бургас, ул.Александровска №78 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2009/09/09 Чл.45. (1) т.4
325 2006/12/18 0204121050 ИПСМП по АГ- д-р Вълкадинова гр.Бургас, Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб18 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
299 2016/03/30 0204121053 АИПСМП ПО АГ- Д-Р СИЯНА ДРАГНЕВА гр.Бургас, ул.Генерал Гурко №15 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
301 2016/05/10 0204121054 АИПСИМП по урология - д-р Сребрин Попов гр.Бургас, ул. Екзарх Йосиф № 38 извънболнична специализирана мед. помощ по урология
302 2000/03/01 ********** Дерматологичен кабинет - д-р Анна Джорова гр.Бургас, ул.Г.Кирков №16 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2010/03/12 Чл.45. (1) т.4
303 2004/08/19 0204121056 Амб.за спец.мед.помощ по АГ - д-р Цветана Лазарова гр.Бургас, ул.Болярска №5 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
305 2000/03/01 0204121058 Частен лекарски кабинет - д-р Виделина Василева Попова гр.Бургас, ул.Фотинов №29 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2012/04/09 Чл.45. (1) т.7
304 2016/04/15 0204121059 АИПСМП по АГ - д-р Цвета Петкова гр.Бургас, ул.Цариградска №56 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
306 2012/01/25 ********** ИПСМП по КВБ - д-р Св. Попова - Бянова гр.Бургас, ул.Христо Смирненски №38; адрес 2 - гр.Бургас, бул.Демокрация №94, каб.П3; извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
349 2013/02/26 0204121061 ЕТ Д-р Евелина Станишева - ИПСМП гр.Бургас, ул.Оборище №28 102662092 извънболнична специализирана мед. помощ по спортна медицина
350 2011/10/31 ********** Неврологичен кабинет - д-р Никола Балимезов гр.Бургас, к-с Възраждане, бл.2, вх.2, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
296 2000/03/01 0204121065 Кардиологичен кабинет -д-р Емилия Драганова гр.Бургас, к-с Славейков, бивше 4-то АПЗЗ извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2012/12/27 Чл.45. (1) т.7
310 2016/04/04 0204121066 АИПСМП по педиатрия - д-р Катя Палазова гр.Бургас, ул.Хан Крум №38, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1 2000/10/02 0204121067 Хирургичен кабинет- д-р Теодор Танев гр.Бургас, в сградата на МЦ II Бургас -хирургичен к-т извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2011/10/04 Чл.45. (1) т.8
102 2000/02/09 0204121068 Кабинет по АГ - д-р Едда Корсунская гр.Бургас, кв. Сарафово, ул. Балкан №6 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2012/01/04 Чл.45. (1) т.7
115 2016/04/12 0204121069 АИПСМП ПО АГ - Д-Р ТЕОДОРА СКОЧЕВА гр.Бургас, ул.Цар Калоян №114 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
149 2012/01/12 0204121071 АСИМП - д-р Татяна Габровска - ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.185, каб.7 102639827 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
63 2008/07/30 0204121072 ЕТ МЕДИКОМЕРС - ИПСИМП по нервни болести-д-р Илия Иванов гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.2 102091359 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2019/03/22 Чл.45. (1) т.7
179 2000/02/22 0204121077 К-т по абдоминална ехография-д-р Тотка Петрова Георгиева гр.Бургас, п-ка ЕлМасри - ет.,2 ст.202 извънболнична специализирана мед. помощ по образна диагностика 2012/04/09 Чл.45. (1) т.7
80 2003/07/10 0204121078 ЕТ Инд.практика за спец.помощ - д-р Стоян Ралев гр.Бургас, ул.Вардар №1 102850030 извънболнична специализирана мед. помощ по ревматология 2009/11/06 Чл.45. (1) т.3
79 2016/03/28 0204121079 АИПСМП - Д-Р ПЕПА РАЛЕВА гр.Бургас, ул.Вардар №1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия, детска кардиология и детска ревматология
148 2016/04/08 0204121080 АИСМП по нервни болести - д-р Калина Ишкиева гр.Бургас, ул.Македония №96 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
112 2000/02/14 ********** Лекарски кабинет - д-р Руслан Шейков гр.Бургас, ул.Велико Търново №14, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2011/02/23 Чл.45. (1) т.5
34 2000/02/02 0204121083 Кабинет по неврология д-р Петко Стоянов гр.Бургас, к-с Славейков, бл.1-Б, вх.3, партер извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2011/03/24 Чл.45. (1) т.7
256 2000/02/28 ********** Педиатричен кабинет - д-р Соня Ставрева гр.Бургас, ул.Цар Борис №39 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2017/03/16 Чл.45. (1) т.7
100 2013/03/27 0204121085 ИПСМП - Д-р Катя Паздерова гр.Бургас,ул.Македония №11; адрес 2 - гр. Несебър, Здр.къща,каб.12,каб.11; адрес 3 - гр.Св.Влас,х-л Синева; адрес 4 - гр.Св.Влас. хот. к-с "Мистрал-2" извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
32 2000/02/02 0204121086 Кабинет по неврология и психиатрия-д-р Станкова гр.Бургас, ул.Самуил №15,вх. 2,ет. 2 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2012/04/04 Чл.45. (1) т.7
95 2008/03/26 0204121088 ИПСМП - д-р Мария Калпакчиева гр.Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 39, ет. 1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ и нефрология 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
82 2012/01/18 0204121089 ИПСИМП - д-р Борислава Паунова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.7 102835822 извънболнична специализирана мед. помощ по ревматология
029 2007/07/27 0204121090 ИПСМП по вътрешни болести и гастроентерология - -д-р Никола Радев гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.185, каб.11 извънболнична специализирана мед. помощ по гастроентерология
28 2016/04/25 0204121091 АИПСИМП по УНГБ - д-р Парунов гр.Бургас, ул.Сливница №68 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
257 2007/03/21 0204121092 ЕТ ИПСМП по гастроентерология - д-р Яна Нондева гр.Бургас, бул.Демокрация №67, ет.1, каб.2 102894334 извънболнична специализирана мед. помощ по гастроентерология
27 2012/09/10 0204121094 ИПСМП по психиатрия - д-р Офелия Добринова гр.Бургас, ул.Цар Асен №37, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2018/01/02 Чл.45. (1) т.7
25 2000/02/02 0204121096 Хирургичен кабинет -д-р Печас гр.Бургас, ул.Св.Св.К.и Методий №37 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2016/03/16 Чл.45. (1) т.7
253 2000/02/28 ********** Кабинет по инфекциозни болести - д-р Бакърджиев гр.Бургас, ул.Цар Асен №30 извънболнична специализирана мед. помощ по инфекциозни болести 2013/01/09 Чл.45. (1) т.7
125 2000/02/14 0204121098 Хирургичен и урологичен кабинет- д-р Дачев гр.Бургас, ул.Р.Княгиня №3 - Морска фауна извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2013/11/08 Чл.45. (1) т.8
24 2000/02/02 0204121099 Хирургичен, урологичен и онкологичен кабинет - д-р Тодоров гр.Бургас, бул.Демокрация №96-АПЗЗ-III извънболнична специализирана мед. помощ по урология
264 2002/11/19 0204121101 АИПСМП по физиотерапия - д-р Млъзева гр.Бургас, в.зона Минерални бани,х.Свети Мина извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2014/08/19 Чл.45. (1) т.7
11 2016/04/01 0204121102 ИПСИМП по УНГБ Д-р Калинка Маличева гр.Бургас, ул. Христо Фотев №3 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
265 2000/02/28 0204121103 Урологичен кабинет - д-р Константин Енев Стоев гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.38, вх.,1 ет.2 извънболнична специализирана мед. помощ по урология 2013/01/08 Чл.45. (1) т.8
7 2000/01/28 0204121104 Кабинет по детски болести-д-р Силва Шивачева гр.Бургас, ул. Силистра № 6 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2019/09/11 Чл.45. (1) т.7
118 2017/03/21 0204121108 АИПСМП по АГ - д-р Добрин Иванов гр.Бургас, ул. Пробуда № 46 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
229 2000/02/24 ********** Частен психиатричен кабинет - д-р Емилия Гурбалова гр.Бургас, к-с Славейков, бл.63, вх.8, ет.2 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2012/12/21 Чл.45. (1) т.8
4 2017/04/04 0204121111 АИПСМП по хирургия и съдова хирургия - д-р Десимир Стоянов гр.Бургас, пл. Инж. Атанас Сиреков № 2 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия и съдова хирургия
254 2000/02/28 0204121113 Кабинет очни болести - д-р Иванка Танева гр.Бургас, ул.Александровска №78 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2013/01/09 Чл.45. (1) т.7
428 2012/09/10 ********** ИПСМП по очни болести - д-р Мелконян гр.Бургас, ул.Оборище №28 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2017/03/21 Чл.45. (1) т.8
427 2000/03/20 0204121117 Очен кабинет - д-р Въла Дикова Иванова гр.Бургас, ул.Вардар №1 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2013/01/11 Чл.45. (1) т.7
293 2000/03/20 0204121118 Кабинет за специализ.детска мед.помощ - д-р Коларова гр.Бургас, ул.Патриарх Евтимий №51 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2019/09/27 Чл.45. (1) т.7
579 2000/03/29 0204121120 Урологичен кабинет - д-р Пламен Миразчийски гр.Бургас, ул.К.Фотинов №1, вх.б извънболнична специализирана мед. помощ по урология 2015/05/05 Чл.45. (1) т.7
577 2000/03/29 0204121122 Специализиран кабинет - д-р Сабина Димитрова гр.Бургас, ул.Хан Крум №28 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2013/06/05 Чл.45. (1) т.7
575 2000/03/29 0204121123 АГ-кабинет - д-р Веселин Шик гр.Бургас, ул.Васил Априлов №14 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2014/01/14 Чл.45. (1) т.8
578 2018/06/01 0204121124 ЕТ ИПСИМП - ВИВА - д-р Веселина Факалиева гр. Бургас, ул. Хан Крум № 29 102932560 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
648 2000/04/11 0204121125 Кабинет УНГ - д-р Илка Баева гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ 2-ЕООД извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2016/03/28 Чл.45. (1) т.7
658 2013/02/14 0204121127 Амб.- индив.практика за спец.мед.помощ - д-р Компански гр.Бургас, к-с Славейков, бл.117, вх.1, ет.1, каб.7 извънболнична специализирана мед. помощ по гастроентерология
657 2000/04/18 0204121128 Амб.за индив.практика за спец.мед.помощ - д-р Трепечов гр.Бургас, ул.Хан Крум №54 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
666 2000/04/18 0204121129 Хирургичен кабинет - д-р Димитър Райчев гр.Бургас, ул.Съгласие №12 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2010/06/08 Чл.45. (1) т.4
668 2000/12/05 0204121130 Неврологичен кабинет - д-р Узунова гр.Бургас, к-с Славейков, бл.21А, вх.А извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2016/03/31 Чл.45. (1) т.7
