одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Уникален идентификатор:  75c72b63-5513-4ae2-84f5-7131e1598c52

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-08 08:42:14
  • Създаден от: nikolina_todorova
  • Последна промяна: 2019-10-08 08:42:14

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Лечебно заведение Дата на прекратяване на разрешението Основание за прекратяване
Наименование Адрес на лечебното заведение
област община населено място ул./бул. №
ЕТ "Д-Р ЯНКО ЗАФИРОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ПЛОВДИВ КАРЛОВО ВЕДРАРЕ 12-ТА 2
ЕТ "Д-Р ПЕНКО ЗАПРЯНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ПЛОВДИВ ПЪРВОМАЙ ВИНИЦА "ХРИСТО БОТЕВ" 3
ЕТ "Д-Р ГЕНАДИ ГРОЗЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ПЛОВДИВ РАКОВСКИ ЧАЛЪКОВИ "МАРИЦА" 47 - БИВШЕ СЗУ
ЕТ "Д-Р РУМЯНА ДАСКАЛОВА - КРАТУНКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ПЛОВДИВ МАРИЦА ВОЙСИЛ ПЕТА № 1, ЕТ. 2, К. 1 И 2 2019/03/14 Заповед № РД-01-318/14.03.2019 г.
"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА" ЕООД ПЛОВДИВ КАЛОЯНОВО БАЗА С. КАЛОЯНОВО, ФИЛИАЛ С. ЧЕРНОЗЕМЕН БАЗА, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 1А, ФИЛИАЛ, 12-ТА № 2