одобрен

Регистър на Частната общинска собственост

Уникален идентификатор:  757d5ce6-8dd1-4afd-8141-618914dddad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:38:16
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:38:16
записа на страница

Акт №

Дата акт

Насерено място

Квартал

УПИ

имот

Местност

ЖК

Улица

Блок№

Вид имот

размер

Дан. Оценка

Право на ползване

право на строеж

Заповед отписване

1 2005/11/15 гр.Казанлък 481 ХХХV 4466 урегулиран поземлен имот 317 1536 За жилищна сграда на Петко Петков и Мария Славова договор22.12.1959 - Възмездно №404 от 15.05.2006г.
2 2005/11/17 гр.Казанлък 201 I "23-ти ПЕХ. ШИПЧ. ПОЛК" 14 апартамент 49.77 4926.3
3 2005/11/23 с.Дунавци 525 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 15000 519.7
4 2005/11/24 с.Ясеново 50 I 301 урегулиран поземлен имот 760 668.1 За жилищно строителство на Цветан Иванов Йовчевпротокол21.12.1964 - Възмездно на кмета №411 от 15.05.2006г
5 2005/11/25 с.Голямо Дряново 28 ІІ 207 урегулиран поземлен имот 2010 2100.5 За складова база на "Държавен резерв" на "Държавен резерв" - Безвъзмездно №468 от 12.03.2013 г.
6 2005/12/05 гр.Казанлък 52 Васил Левски 31 урегулиран поземлен имот 5498 29359.3 За Обществено обслужващи сгради-3бр. на "ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ"ООД Договори №№110,111,11229.12.2006; За жилищно строителство на жилищен блок - Възмездно
7 2005/12/05 гр.Казанлък 46 І Васил Левски ДВОРНО МЯСТО 624 3332.2 №269 от 27.03.2009 г на кмета
8 2005/12/05 гр.Казанлък 46 ІІ Васил Левски СТАРА ПЛАНИНА ДВОРНО МЯСТО 600 3204.6 №269 от 27.03.2009 на кмета
9 2005/12/05 гр.Казанлък 50 Х Васил Левски част от УПИ 675 3013.2 №137 от 16.02.2009 г на кмета на община
10 2005/12/05 гр.Казанлък 50 ІХ 146 Васил Левски част от УПИ 670 1687.5 0137 от 16.02.2009 г на кмета на община
11 2005/12/05 гр.Казанлък 50 VІІІ 146 Васил Левски част от УПИ 684 651.2 №137 от 16.02.2009 г. на кмета на община
12 2005/12/12 гр.Казанлък 24 I Васил Левски 15 апартамент 60.13 4175.7 №104/20.02.2007г.на Кмета на Община К-к
13 2005/12/12 гр.Казанлък 24 I Васил Левски 16 апартамент 28.49 1658.1
14 2005/12/12 гр.Казанлък 19 I Васил Левски 21 апартамент 77.66 4832.4
15 2005/12/12 гр.Казанлък 19 I Васил Левски 21 апартамент 79.55 5337.5
16 2005/12/12 гр.Казанлък 19 I Васил Левски 21 апартамент 79.22 5065.2
17 2005/12/12 гр.Казанлък 19 I Васил Левски 21 апартамент 48.78 3332.1
18 2005/12/12 гр.Казанлък 19 I Васил Левски 21 апартамент 77.79 5014.6
19 2005/12/13 гр.Казанлък 317 ХХІІІ 7313 РАЙНА КНЯГИНЯ 4 урегулиран поземлен имот 451 2706 За жил.строителство по договор от 01.11.1956г. на Иван Василев Богданов - Възмездно №551 от 26.06.2006г.
20 2005/12/13 гр.Казанлък 283 V 17 урегулиран поземлен имот 870 4698 №445 от 23.05.2008 г.
21 2005/12/13 гр.Казанлък 165 ХІІІ 5750 ШИПЧ.ЕПОПЕЯ част от УПИ 232 522.5 Заповед №333/26.04.2006г.на кмета
22 2005/12/14 с.Енина 24 20 урегулиран поземлен имот 430 812.7 НОВ АЧОС № 911/31.03.2011
23 2005/12/15 с.Горно Черковище 60 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 230292 1865.4
24 2005/12/20 гр.Казанлък 247 IV 5293 ВОЙНИШКА 31 урегулиран поземлен имот 421 2323.9 За жилищна сграда на Кънчо Атанасов Стояновдоговор2.2.1955 - Възмездно №467/06.06.06г-Кмета на Община К-к