687 2003/03/18 0204121131 ЕТ д-р Никола Янев-инд.практика за спец.помощ гр.Бургас, к-с М.Рудник, ул.Кооператор №32 каб.1; адрес 2 -гр. Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132 102636731 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2019/12/19 Чл.45. (1) т.8
696 2017/03/28 0204121133 АИПСМП по педиатрия - д-р Сабрутова гр. Бургас, ул. Асен Златаров №36 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия и ревматология
688 2000/04/24 0204121136 Кабинет по АГ - д-р Ангелов гр.Бургас, ТК"Черноморка", ет.1, каб.1 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2015/02/11 Чл.45. (1) т.7
710 2000/05/09 ********** Лекарски кабинет - д-р Константинов гр.Бургас, ул.Ал.Велики №7 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2013/02/13 Чл.45. (1) т.8
709 2013/02/13 0204121138 ИПСМП по хирургия - д-р Васил Керанов гр.Бургас, Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.6 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
708 2000/05/09 0204121139 Лекарски кабинет - д-р Мария Вангелова гр.Бургас, ул.Мара Гидик №21 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2014/09/05 Чл.45. (1) т.7
699 2019/10/24 0204121140 АИПСМП по нервни болести - д-р Галина Добрева гр.Бургас, ж.к. Зорница № 58, ет. 1, каб. № 16 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
555 2000/03/27 0204121145 Терапевтична практика - д-р Любомир Стоичков гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.38, вх.2, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2012/12/21 Чл.45. (1) т.8
726 2004/06/09 0204121147 Инд.практ.за спец.мед.по кардиол.-д-р Каспарян ЕООД гр.Бургас, ул.Оборище №28 102883589 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
725 2012/05/09 0204121148 ЕТ ИПСИМП СВЕТА ЕКАТЕРИНА д-р Христо Вълчев гр.Бургас, бул.Иван Вазов №5, каб.3, в сгр. На ТДКЦ; адрес 2 - гр. Несебър, ул.Ив.Вазов №17, х.Мелса КООП 102605807 извънболнична специализирана мед. помощ по спортна медицина
733 2011/01/31 0204121149 АСМП по белодробни болести - д-р Неделчева ЕООД гр.Бургас, ул. Иван Вазов №5, ТДКЦ Бургас, каб.3 102605796 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
744 2012/09/10 0204121151 ИПСМП по психиатрия - д-р Антоанета Главанова гр.Бургас, ЦПЗ Бургас, ет.1, каб.106 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
743 2003/04/14 0204121152 Психиатричен кабинет - д-р Стаматова гр.Бургас, ЦПЗ Бургас, ет.1, каб.10 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
746 2000/05/31 0204121153 Лекарски кабинет - д-р Гергина Рачева гр.Бургас, ул.Богориди №47 извънболнична специализирана мед. помощ по клинична алергология
768 2000/06/07 ********** УНГ кабинет - д-р Атанасова гр.Бургас, МЦ ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ, каб.219 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2013/01/16 Чл.45. (1) т.7
769 2000/06/07 0204121155 Неврологичен кабинет - д-р Лозева гр.Бургас, МЦ ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ, каб.310 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2013/01/16 Чл.45. (1) т.7
770 2020/01/23 0204121156 ИПСМП по КВБ - д-р Милена Делчева-Орешкова гр.Бургас, бул. Демокрация № 94, каб.№ П 4 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
771 2012/01/25 0204121157 ИПСМП по КВБ - д-р Елена Кондова гр.Бургас, бул.Демокрация №94, каб.П2 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
772 2020/01/23 ********** ИПСМП по КВБ - д-р Пламен Димитров гр.Бургас, бул. Демокрация № 94, каб.№ П 5 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
773 2000/06/07 0204121159 Кабинет КВБ - д-р Джелебова гр.Бургас, бул.Демокрация №86, каб.111 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2013/10/07 Чл.45. (1) т.7
801 2000/06/29 0204121161 Лекарски кабинет - д-р Мешова гр.Бургас, ЦПЗ "Иван Темков" извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2013/11/19 Чл.45. (1) т.7
800 2003/02/18 0204121162 ЕТ Инд.практика за специал.мед.помощ - д-р Петя Ганчева гр.Бургас, ЦПЗ "Иван Темков" ет.1, каб.112 102066726 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
799 2007/07/10 ********** ИПСМП по психиатрия - д-р Лияна Бакърджиева гр.Бургас, ул.Оборище №62 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
798 2000/06/29 0204121164 Частен психиатричен кабинет - д-р Стоева гр.Бургас, ЦПЗ "Иван Темков", ет.3, каб.301 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2013/11/11 Чл.45. (1) т.7
797 2004/04/28 ********** ЕТ Инд.практика за спец.мед.помощ - д-р Гребенаров гр.Бургас, ЦПЗ "Иван Темков", ет.1, каб.14 102877172 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
796 2000/06/29 0204121166 Психиатричен кабинет - д-р Сариев гр.Бургас, ЦПЗ "Иван Темков" извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2013/11/11 Чл.45. (1) т.7
803 2012/09/10 0204121167 ИПСМП по психиатрия - д-р Владимир Грънчаров гр.Бургас, ЦПЗ "Иван Темков", ет.1, каб.114 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
819 2000/07/21 0204121168 Психиатричен кабинет - д-р Соня Нейчева гр.Бургас, ЦПЗ - Бургас, ет.1, каб.14 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2015/02/27 Чл.45. (1) т.7
818 2000/07/21 0204121169 Психиатричен кабинет - д-р Алексей Гейман гр.Бургас, ЦПЗ Бургас, ет.1, каб.11 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2010/03/12 Чл.45. (1) т.4
821 2000/07/24 0204121170 ЕТ Д-р Татяна Ненова - амб.за специал.медиц.помощ гр.Бургас, ул.Цар Борис №18, ет.1 102624736 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2012/04/10 Чл.45. (1) т.7
820 2012/09/13 0204121171 "ИПСМП по психиатрия - д-р Жана Сидова" гр.Бургас, ЦПЗ Бургас, ет.1, каб.117 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
089 2002/06/06 0204121172 Пневмологичен кабинет - д-р Нели Иванова гр.Бургас, ул.Гурко №33 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия 2019/09/18 Чл.45. (1) т.7
825 2004/04/15 0204121174 ЕТ ИПСМП - д-р Евелина Трошанова гр.Бургас, ул.Гурко №64 - СБАЛПФЗ Бургас, каб.3 102874896 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
826 2004/03/02 0204121175 ЕТ Инд.практика за спец.мед.помощ - д-р Росица Сяколова гр.Бургас, СБАЛПФЗ-Бургас, каб.6 102870620 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия 2011/05/31 Чл.45. (1) т.8
827 2004/04/19 ********** ЕТ Инд.практика за спец.мед.помощ - д-р Лиляна Мартинова гр.Бургас, СБАЛПФЗ Бургас, диспансер.отделение, каб.4 102876922 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
842 2000/09/07 ********** УНГ-кабинет - д-р Комнев гр.Бургас, к-с М.Рудник, МЦ 3 Бургас, вх.А, ет.7 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2013/11/12 Чл.45. (1) т.7
847 2019/08/30 0204121180 Инд.практика за спец.мед.помощ - д-р Мария Лалева гр.Бургас, ул.Иван Богоров № 50 извънболнична специализирана мед. помощ по клинична хематология 2018/09/18 Чл.45. (1) т.7
853 2018/07/30 0204121181 Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - д-р Павел Хрусанов гр.Бургас, ул.Морска № 3 102665313 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия и медицинска онкология
852 2016/04/18 0204121182 АИПСМП по педиатрия Д-р Хрусанова гр.Бургас, ул.Морска №1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2018/03/26 Чл.45. (1) т.7
857 2016/04/15 ********** АИПСИМП по АГ - д-р Антонио Душепеев гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №58 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
858 2000/10/30 0204121185 Кабинет по вътрешни болести и кардиология - д-р Колчев гр.Бургас, к-с Славейков, бл.21 А, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2016/03/07 Чл.45. (1) т.8
864 2003/12/12 0204121186 ЕТИнд.практика за спец.мед.помощ - д-р Елена Братова гр.Бургас, ул.Хан Крум №40 - партер 102834130 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
867 2016/03/28 ********** АИПСМП ПО УНГБ - Д-Р ДАНИЕЛ ПЕТКОВ гр.Бургас, ул.Климент Охридски №55 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
870 2017/05/15 0204121188 ЕТ "ИПСИП - д-р Иван Казмин" гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153, партер, каб.№3 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ; ревматология
900 2005/08/30 0204121189 ИПСМП - д-р Йорданка Корудерлиева гр.Бургас, бул.Демокрация №67 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната 2019/09/11 Чл.45. (1) т.7
901 2007/02/28 ********** АСМП - д-р Иванка Тодорова Джиброва гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, каб.11 147122115 извънболнична специализирана мед. помощ по гастроентерология 2017/03/07 Чл.45. (1) т.7
899 2010/12/17 0204121191 Амб.за инд.практика специалз.мед.помощ - д-р Партенов гр.Бургас, ул.Македония №24, партер извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
906 2018/07/18 0204121192 ДИАГНОСТИКА-21 ЕООД гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153, партер 102673473 5 000 извънболнична специализирана мед. помощ по образна диагностика
907 2001/02/20 0204121193 Лекарски кабинет - д-р Вяра Сарачева гр.Бургас, к-с Славейков, бл.22, вх.8, ет.3 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2013/01/11 Чл.45. (1) т.7
910 2001/11/23 0204121194 Лекарски кабинет - д-р Баклаваджян гр.Бургас, ул.Св.СВ.Кирил и Методий №37 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2016/03/24 Чл.45. (1) т.7
918 2012/02/22 0204121195 АИПСИМП - д-р Спирова ЕООД гр.Бургас, ул. Д-р Нидер №11-Б, ет.1 201906541 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2016/12/15 Чл.45. (1) т.7
923 2001/05/15 0204121196 Неврологичен кабинет - д-р Проданов гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.1, каб.2 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
927 2012/05/09 0204121197 ИПСМП по АГ - д-р Ризова гр.Бургас, к-с Лазур, ул.Места №95 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
928 2017/04/21 ********** АИПСМП по АГ - д-р Кръстина Дорийска гр.Бургас, ул.Поп Георги №7, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
929 2001/06/08 0204121199 Психиатричен кабинет - д-р Румяна Бонева гр.Бургас, к-с Лазур, парк"Езеро", ЦПЗ Бургас, каб.5 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2013/02/13 Чл.45. (1) т.7
938 2006/10/24 0204121200 ЕТ ИПСМП по УНГ - д-р Мариана Ангелова гр.Бургас, бул.Демокрация №67 ет.1 102836600 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2011/03/14 Чл.45. (1) т.8
937 2017/04/28 0204121201 ЕТ ИПСМП по хирургия - д-р Тодор Ангелов гр.Бургас, бул.Демокрация №67 ет.1 102836591 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия и медицинска онкология
943 2001/07/04 ********** АИПСМП по психиатрия - д-р Надя Кирова Желязкова гр.Бургас, "ЦПЗ"Проф.Иван Темков""ЕООД, каб.5 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
949 2001/09/13 ********** Лекарски кабинет -д-р Михаил Рафаилов Баев гр.Бургас, ул.Батак №4 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2012/07/10 Чл.45. (1) т.7
950 2001/09/24 0204121204 Амб.за инд.практика за спец.помощ - д-р Славей Славов гр.Бургас, ул.Оборище №62 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
953 2001/10/24 0204121205 Амб.за инд.практика за специал.мед.помощ по неврология - д-р Спахиева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.59, вх.3 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2019/09/11 Чл.45. (1) т.7
956 2001/10/26 0204121206 Хирургичен кабинет - д-р Здравко Димитров гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №74А извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2016/04/18 Чл.45. (1) т.7
957 2012/02/28 0204121207 АИПСМП - д-р Радостин Дичев гр.Бургас, ул.Места №92, партер извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2015/01/06 Чл.45. (1) т.8
960 2001/11/13 0204121208 АИПСМП по психиатрия - д-р Силва Дочева-Николова гр.Бургас, ул.Мара Гидик №21, ет.2 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
963 2001/11/19 0204121209 Амб.за инд.практика за специал.мед.помощ по неврология гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.1, каб.2 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2013/02/13 Чл.45. (1) т.8
965 2007/01/11 0204121210 ИПСМП - д-р Боряна Великова гр.Бургас, ул.Генерал майор Лермонтов №33А извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
967 2001/12/11 0204121211 Кабинет по анестезиология, реанимация, интензивно лечение - д-р Маврова гр.Бургас, ул.Св.Св.К.и Методий №37 извънболнична специализирана мед. помощ по анестезиология и интензивно лечение
966 2015/02/16 0204121212 ЕТ "АСМП - ИП "БИОС - д-р Даниела Казимирска"" гр.Бургас, ул.Ген.Лермонтов 33а; адрес 2 - гр. Бургас, Сев.пром.зона, разтоварна гара "Вл. Павлов"-"Транс вагон"АД 102813615 извънболнична специализирана мед. помощ по вътрешни болести и нефрология
006 2002/01/02 ********** Детски кабинет - д-р Мария Табакова гр.Бургас, ул.Цар Симеон №78 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2019/09/18 Чл.45. (1) т.7
985 2006/04/12 0204121214 АИПСМП по очни болести - д-р Методи Иванов гр.Бургас, ул.Александровска №78 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2017/03/17 Чл.45. (1) т.7
997 2005/09/16 0204121215 Инд.практика за спец.мед.помощ - д-р Стамова гр.Бургас, ул.Левски №103, каб.1 извънболнична специализирана мед. помощ по нефрология 2019/10/21 Чл.45. (1) т.7
049 2003/03/04 0204121216 АСМП по неврология - д-р Лидия Дренчева гр.Бургас, к-с Лазур, бл.5, вх.Г; адрес 2 - к-с Бр.Миладинови, бл.132, каб.19 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1002 2012/02/01 0204121217 ИПСМП по физиотерапия и рехабилитация д-р Дора Ангелова-Иванова ВИТА ЕООД гр.Бургас, к-с Лазур, бл. 5, вх.Г; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Батак №46 - партер 102893925 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
075 2012/08/01 0204121218 АСМП по онкотерапия - д-р Катя Янчева гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.1, каб.2 извънболнична специализирана мед. помощ по медицинска онкология и клинична хематология 2019/09/18 Чл.45. (1) т.7
094 2016/03/28 ********** АИПСМП ПО УНГБ - Д-Р ПЕТКО ПЕТКОВ гр.Бургас, ул.Климент Охридски №55 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
093 2002/06/12 0204121220 Лекарски кабинет - д-р Светлозар Георгиев гр.Бургас, ул.Климент Охридски №55 извънболнична специализирана мед. помощ по неврохирургия 2016/04/06 Чл.45. (1) т.7
113 2002/08/30 0204121222 АСМП по кожни болести - д-р Пейчева гр.Бургас, бул. Демокрация №84,ет.3,каб.326 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2017/03/13 Чл.45. (1) т.7
117 2002/10/07 0204121223 АСМП по неврология - д-р Млъзев гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.421, вх.Д извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
120 2002/10/29 ********** АИПСМП - д-р Димитрова гр.Бургас, к-с Изгрев - Пазарен площад извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2013/11/11 Чл.45. (1) т.7
121 2002/10/29 0204121225 ET АСМП по хирургия - д-р Пламен Андреев гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.421, вх.5 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2018/05/16 Чл.45. (1) т.8
122 2006/10/24 0204121226 АСИМП по педиатрия - д-р Джокло гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, ет.1, каб.3 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2016/07/05 Чл.45. (1) т.7
125 2002/11/06 0204121227 АСМП по вътрешни болести и ендокринология - Михайлова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови 132, ет.1, каб.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
1047 2014/01/24 0204121228 "АИПСИМП по УНГ - д-р Георги Бояджиев" ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, вх.Б, каб.7; адрес 2 - гр. Бургас, к-с Изгрев, бл.27А, партер 202099766 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1048 2004/03/23 0204121229 ЕТ ИПСМП - д-р Станимира Рангелова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл132, ет.1, каб.15 102871409 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
130 2010/01/18 0204121231 АИПСИМП по педиатрия - д-р Росица Цонева гр.Бургас, ул.Стефан Стамболов №132, каб.15, ет.2 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2019/10/21 Чл.45. (1) т.7
1053 2007/12/15 0204121232 ЕТ ИПСМП - д-р Хрипсиме Каспарян гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, ет.1, каб.3 102856161 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1052 2019/09/09 0204121233 АИПСМП - Д-Р КРАСИМИРА ХАЛАЧЕВА ЕООД гр.Бургас, ул.Демокрация №67 каб.№ 5; адрес 2 - гр. Бургас, ул. Цар Петър № 14, каб. № 1 204893316 5 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия; инфекциозни болести
139 2002/12/03 0204121234 АСМП по неврохирургия - д-р Апостолов гр.Бургас, ул.Кл.Охридски №55 ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по неврохирургия 2019/10/01 Чл.45. (1) т.7
1061 2007/11/12 ********** ИПСМП УНГ - д-р Аврамов ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови 132, каб.8; адрес 2 - гр. Бургас, к-с М.Рудник, бл.185, каб.4 102875215 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
141 2002/12/03 0204121236 Лекарски кабинет-СМП - вътрешни болести гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 16.3.2017 г. Чл.45. (1) т.7
143 2002/12/09 0204121237 АСМП по инфекциозни болести - д-р Кънчева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови 132, ет.1, каб.13 извънболнична специализирана мед. помощ по инфекциозни болести
1063 2004/03/23 0204121238 ЕТ ИПСМП - д-р Вълкова гр.Бургас, ул.Гурко №64, ап.3 102872728 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
148 2002/12/17 0204121239 АСМП - д-р Недялка Шопова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови 132, вх.В, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната 2019/11/18 Чл.45. (1) т.7
1075 2007/11/12 0204121242 ИПСМП по УНГ-д-р Ламбов ЕООД гр.Бургас, ж.к. Бр.Миладинови, бл.132, вх.2; адрес 2 - гр. Бургас, к-с М.Рудник, бл.185, каб.4 102875208 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1078 2003/03/06 0204121243 АИПСМП - д-р Цветана Асеникова гр.Бургас, ул.Иван Богоров №50 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2014/11/10 Чл.45. (1) т.7
1080 2011/02/04 0204121244 ИПСМП по белодробни болести - д-р Кичукова ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, партер, каб.4 102570435 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
1082 2010/08/30 ********** АИПСМП по АГ - д-р Светла Калчева гр.Бургас, к-с Зорница, бл.75, ет.1, каб.1 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1083 2003/03/18 0204121247 АСМП - д-р КАЛУДОВА гр.Бургас, ул.Съединение №13 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2011/03/14 Чл.45. (1) т.8
1091 2003/04/21 0204121249 ИПСМП по очни болести - д-р Нели Джокова гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.28, каб.2 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2019/09/18 Чл.45. (1) т.7
1096 2003/04/29 ********** АСМП по образна диагностика - д-р Димитров гр.Бургас, ул.Бр.Миладинови 132, вх.В, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по образна диагностика 2019/10/15 Чл.45. (1) т.8
1111 2003/07/04 0204121254 ИПСМП по очни болести - д-р Байкушева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови бл.132, ет.1, каб.15 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2019/10/10 Чл.45. (1) т.7
1113 2003/07/11 0204121255 АСМП по кардиология и функционална диагностика гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови бл.132, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1115 2003/07/14 0204121256 ИПСМП - д-р Георги Томов гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови бл.132, ет.1, каб.12 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
1119 2011/08/31 ********** Д-р Манолова-Колева - АИПСМП ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.185, ет.1, каб.6; адрес 2 - гр. Бургас, к-с Изгрев, бл.126 102624259 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
1122 2016/04/28 0204121258 "Д-р Диана Недялкова - Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - ИПСМП" ЕООД гр.Бургас, ул.Сранджа №38, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия и детска ендокринология и болести на обмяната
1124 2005/06/28 0204121259 АИПСМП по очни болести - д-р Надя Кацарова гр.Бургас, ул.Генерал Гурко №51 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1125 2003/10/13 0204121260 АИПСМП по вътр.болести и онкология- д-р М.Георгакиев гр.Бургас, ул.Хаджи Димитър №09 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2013/12/19 Чл.45. (1) т.7
1135 2004/03/02 0204121261 ЕТ ИПСМП - д-р Вълчкова гр.Бургас, к-с Лазур, Парк-Езеро, ет.1, каб.3 102871544 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
1136 2015/02/11 0204121262 ИПСМП - очни болести - д-р Проданова гр.Бургас, ул.Лермонтов № 21 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1138 2004/02/03 0204121263 ИПСМП - д-р Нанко Нанков гр.Бургас, ул.Славянска №4 - приземен етаж извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2012/12/21 Чл.45. (1) т.8
1137 2004/02/03 0204121264 ЕТ ИПСМП - д-р Иван Хърков гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.427, ет.1, ап.3 102856204 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1142 2004/05/04 0204121265 ЕТ ИПСМП по ортопедия-Стойчева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови 132, ет.1, каб.12 102875090 извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология
1144 2006/06/29 0204121267 ДИКОС - ИПСП по хирургия - ЕООД гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, каб.201; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Рилска №6; адрес 3 - гр. Несебър, КК Сл. Бряг, х.Марина Палас; адрес 4 - гр. Несебър, КК Сл. Бряг, хотел Меркурий 102827131 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2019/08/28 Чл.45. (1) т.7
1147 2004/06/22 ********** ЕТ ИПСМП - д-р Марияна Бойчева гр.Бургас, ул.Михаил Гирджиков №12 - партер 102884614 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2018/01/12 Чл.45. (1) т.7
1148 2014/03/04 0204121269 ИПСМП по психиатрия - д-р Макелова гр.Бургас, к-с Лазур , парк Езеро, ЦПЗ Пр.Ив.Темков ЕООД, ет.1, каб.115 102874608 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
1149 2012/10/22 0204121270 ИПСМП - д-р Емилия Николова гр.Бургас, ул.Екзарх Йосиф №9; адрес 2 - гр. Поморие, ул.Проф.П.Стоянов №1, ет.2 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1155 2012/03/16 ********** ИПСМП - д-р Златина Георгиева гр.Бургас, ул.Христо Фотев №30 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2019/10/11 Чл.45. (1) т.7
1170 2005/06/03 0204121272 ЕТ ИПСМП по неврология-д-р Цвятко Рангелов гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, вх.Б, ет.1 102922743 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1172 2014/11/10 0204121273 ИПСМП по физиотерапия - д-р Таня Шишитева гр.Бургас, вилна зона "Минерални бани" - балнеохотел "Свети Мина"; адрес 2 - вилна зона "Минерални бани", п.с. "Св.Мина-2" извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
1182 2006/04/12 0204121274 АСМП по очни болести - д-р Николай Иванов гр.Бургас, ул.Александровска №78 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2017/03/17 Чл.45. (1) т.7
1186 2004/09/09 0204121275 ИПСМП - д-р Пани Блецова гр.Бургас, ул.Бр.Миладинови, бл.132, каб.6 извънболнична специализирана мед. помощ по нефрология 2019/10/21 Чл.45. (1) т.7
1189 2004/09/21 0204121276 ЕТ ИПСМП - д-р Гяуров гр.Бургас, ул.Иван Вазов №6Б 102849156 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1190 2012/04/19 0204121277 ИПСМП по нервни болести - д-р Генка Георгиева ЕООД гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.126 - партер 202016037 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1191 2012/02/17 0204121278 ИПСМП - д-р Борис Ангелов ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.49, ет.1 201880096 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1194 2018/11/30 ********** Детско здраве - АИПСИМП по педиатрия - д-р Галина Бъчварова ЕООД гр. Бургас, ул. К. Фотинов №41; адрес 2 - гр. Несебър, ул. Ив. Вазов №11; адрес 3 - гр. Бургас, ул. Хан Крум № 28, „МЦ І – Бургас“ ЕООД, ет. 2, каб. № 208 102890578 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1200 2004/12/27 0204121281 ИПСМП - д-р Кермедчиева гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ет.3, каб.327 извънболнична специализирана мед. помощ по медицинска онкология 2015/05/13 Чл.45. (1) т.7
1201 2006/01/12 0204121282 ЕТ ИПСМП САНУС - д-р Колев гр.Бургас, ул.Болярска №9 102762947 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2013/01/08 Чл.45. (1) т.8
1202 2005/01/25 0204121283 ИПСМП по УНГ - д-р Тодор Табаков гр.Бургас, ул.Морска №1 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1206 2014/01/23 0204121284 ИПСМП КАМЕД - д-р Камелия Илиева-Иванова ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.16 202873674 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1207 2007/11/15 0204121285 ЕТ АИПСМП - д-р Данка Дичева гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.185, каб.13 102660892 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1213 2005/05/12 0204121288 ИПСМП - д-р Тодор Коларов гр.Бургас, ул.Струма №42 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1218 2013/07/15 0204121289 ИПСМП по очни болести - д-р Сергей Кузнецов ЕООД гр.Бургас, ул.Рилска №39 202652081 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1221 2019/03/15 0204121290 ИПСМП - д-р Недялко Драголов ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.134 - партер; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 44, партер 102870008 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1226 2014/08/29 ********** ИПСМП по физиотерапия - д-р Георги Ангелов гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, партер; адрес 2 - гр. Поморие, ул. "Търговска" №5, "Здравница Санмарина" извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2020/01/06 Чл.45. (1) т.7
1228 2005/07/25 ********** ЕТ ИНТЕР ОПТИК - д-р Бисерка Машкова - ИПСМП гр.Бургас, ул.Левски №5 117513407 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2013/01/08 Чл.45. (1) т.7
1231 2005/08/15 0204121293 ЕТ"ИПСИМП - д-р Георги Маринов" гр.Бургас, бул. Демокрация №67, ет.2, каб.2 102929517 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
1233 2005/09/21 0204121294 ИПСМП по детски болести- д-р Йорданка Стоянова гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, каб.4 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2013/10/29 Чл.45. (1) т.7
1236 2009/02/25 0204121295 ЕТ д-р Светлана Николова - ИПИСМП гр.Бургас, ул.Генерал Гурко№ 53 102939657 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1237 2012/05/18 0204121296 АР МЕДИКА ИПСМП по педиатрия ЕООД гр.Бургас, ул.Васил Левски №103; адрес 2 - гр. Царево, МЦ 1, каб.1; адрес 3 - гр.Китен, ул.Чайка №7А 201773906 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1257 2014/08/19 0204121298 АИПСМП Дидирум-Б - д-р Хамис Албелтажи ЕООД гр. Бургас, бул.Ив.Вазов №35 147029159 извънболнична специализирана мед. помощ по урология
1258 2006/02/24 0204121299 ЕТ ИПСМП - д-р Георгиева гр.Бургас, бул.Демокрация №67, ет.2, каб.2 102939753 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1260 2006/03/01 0204121300 АСМП по урология гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, каб.10 извънболнична специализирана мед. помощ по урология
1259 2006/03/01 0204121301 АСМП по вътрешни болести и нефрология гр.Бургас, Св.Св.Кирил и Методий №39, каб.9 извънболнична специализирана мед. помощ по нефрология
1262 2007/09/14 0204121302 ЕТ ИПСМП - д-р Златинка Радева гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58 - партер, каб.№3 147140565 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1267 2006/05/04 0204121303 ИПСМП - д-р Ст.Томова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, каб.12 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2019/10/21 Чл.45. (1) т.7
1278 2006/07/20 0204121304 ИПСМП - д-р Илия Чернев гр.Бургас, МЦ Здраве2000, каб.7 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2012/01/12 Чл.45. (1) т.7
1286 2012/04/20 ********** ИПСМП по пневмология и фтизиатрия- д-р Велева ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови бл.132; адрес 2 - гр.Несебър, "Здравна къща", каб.42 201976486 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
1295 2013/08/26 ********** АИПСИМП по АГ - д-р Петър Ганчев ЕООД гр.Бургас, бул. Демокрация №67, ет.1, каб.2 147017783 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1298 2011/04/05 0204121307 ИПСМП - д-р Динева ЕООД гр.Бургас, бул.Демокрация №67, ет.1, каб.5 201495507 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1308 2007/04/13 0204121308 ЕТ Д-р Зайков - ИПСМП - Иван Зайков гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.6 102168026 извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология 2013/12/19 Чл.45. (1) т.7
1311 2007/04/25 0204121309 ИПСМП по вътрешни болести - д-р Георги Гаврилов - ИП гр.Бургас, ул.Екзарх Йосиф №26 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2017/04/04 Чл.45. (1) т.7
1316 2007/05/15 0204121310 ЕТ ИПСМП - д-р Петя Кирилова гр.Бургас, ул. Цар Симеон I №82 - партер 147052542 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
1328 2007/07/04 ********** АИПСМП по очни болести - д-р Ана Бакърджиева гр.Бургас, ж.к. Бр.Миладинови,бл.132,ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2009/10/27 Чл.45. (1) т.3
1334 2014/12/05 0204121312 ИПСМП по нервни болести - д-р Веселин Вангелов гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови бл.132, ет.1, каб. 16 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1336 2015/01/05 0204121313 "АИПСИМП - д-р Соня Ферфериева" ЕООД гр.Бургас, ул.Гладстон №94, ет.1 102608867 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2016/12/22 Чл.45. (1) т.8
1344 2007/10/18 0204121314 ИПСМП по ортопедия - д-р Величко Генов гр.Бургас, ул. Лермонтов №33А извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология
1348 2016/06/27 0204121315 ИПСМП по кардиология - д-р Величка Недева гр.Бургас, ж.к. Зорница № 58, ет. 1, каб. № 2 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1361 2008/01/22 0204121317 ИПСМП по хирургия - д-р Николай Киселков гр.Бургас, ул.Шейново №120 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1366 2018/01/09 0204121318 АИПСМП по ендокринология и болести на обмяната - д-р Димитринка Рашева ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл. 383, каб. № 10 201955780 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ; ендокринология и болести на обмяната
1369 2012/01/23 0204121319 ИПСМП по ревматология - д-р Екатерина Господинова ЕООД гр.Бургас, ул.Ванче Михайлов №1, ет.2, каб.5 201860802 извънболнична специализирана мед. помощ по ревматология
1371 2008/04/14 0204121320 ИПСМП по очни болести - д-р Христина Балимезова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, ул.Вардар №1 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1372 2008/05/12 0204121321 ИПСМП по КВБ - д-р Румяна Каракачанова гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2019/10/17 Чл.45. (1) т.7
1376 2008/06/12 0204121322 АИПСМП по неврохирургия - д-р Николай Недев гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.12 извънболнична специализирана мед. помощ по неврохирургия
1384 2018/02/16 0204121323 "НИМИЯ - АИПСМП по дерматовенерология - д-р Милена Зъбова" ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.185, каб.15, партер 203361146 1000 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1385 2008/09/04 0204121324 ИПСМП по кардиология - д-р Ваня Орханкелиева гр.Бургас, к-с Зорница, бл.57, каб.6 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1392 2011/08/24 0204121325 Д-р Сийка Караджова - ИПСМП "Възраждане"ЕООД гр.Бургас, ул.Левски №103 102170785 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1396 2008/10/28 0204121326 ЕТ ИПСМП- д-р Живко Гоцев гр.Бургас, к-с Зорница, бл.57 А; адрес 2 - гр. Несебър, КК Сл.бряг, х.Средец 200066059 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1399 2010/03/04 ********** ИПСМП - д-р Иванка Ковачева гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, партер, каб.6 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1411 2009/02/23 0204121328 ИПСМП по АГ - д-р Димитър Михайлов гр.Бургас, ул.Шар планина №38 - САГБАЛ извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1434 2009/09/09 0204121329 ИПСМП по УНГ - д-р Таня Михова гр.Бургас, к-с Зорница, бл.57, вх.А, каб.3 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1436 2015/03/11 0204121330 ИПСМП по КВБ ДЕРМАСЕНС ЕООД гр.Бургас, ул.Александровска №109, ет.2 202181124 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1440 2009/10/09 0204121331 ЕТ ИС неврологична практика - д-р Неда Недева гр.Бургас, ул.Морска №13 102701798 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2012/03/22 Чл.45. (1) т.7
1442 2011/04/05 ********** ИПСМП Ралев-Лайф ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.383, ет.1, каб.6; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Вардар №1 201430494 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1446 2016/09/10 0204121333 ИПСМП по спортна медицина - д-р Енчо Стоянов гр.Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 66, к-с "Перла", бл. 2, вх. 1, партер, каб. № 4 извънболнична специализирана мед. помощ по спортна медицина
1451 2012/10/15 0204121334 ЕТ Д-р Антоанета Кумбиева - индивидуална практика за специализирана психиатрична медицинска помощ гр.Бургас, ул.Хан Крум №28 - МЦ 1 Бургас, каб.206, 207, 311, 312 200875889 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
1460 2010/04/21 0204121335 ИПСМП - дерматовенерология - д-р Николета Христова гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, ет.2, каб.9; адрес 2 - гр.Поморие, ул.П.Стоянов №1 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2011/12/12 Чл.45. (1) т.7
1462 2012/06/12 0204121336 "АСИП по кардиология - ИП - д-р Ралица Чавдарова" ЕООД гр.Бургас, ул.Васил Левски №7 201770778 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1470 2010/10/08 0204121337 ИПСМП по хирургия - д-р Димчо Маджаров гр.Бургас, ул.Шар планина №38 в МЦ "Клиника доцент Михайлов" извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2014/01/07 Чл.45. (1) т.8
1473 2010/11/15 ********** АСИМП по неврология и спортна медицина - ИП - д-р Димитър Генов ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.57, вх.А, ет.2 201267717 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1477 2010/12/14 0204121339 ИПСМП по хирургия - д-р Иво Герасимов гр.Бургас, ул.Шар планина №8, МЦ "Клиника доцент Михайлов" ООД извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2012/11/15 Чл.45. (1) т.8
1488 2011/02/23 0204121340 ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина - д-р Дора Кожухарова гр.Бургас, кв. Ветрен-БМБ, ул.Пролет №12 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2011/11/10 Чл.45. (1) т.7
1493 2011/04/20 0204121341 ИПСМП по клинична алергология - д-р Галина Иванова гр.Бургас, ул.Алеклсандровска №120 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по клинична алергология 2019/09/27 Чл.45. (1) т.7
1495 2014/07/04 0204121342 АИПЦМП - Медихелп ЕООД гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦ 1 Бургас, ет.2, каб.211; адрес 2-гр.Приморско,хот."Магнолии", ММЦ 102883144 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1497 2011/06/07 0204121343 ИПСМП по УНГ - Донка Иванова гр.Бургас, ул.Македония №46 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2019/02/14 Чл.45. (1) т.7
1513 2011/10/05 0204121344 ИПСМП по очни болести - д-р Златинка Илиева ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.185, партер 201559788 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1514 2011/10/10 0204121345 ИПСМП по КВБ - д-р Антоний Куриян гр.Бургас, ул.Екзарх Йосиф №9 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2019/09/17 Чл.45. (1) т.7
1520 2012/01/09 0204121346 ЕТ НИКЕ - ИПСИП -д-р Антония Вълева гр.Бургас, ул.Генерал Гурко №64 123114430 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ; пневмология и фтизиатрия
1524 2012/01/12 0204121347 ИПСМП по АГ - д-р Стефан Миринчев гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, партер, каб.6 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1529 2019/01/22 ********** ОРТОМЕДИКЪЛ - ИПСМП ЕООД гр.Бургас, ул. "Хан Крум" №28, МЦ 1 Бургас, каб.№ 202; адрес 2 - гр. Айтос, ул. "Гарова" № 3, "МЦ І - Айтос" ЕООД, каб. № 27 201870262 извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология
1537 2012/04/04 ********** ИПСМП - д-р Захари Нохчев гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, ет.1, каб.10 извънболнична специализирана мед. помощ по клинична токсикология 2015/05/25 Чл.45. (1) т.7
1544 2017/07/20 ********** ИПСМП - д-р Ирина Момчева гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153, партер, каб.№4 извънболнична специализирана мед. помощ по ревматология
1552 2013/03/26 0204121351 ИПСМП - д-р Марина Чавдарова гр.Бургас, к-с Зорница, бл.57, ет.2 партерен; адрес 2 - гр. Бургас, к-с Зорница, срещу бл.5, МЦ - д-р Маджуров, ет.1 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
1557 2016/09/20 0204121352 "АСИП ПО УРОЛОГИЯ "Д-Р ХРИСТО АНДРЕЕВ"" ЕООД гр.Бургас, ул. К. Фотинов № 29, офис 1, ет. 1 119518260 извънболнична специализирана мед. помощ по урология
1560 2017/12/28 ********** ИПСМП по детски болести - д-р Диян Ненов ЕООД гр.Бургас, к-с Меден рудник, бл.383-Търговски център, ет.1, каб.№5; адрес 2 - гр. Бургас, кв. Рудник, ул. "Жечка Карамфилова" № 37, в сградата на бившата здравна служба 202419789 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1561 2013/03/05 0204121354 АСМП по вътр.болести и кардиолог. - д-р Св. Стоименов гр. Бургас, к-с М. Рудник, в сгр. на МБАЛ Черноморска, ет. 1, Кардиолог. кабинет 123143510 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2014/12/04 Чл.45. (1) т.7
1572 2015/04/15 0204121355 4Д - Медикъл - АИПС акушеро-гинекологична помощ ЕООД гр. Бургас, ул. Оборище № 68, партер 201742437 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1578 2018/08/08 0204121356 ИПСИМП - д-р Николай Ферфериев ЕООД гр.Бургас, ул. "Гладстон" № 94, ет. 1 102666361 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ и пневмология и фтизиатрия
1579 2018/07/04 0204121357 АСМП - АГ - ИП д-р Йорданка Кирова гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1581 2013/11/22 0204121358 Д-р Мирослав Обрейков Обрейков - ИПСХИП - хирург ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.383, ет.1 202802944 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2014/10/24 Чл.45. (1) т.7
1583 2013/12/19 0204121359 АИПСМП - д-р Филка Стоянова ЕООД гр.Бургас, ул.Св.Св. Кирил и Методий №39, ет.1 202834642 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1584 2013/12/20 0204121360 Доктор Карамян - АИПСИМП ЕООД гр.Бургас, ул.Генерал Гурко №64, каб.1 202846499 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
1586 2019/11/13 ********** ИПСИМП - д-р Гугуткова гр. Бургас, ул. Лермонтов № 41 извънболнична специализирана мед. помощ по вътрешни болести и клинична алергология
1591 2014/01/22 0204121362 АСМП - ИП "Вижън" - д-р Милен Георгиев ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.427, ет.1, каб.3 147053046 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1592 2014/01/23 0204121363 ИПСИМП по хирургия д-р Зикидис ЕООД гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.27А - партер 202874178 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1594 2014/01/29 0204121364 АИПСИМП по неврохирургия - д-р Димитър Добрев ЕООД гр.Бургас, к-с М.рудник, УПИ I, кв.11, зона А, МЦ III Бургас, eт.5, каб.508 202716281 извънболнична специализирана мед. помощ по неврохирургия
1605 2014/06/11 0204121365 ИПСИМП - д-р Красимир Николов гр. Бургас, ул. Христо Фотев № 44А извънболнична специализирана мед. помощ по медицинска онкология
1607 2014/07/01 0204121366 ИПСИМП - д-р Тодор Якимов гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл.49, вх.1, партер извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия и кардиохирургия 2019/03/12 Чл.45. (1) т.7
1617 2015/09/12 0204121367 "ИПСМП по психиатрия - д-р Т- Ненова" гр. Бургас, бул. "Ив. Вазов" №5, в сгр. на "ТДКЦ" ЕООД, ет.1, каб. 503 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2018/12/11 Чл.45. (1) т.8
1619 2014/10/21 0204121368 "ИПСИМП - по гастроентерология- д-р Кирил Йорданов" гр. Бургас, бул. Ст. Стамболов № 132, каб. 16 извънболнична специализирана мед. помощ по гастроентерология
1621 2014/12/04 ********** "ИПСМП по нервни болести - д-р Бисерка Желязкова" гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл.57, ет.2, партер извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1628 2015/01/26 0204121370 "ИПСМП по клинична имунология - доц. Д-р Емилияна Конова" гр. Бургас, ул. Хан Крум № 28, ет.3 извънболнична специализирана мед. помощ по лабораторна имунология
1630 2015/01/28 0204121371 "ИПСИМП по кардиология - д-р Светослав Гогов" гр. Бургас, ж.к. М.Рудник, бл.383, ет.2, каб. 6 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1646 2015/07/21 ********** "ИПСМП по психиатрия "Здраве - д-р Ивайло Димитров"" гр. Бургас, ул. Петко Каравелов № 19 102823791 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
1650 2015/09/17 0204121373 "Акушер Гинеколог д-р Мирослав Минчев - АИПСМП - МБ - АГ" ЕООД гр. Бургас, ул. Михаил Герджиков № 21 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1659 2015/12/12 ********** "ИПСМП ПО АГ Д-Р АДЕЛИНА ГАВАЗОВА" ЕООД гр. Бургас, бул. Ст. Стамболов № 132, ет.2, каб. 6 203771576 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1670 2016/03/18 0204121375 АИСМП ПО ПЕДИАТРИЯ - Д-Р РОЗА ЙОРДАНОВА гр. Бургас, ул. Цар Петър № 14, ет.1, офис 1, каб. 1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2018/10/22 Чл.45. (1) т.7
1678 2016/04/22 0204121376 "АИПСМП ПО АГ ПЛАМА-Б" ЕООД гр.Бургас, ул.Генерал Гурко № 53 204024851 3000 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2017/03/30 Чл.45. (1) т.7
1682 2017/03/02 0204121377 АИПСМП ПО АГ - Д-Р АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ гр. Бургас, ул. Места № 92 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1690 2016/08/01 0204121378 АСИМП ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ - Д-Р МАРИЯ ПАВЛОВА гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 58, ет. 2, каб. № 16 извънболнична специализирана мед. помощ по гастроентерология 2020/01/17 Чл.45. (1) т.7
1691 2016/08/23 0204121379 "АИПСМП ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ Д-Р АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА" ЕООД гр. Бургас, ул. "Оборище" № 76 203187653 100 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1704 2017/07/20 ********** "ИПСИМПКВБ - Д-Р БАНКОВ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153, партер, каб.№2 204472655 1000 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1708 2017/03/30 0204121381 "АИПСМП ПО АГ "АГ АРТИС"" ЕООД гр. Бургас, ул. "Ген. Гурко" № 53 204507370 100 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1714 2017/04/28 0204121382 "ИПСМП по УНГБ д-р Ивайло Илиев" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 58, ет. 1, каб. № 8 204075753 100 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1726 2017/12/08 ********** "АИПСМПАГ - д-р Мирослава Парушева" гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 150 - партер извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1727 2020/02/07 0204121384 „АСИМП ПО КАРДИОЛОГИЯ - ИП – Д-Р ЕЛЕНА ДОЧЕВА“ ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 58, ет.1 , каб.№ 14 Б; адрес 2 - гр. Поморие, ул. "Проф. П. Стоянов" № 1, ет. 2 204864478 100 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ и кардиология; провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти
1728 2018/01/19 0204121385 "АИСМП Бургас Дерма - д-р Наззал" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 58, ет. 2, каб. № 19 А 204772720 100 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1730 2019/10/25 0204121386 "ДЕРМА ЛУКС - АИПСМП ПО КВЗ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Лермонтов" № 32; адрес 2 - гр. Варна, ул. "Братя Шкорпил" № 23 204994429 100 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести
1731 2018/03/22 0204121387 ЕТ ИПСИМП - д-р Корнелия Карабелева гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153-партер, каб. № 5 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1736 2018/05/16 0204121388 „АГ д-р Ралица Николова – АИПСМП – МБ - АГ“ ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 383, вх. Е, ет. 1, каб. № 2 105546805 5000 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1739 2018/04/27 0204121389 „АИПСМП - Д-Р ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА“ гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 34 и ул. „Патриарх Евтимий“ № 75 205071284 50 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
1758 2019/02/19 0204121390 ЕТ "АИПСМП АВИЦЕНА - Д-Р ДИМИТЪР КЕХАЙОВ" гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 185, каб. № 11 203248259 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
1759 2019/03/01 0204121391 "АИПСМП ПО ПЕДИАТРИЯ - Д-Р ЕЛКА ПОПОВА" гр. Бургас, ул. "Хан Аспарух" № 70 извънболнична специализирана мед. Помощ по педиатрия
1763 2019/07/08 0204121392 "ИПСМП ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ - Д-Р АННА КАМБУРОВА" ЕООД гр. Бургас, ул. "Възраждане" № 24; адрес 2 -гр. Поморие, ул. "П. Стоянов" № 1, ет. 3 205599926 50 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1767 2019/06/19 0204121393 ЕТ "АИПСМП ДОКТОР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ" гр. Бургас, ул. "Батак" № 57 123718039 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия и съдова хирургия
1769 2019/07/05 ********** "ИПСМП - Д-Р ЦВЕТАНКА МЕКЕНЯН" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Зорница", "Перла" - партер 205684910 100 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
1777 2019/08/28 ********** "АИПСМП ПО ПЕДИАТРИЯ Д-Р ХРУСАНОВА" гр. Бургас, ул. "Морска" № 3 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1778 2019/08/28 0204121396 "ИПСМП ПО ПЕДИАТРИЯ - Д-Р СНЕЖА ЗГУРОВА" гр. Бургас, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 39, ет. 1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1788 2019/12/23 0204121397 "АИПСМП ПО УРОЛОГИЯ - Д-Р СТАНКО КЪНЧЕВ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153, ет. 1 203110386 10 извънболнична специализирана мед. помощ по урология
1793 2020/02/17 0204121398 "ИПСИМП по ревматология - Данаил Вълчев" гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153, партер, каб.№ 1 извънболнична специализирана мед. помощ по ревматология
1796 2020/03/02 0204121399 "АИПСМП ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - Д-Р АЛЬОША АЛЕКСАНДРОВ" гр. Бургас, бул. "Даме Груев" № 2, ет. 5, каб. № 13 извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология
1797 2020/03/10 0204121400 "АИПСМП ПО ПЕДИАТРИЯ - Д-Р МАРИЯ ИРИКОВА" гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 153, партер, каб.№1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1798 2020/03/09 0204121401 АИП - СМП ПО ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ - Д-Р САБИНА СТОЯНОВА гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл. 383, каб. № 10 извънболнична специализирана мед. помощ по детска психиатрия
1799 2020/03/27 0204121402 "Прайм Клиник - АСИМП по хирургия - ИП д-р Бирджан Йозтюрк" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Изгрев, бл. 27 А, партер 202972487 10000 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
127 2000/02/14 0206121001 Каб. по кожни и венерически болести-д-р Румяна Капкова гр.Средец, ул.Г.Кирков №13А извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2016/04/27 Чл.45. (1) т.7
74 2000/02/07 ********** Терапевтичен кабинет-Д-р Росица Великова гр.Средец, ул.Любен Каравелов №14 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2016/01/19 Чл.45. (1) т.7
114 2000/02/14 0206121003 Кабинет УНГ-д-р Мария Желязкова гр.Средец, ул.Странджа №1 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2016/04/06 Чл.45. (1) т.7
784 2012/09/10 0206121005 ИПСМП по очни болести - д-р Минка Стоянова гр.Средец, ул.Дичо Петров №5 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2014/07/07 Чл.45. (1) т.8
004 2002/01/02 ********** АИПСП по неврология - Бошев гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб.34 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2016/04/06 Чл.45. (1) т.7
003 2002/01/02 0206121008 АИПСМП по хирургия гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб 49 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2016/04/06 Чл.45. (1) т.7
002 2002/01/02 0206121009 АИПСП по педиатрия гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб.39 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2012/01/26 Чл.45. (1) т.7
1680 2016/04/22 0206121010 ИПСМП ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - Д-Р СОЛАКОВ с. Дебелт, "Промет стил" АД, община Средец извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1715 2017/05/05 0206121011 "ИПСИП - Д-Р ВИОЛЕТА ХРИСТОВА" ЕООД гр. Средец, ул. Тодор Николов № 10, "МЦ І - Средец" ЕООД, ет. 2, каб. № 37 204405051 100 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1762 2020/03/23 ********** "Д-р НИКОЛАЙ ТАНЧЕВ - ИПСКП" ЕООД гр. Средец, ул. Тодор Николов № 10, "МЦ І - Средец" ЕООД, ет. 2, каб. № 42; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 39, ет. 1 205499185 300 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
833 2000/08/16 0208121001 Лекарски кабинет - д-р Славчо Гиздов гр.Камено, ул.Митко Палаузов №10, ет.2, каб.17 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2009/07/13 Чл.45. (1) т.1
968 2001/12/11 0208121002 ET АСМП-ИП - д-р Бяла Бунарджиева гр.Камено, ул.Митко Палаузов №10, ет.1, каб.8 102728592 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2010/05/11 Чл.45. (1) т.5
1337 2007/09/25 0208121003 ИПСИМП по детски болести - д-р Лина Ганева гр.Камено, ул.Митко Палаузов №10, ет.2, каб.20 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
78 2013/11/22 ********** ЕТ ИПСИМП кардиологиен кабинет - д-р Соломонова - д-р Магдалена Соломонова гр.Карнобат, ул.Максим Горки №4 102835651 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
72 2010/02/02 0209121002 ЕТ ИПСИМП по АГ-д-р Николай Колибаров гр.Карнобат, бул.България №1 102834738 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
73 2016/05/11 0209121003 АИПСИМП по КВБ - д-р Теодор Мерсинков гр.Карнобат, ул.Г.Хардалов №33 извънболнична специализирана мед. помощ по кожни и венерически болести 2017/03/13 Чл.45. (1) т.7
166 2010/02/02 0209121004 ЕТ ИПСМП - д-р Андреева гр.Карнобат, бул. България №1 102834987 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
261 2000/03/15 0209121006 Кардиологичен кабинет - д-р Иванка Танева гр.Карнобат, ул.Петър Берон №11; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Гурко №33 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2016/04/08 Чл.45. (1) т.7
996 2004/04/22 0209121009 ЕТ Инд.практика за спец.мед.помощ - д-р Златанова гр.Карнобат, ул.Кл.Макариополски №18 102873125 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1095 2003/04/29 0209121010 АСМП по очни болести - д-р Радост Кенова гр.Карнобат, бул.България №6 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1146 2016/01/18 ********** "АИПСИМП по хирургия - д-р Красимир Маринов" ЕООД гр.Карнобат, хотел Карнобат, ет.2, стая 24 и 25 102874273 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1388 2008/09/11 0209121013 ИПСМП по белодробни болести - д-р Нели Халваджиева гр.Карнобат, ул.Хан Аспарух №5, х.Карнобат, ст.206 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия
1420 2009/05/22 0209121014 EТ ИПСМП по ендокринология доктор Теодора Чилева гр.Карнобат, ул. Стара планиня №180, в сгр. На МБАЛ Карнобат 102608803 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
1445 2009/12/11 0209121015 ИПСИМП по детски болести - д-р Мария Желева гр.Карнобат, ул.Алекси Нейчев №8 102647902 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1455 2019/01/18 ********** ЕТ ИПСИМП - хирургичен кабинет - д-р Никифор Никифоров гр.Карнобат, ул. Кирил и Методий № 38, в МЦ "Св. Й. Рилски Чудотворец" ЕООД; адрес 2 - гр.Карнобат, ул. Ив. Рилски № 11 201009520 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1461 2010/06/01 0209121017 ЕТ ИПСИМП кабинет-вътрешни болести - д-р Донка Александрова гр.Карнобат, ул.Петър Берон №21А 201031132 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2012/01/26 Чл.45. (1) т.7
1476 2012/11/09 0209121018 ИПСИМП - д-р Соня Танева гр.Карнобат, хотел Карнобат, стая 204 и 205 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1483 2011/03/24 0209121019 ИПСИМП по детски болести - д-р Янка Стефанова ЕООД гр.Карнобат, бул.България №1 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1116 2004/05/13 0213121004 ЕТ ИПСМП по УНГ болести - д-р Николай Купенов гр.Царево, ул.Милин камък №1, ет.1, ап.4 102879690 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1129 2013/06/10 0213121005 ИПСМП д-р Тумбев гр.Царево, ул.Милин камък №1, ет.3, каб.14 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1205 2013/08/30 0213121007 Д-р Караиванов - АИПСИМП ЕООД гр.Царево, ул.Милин камък №1, ет.3, каб.14 202358005 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1559 2013/02/13 0213121008 ИПСМП - д-р Емилия Мишева с.Синеморец, община Царево извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
429 2000/03/20 0215121002 Кабинет по вътрешни б-ти - д-р Симеон Панталеев гр.Несебър, КК"Сл.бряг", ул.Вардар №1, ет.1, каб.4 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
809 2012/09/21 0215121005 ИПСМП по хирургия - д-р Христо Славков гр.Несебър, Общинска сграда за здр.дейности извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
808 2004/01/16 ********** Кабинет по очни болести - д-р Велева гр.Несебър, Общинска сграда за здр.дейности извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2012/03/28 Чл.45. (1) т.7
890 2014/04/29 0215121009 "НЕВРОЛОГ Д-Р ФОТКА ЗЛАВАНОВА - АИПСМП"ЕООД гр.Несебър, ул.Иван Вазов №11, каб.6; адрес 2 - гр. Поморие, ул. П.Стоянов №1, ет.2, неврологичен кабинет 203027353 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
924 2008/06/09 0215121010 Амб.за индив.практика специал.мед.помощ по хирургия гр.Несебър, КК Сл.бряг, хот.комплекс Калофер извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1121 2009/05/22 0215121014 ИПСМП - д-р Спасимир Иванов гр.Несебър, КК "Сл.бряг", хот. к-с Ясен 2; адрес 2 - гр.Несебър, КК "Сл.бряг", х. Делта 102731186 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
1132 2015/02/06 0215121015 "ИПИСМП по кардиология - д-р Донка Водева" ЕООД гр.Несебър, Общинска здравна къща; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Св.Св. Кирил и Методий №39, каб.2 102874704 100 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1133 2003/12/11 0215121016 ИПС педиатрична помощ - д-р Згурова гр.Несебър, ул.Ив.Вазов - общ.сграда здр.дейн. извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2013/01/23 Чл.45. (1) т.7
1156 2019/09/09 0215121018 EТ "Д-Р КОСТА КОСТОВ - АИПСМП ПО ХИРУРГИЯ" гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хотел "Кавказ" 128505454 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1165 2004/06/25 0215121019 ЕТ АСМП - д-р Стойчо Гълъбов гр.Несебър, почивна станция Динамик, ет.1, каб.11 131062346 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
1169 2009/05/30 0215121020 ЕТ Драгомир Дряновски - Роси АИПСМП по хирургия гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хот. Континентал; адрес 2 - гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хот. Корона 832026671 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2019/09/03 Чл.45. (1) т.7
1171 2015/09/23 0215121021 ЕТ АИПСИХП - д-р Десимир Борисов гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хотел Амфора 131050625 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2016/06/01 Чл.45. (1) т.7
1181 2004/09/01 0215121022 АИПСИХП - Д-р Мирослав Господинов гр.Несебър, КК Сл. Бряг, хотел Хелена Парк 127559851 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2011/04/18 Чл.45. (1) т.7
1244 2005/12/29 0215121023 ИПСМП - д-р Дончо Михайлов ЕООД гр.Несебър, ул.Иван Вазов - Здравна къща, каб.4; адрес 2 - ММЦ Приморско, общ. Приморско извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2013/11/08 Чл.45. (1) т.5
1271 2006/06/07 0215121025 ИПСМП УНГ - д-р М.Михов гр.Несебър, КК Сл.бряг, хотел Посейдон извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
1282 2006/08/31 0215121026 ЕТ Д-р Бойко Перниклиев - АИПСМП - психиатрия гр.Несебър, КК Сл.бряг хотел Изола Парадайз 122092956 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия 2019/09/24 Чл.45. (1) т.7
1284 2006/09/01 0215121027 ИПСМП по очни болести - д-р Виолета Кръстева гр.Обзор, ул.Черномоска №1, ет.1 каб.1 и 1а извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1288 2006/10/24 ********** ИПСМП по АГ - д-р Димитър Бояджиев гр.Несебър, Общ.сграда за ЗД, каб14; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Иван Вазов №9, каб.4 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1304 2007/03/22 0215121029 ИПСМП по вътрешни болести - д-р Николин Добрев гр.Несебър, Общ.сграда.здр.дейности, каб.10 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
1323 2007/06/15 0215121031 АИПСМП по урология - д-р Емил Петков гр.Несебър, КК Сл.бряг, к-с Камелия Гардън извънболнична специализирана мед. помощ по урология 2020/02/18 Чл.45. (1) т.7
1331 2012/07/06 0215121032 ЕТ АИПСИМП - Промедика - д-р Николай Неделчев гр.Несебър, КК Слънчев бряг , хотел Планета 103873060 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2019/09/09 Чл.45. (1) т.7
1373 2009/05/22 0215121033 ИПСМП по УНГ гр.Несебър, КК Сл.бряг, х.к."Роял Гардън"; адрес 2 - гр.Несебър, КК Сл.бряг, х.Маринер извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести 2010/06/28 Чл.45. (1) т.3
1379 2012/04/25 0215121034 АСМП по кардиология - д-р Иванка Каменова гр.Несебър, КК Сл.бряг, хотел Котва; адрес 2 - гр. Свети влас, в.с.Панорама Дриймс извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2014/05/21 Чл.45. (1) т.7
1413 2017/06/28 0215121035 ИПСМП по УНГ- д-р Димитрина Горанова гр.Несебър, ж.к. Черно море 2, кв. 20, блок № 31 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1415 2010/02/18 0215121036 ИПСМП по физиотерапия - д-р Драгиева гр.Несебър, ул.Иван Вазов №27 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2015/01/12 Чл.45. (1) т.7
1421 2009/05/22 0215121037 ИПСМП по ортопедия и травматология д-р Георги Налбантов гр.Несебър, КК Сл. бряг, хотел Перла извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
1425 2009/06/09 0215121038 ИПСМП по хирургия гр.Несебър, КК Сл.бряг, хотел Астория извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
1443 2016/06/16 ********** ИПСМП по педиатрия и детска ендокринология - д-р Надя Домусчиева гр.Свети Влас, общ.Несебър, Общинска сграда; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Г.С. Раковски" № 40, в сгр. на "МЦ - АЛФЕУС - АИСМП" ООД, каб. № 6 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия; детска ендокринология и болести на обмяната
1453 2010/01/18 ********** ЕТ Д-р Георги Колев - АИПИЦМП - УНГ болести гр.Несебър, ул.Иван Вазов, Здравна къща, каб.19 200975043 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1500 2011/06/13 0215121041 ИПСМП по детски болести - д-р Виолета Христова гр. Несебър, КК Сл.бряг, хотел Котва; адрес 2 - гр.Свети Влас, в.с.Панорама Дриймс извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2015/10/27 Чл.45. (1) т.7
1522 2016/05/10 0215121042 АИПСМП ХЕРАМЕД ЕООД адрес 1 - КК Сл.бряг, хот. к-с "Хелиос Палас", Община Несебър; адрес 2 - КК Сл.бряг, хот.к-с "Маджестик Бийч Резорт", Община Несебър ; адрес 3 - КК Сл. бряг, хотел "ДИТ Еврика Бийч Клуб", Община Несебър 201611523 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1521 2013/07/19 0215121043 ЕТ АИПСМП - д-р Валентин Василев гр.Несебър, Здравна къща , каб.3 и каб.21; адрес 2 - гр. Поморие, в сгр. на МБАЛ Поморие, ет.1, каб.3 123718039 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия и съдова хирургия 2019/06/20 Чл.45. (1) т.7
1539 2015/08/26 0215121044 АСМП-ИП МЕДИКА 2012 ЕООД с.Равда, община Несебър, ул.Македония №61, ж.к.Емералд Ризорт Бийч енд СПА 202065778 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2015/08/26 Чл.45. (1) т.7
1566 2013/05/31 0215121045 АИПСИМП - д-р Дани Раед 12 ЕООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хотел Мена Палас 201908108 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
1590 2019/06/19 0215121046 "КАРДИО САНА - АИПСМП по вътрешни болести и кардиология" ЕООД гр. Несебър, к.к.Сл.бряг, хотел "Котва"; адрес 2 - гр. Св.Влас, хотел "Панорама Дриймс"; адрес 3 - к.к. Сл. бряг-изток, хотел "Роял Централ", ет. 1 202689681 извънболнична специализирана мед. помощ по вътрешни болести и кардиология
1604 2014/05/31 0215121047 "АИПСМП по ортопидия и травматология - д-р Румен Бончев" ЕООД гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв. Чайка 37, зона Запад, хотел "Изола Петров" 202403265 2000 извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
1606 2014/06/13 0215121048 "ИПСМП - д-р Антоанета Славова" гр. Несебър, к.к. Сл. бряг - запад, хотелски к-с "Роял сън" извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2019/08/23 Чл.45. (1) т.7
1609 2014/08/25 0215121049 ИПСИМП - САНИМЕД - д-р Любенова гр. Несебър, к.к. Сл. бряг, хотел Бйкал, бл. 1 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2019/08/21 Чл.45. (1) т.7
1639 2016/05/13 0215121050 "АСИМП "Ри - Медик" - индивидуална практика" ЕООД гр. Обзор, хотел "Мирамар"; адрес 2 - гр. Обзор, хотел "Сънрайз Ол Суит Резорт" 203041405 200 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1688 2016/07/22 ********** "АСМП - ИП МЕДИКА 2012" ЕООД гр. Несебър, ул. "Кипарис", местност Кокалу, ж.к. Посейдон 202065778 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1766 2019/06/13 0215121052 "ДИ енд ДИ МЕДИКЪЛ - ИПСМП ПО УНГБ" гр. Несебър, КК Сл. бряг, хотел "Хризантема", парк-хотел "Несебър бийч"; гр. Св. Влас, хотел "Синева" извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1768 2019/06/26 0215121053 "ИПСИМП - Д-Р ВАСИЛ ПОПОВ" гр. Несебър, КК Сл. бряг - запад, хотел "Маринер" извънболнична специализирана мед. помощ по урология 2019/08/19 Чл.45. (1) т.7
1775 2019/08/20 0215121054 "ИПСМП ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГАНЧЕВ" ЕООД гр. Несебър, КК Сл. бряг, хотел "Марвел" 202251971 извънболнична специализирана мед. помощ по ортопедия и травматология
271 2000/02/28 0217121001 К-абинет вътрешни болести - д-р Веселина Чолакова гр.Каблешково, ул.Кл.Охридски №20 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2013/02/13 Чл.45. (1) т.7
311 2015/07/15 ********** ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина - д-р Антоанета Грозева гр.Поморие, ул.П.Яворов № 15, СПА хотел "Сейнт Джордж" извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
77 2014/06/09 0217121003 "Д-р Еленка Мирчева - АИПСМП" ЕООД гр.Поморие, бул.Яворов №40В; адрес 2 - гр. Поморие, ул. П.Стоянов №1, каб.303 203076592 2 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести 2016/11/02 Чл.45. (1) т.7
17 2004/03/02 0217121004 ЕТ ИПСМП - д-р Снежанка Планска-Дракопулова гр.Поморие, ул.Княз БорисI №39; адрес 2 - гр. Несебър, Общ.сграда за здр.дейности 102870912 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
522 2006/11/15 0217121005 ИПСМП по детски болести - д-р Нина Апостолова гр.Поморие, ул.Крайбрежна №27; адрес 2 - гр.Поморие, ул.Цар Петър №2 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
686 2000/04/24 0217121006 АГ-кабинет - д-р Маргарита Нинова гр.Поморие, кв.Свобода, бл.14, вх.А извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2016/04/06 Чл.45. (1) т.7
706 2002/08/06 0217121007 ЕТ Амб.за индив.специал.мед.помощ - д-р Продромов гр.Поморие, СКК - Поморие ет.2 каб.6; адрес 2 - гр. Поморие, ул.Проф.Стоянов №7 102626598 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2012/01/26 Чл.45. (1) т.7
804 2016/03/22 0217121008 АИПСМП по УНГБ - д-р Станислав Петров Ангелов гр.Поморие, ул.Проф.П.Стоянов №1 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
812 2012/01/25 0217121009 Д-р Мария Христова - ИПСМП ЕООД гр.Поморие, ул.Сливница №7, вх.А, ет.4; адрес 2 - гр. Поморие, ул. П.Стоянов №1, каб.100 201842238 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
811 2012/01/25 0217121010 Д-р Христо Христов - АИПСМП ЕООД гр.Поморие, ул.Сливница №7, вх.А, ет.4; адрес 2 - гр. Поморие, ул. П.Стоянов №1,каб.230 201856501 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия
925 2006/10/04 0217121011 ЕТ Амб.за специализирана мед.помощ - д-р Фотева гр.Поморие, ул.Парашкев Стоянов №1, ет.2, каб.218 102656824 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
933 2018/07/16 0217121012 Д-р Лусия Хачикова - ИПСИМП по ендокринология ЕООД гр.Поморие, ул. П. Хитов № 5; адрес 2 - гр. Несебър, Общ.сграда за здр.дейности, ет. 1, каб. № 6 102615107 извънболнична специализирана мед. помощ по ендокринология и болести на обмяната
948 2011/01/27 ********** ИПСМП по АГ - д-р Богданов ЕООД гр.Поморие, ул.Проф.Стоянов №1,ет.3, каб.302 201380365 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
964 2016/04/07 0217121014 АИПСМП по АГ - д-р Матей Попов гр.Поморие, ул. "В. Търново" № 9, вх. А извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
108 2002/08/06 0217121016 Кабинет вътрешни болести - д-р Димка Минчева Минева гр.Поморие, СБР - Национален комплекс извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ 2012/01/26 Чл.45. (1) т.7
109 2002/08/06 0217121017 Неврологичен кабинет - д-р Михайлова гр.Поморие, СБР - Национален комплекс извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести 2012/01/27 Чл.45. (1) т.7
1094 2011/01/24 0217121018 ЕТ ИПСМП по неврология- д-р Лалева ЕООД гр.Поморие, ул.Параскев Стоянов №1, каб.229 201379797 извънболнична специализирана мед. помощ по нервни болести
1109 2003/06/30 0217121019 АСМП по физиотерапия и рехабилитация гр.Поморие, СБР НК - Поморие, ет.1, каб.4 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2013/09/17 Чл.45. (1) т.1
1212 2014/12/04 0217121020 "Здраво сърце - д-р М. Николаева - АИПСМП по вътр. Болести и кардиоревматология" ЕООД гр.Поморие, ул.Солна, бл.9, вх.В, ет.1; адрес 2 - гр. Несебър, ул.Хан Аспарух №2 203301765 10 извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология
1317 2007/05/21 0217121021 ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина - д-р Венета Симеонова гр.Поморие, СБР-НК-Поморие, ет.1, каб.4 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2012/01/27 Чл.45. (1) т.7
1346 2020/03/13 0217121022 ИПСМП по физикална и рехабилитационна медицина - д-р Стефан Шишков гр.Поморие, ул.Проф.П.Стоянов №5, Гранд хотел "Поморие", блок Д; адрес 2 -гр. Поморие, хотел "Релакс"; адрес 3 - гр. Павликени, обл. В. Търново, ул. "В. Петлешков" № 2 извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
1345 2007/10/26 0217121023 ИПСМП по физ.и рехаб.медицина - д-р Галина Кърчева гр.Поморие, ул.Проф.П.Стоянов №5, блок С извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2016/12/21 Чл.45. (1) т.7
1406 2009/01/13 ********** ЕТ ИПСИМП по детски болести - д-р Величко Атанасов гр.Поморие, ул.Св.Иван Рилски №5 102609307 извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1519 2011/12/20 0217121025 Акушер гинеколог д-р Маргарита Димитрова - АИПСМП ЕООД гр.Поморие, ул.Проф.П.Стоянов №1 201741495 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1663 2016/01/04 0217121026 "АИПСМП - ЛАРА - З" ЕООД гр.Поморие, ул.Сливница № 7 203714760 2 извънболнична специализирана мед. помощ по очни болести
1697 2019/01/18 0217121027 "АИПСМП по ФРМ - д-р Ваню Хърков" гр. Поморие, бул. "Яворов" № 3, Интерхотел "Поморие" извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
1732 2018/04/04 0217121028 "АИПСМП Д-Р КАРАИЛИЕВА" ЕООД гр. Поморие, ул. Проф. П. Стоянов № 1, ет. 3 204227129 200 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ; ендокринология и болести на обмяната
1773 2019/08/13 0217121029 "АСИМП Д енд Р Хелт" - ИП" ЕООД гр. Поморие, къмпинг "Ахелой", хотел "Уейв Ризорт" 205696138 100 извънболнична специализирана мед. помощ по урология
1781 2019/08/30 0217121030 "ИПСМП ПО ФРМ - Д-Р ЛИЛЯНА ПАЛИКАРЕВА" гр. Поморие, ул. Проф. П. Стоянов № 11, хотел "Св. Св. Петър и Павел" извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина
1801 2020/05/19 0217121031 "АИПСМП по физикална и рахабилитационна медицина и нервни болести - Д-р Ценка Славчева" гр. Ахелой, общ. Поморие, хотел "Уeйв Ризорт" извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина и нервни болести
1468 2012/12/19 0218121002 БИ МЕДИК-АСИМП по хирургия-ИП д-р Бирджан Йозтюрк ЕООД с.Руен, ул.Изгрев №18 - МЦ Руен; адрес 2 - гр. Айтос, ул.Любен Каравелов №9 202241379 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2015/10/26 Чл.45. (1) т.7
1479 2017/02/10 0218121003 ИПСМП по психиатрия - д-р Николай Зъбов с.Руен, ул.Изгрев, МЦ Руен; 2 адрес - Бургас, ж.к. Лазур, парк Езеро - ЦПЗ; 3 адрес - гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 57, вх. Д, ет.1, ап.2 извънболнична специализирана мед. помощ по психиатрия
1593 2014/01/28 0218121004 ИПСИМП по педиатрия - д-р Анелия Еленкова с.Руен, ул.Изгрев №18, каб.14, в сградата на МЦ Руен извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия
1409 2010/01/18 0221121004 ИПСМП- д-р Николай Ферфериев гр.Созопол, пл.Черно море №1, бл.1 извънболнична специализирана мед. помощ по пневмология и фтизиатрия 2013/09/20 Чл.45. (1) т.7
1463 2013/05/31 0221121005 ИПСМП - д-р Людмил Младенов гр.Созопол, в.с.Дюни, Холидей вилидж; адрес 2 - гр. Созопол, ул.Републиканска №39, апарт хотел "Мартинез" извънболнична специализирана мед. помощ по анестезиология и интензивно лечение 2020/02/18 Чл.45. (1) т.7
1642 2015/06/24 0221121006 "ИПСМП доц. д-р ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ"ЕООД гр. Созопол, ул. Средна гора № 26 203531136 5 извънболнична специализирана мед. помощ по УНГ-болести
1720 2017/07/25 0221121007 "АИПСИМПАГ - д-р П. Табакова" гр. Созопол, ул. Виа Понтика № 120 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ
1733 2018/04/10 0221121008 "ИПСМП по физиотерапия и рехабилитация - д-р Атанас Янев" гр. Черноморец, Общ. Созопол, ул. "Антон Страшимиров" № 1, в сградата на "Хоспис Миладиноски" ЕООД извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2019/09/13 Чл.45. (1) т.7
1800 2020/04/03 ********** "ИПСМП по анестезиология и реанимация д-р Димитър Димитров - Дюни Мед" ЕООД в.с. Дюни Роял Ресорт, общ. Созопол; адрес 2 - гр. Созопол, ул. "Републиканска" № 39, Апартхотел "Мартинез" 205947051 извънболнична специализирана мед. помощ по анестезиология и интензивно лечение
81 2009/02/13 0223121001 ИПСМП по вътрешни болест - д-р Емилия Иванова гр.Сунгурларе, ул.Пионерска №3 102873381 извънболнична специализирана мед. помощ по ВБ
100 2002/06/26 0227121001 ЕТ АИПСМП-д-р Денислав Белинов гр.Приморско, ММЦ - Приморско 103624689 извънболнична специализирана мед. помощ по хирургия 2013/08/15 Чл.45. (1) т.7
1112 2003/07/10 0227121003 АСМП по педиатрия - д-р Бързашка гр.Китен, ул.Чайка №7А извънболнична специализирана мед. помощ по педиатрия 2012/06/21 Чл.45. (1) т.7
1377 2008/06/23 0227121005 АИПСМП по физиотерапия - д-р Йолова гр.Приморско, ММЦ, х.к-с Магнолиите извънболнична специализирана мед. помощ по физикална и рехабилитационна медицина 2014/04/14 Чл.45. (1) т.7
1471 2010/10/21 ********** ИПСМП - д-р Емилия Мишева гр.Приморско, ул.Оборище №9А извънболнична специализирана мед. помощ по кардиология 2013/02/13 Чл.45. (1) т.7
1540 2015/10/12 0227121007 АИСМП по АГ - д-р Гавазова гр.Приморско, ул.Иван Вазов №2 извънболнична специализирана мед. помощ по АГ 2015/10/13 Чл.45. (1) т.7