одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  760325cc-6bd8-4652-9caf-ffaea467b4b0

Описание:

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол за учебната 2020/2021 година

образование план-прием Ямбол 2020/2021

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-09 14:15:44
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-04-09 14:44:48
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаван чужд език

Разширено изучаван чужд език

Без интензивно и без разширено изучаван чужд език

Начин на балообразуване

Първи профили ращ предмет

Втори профилиращ предмет

Трети профилиращ предмет

Четвърти профили ращ предмет

Болярово гр. Болярово Средно училище "Д-р Петър Берон" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) Предприемачество ИТ ГИ
Елхово с. Бояново Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара" 621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство дневна 5 втора 1 26 ФЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ФА+ 1 * ИТ)
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Математически дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) М И ИТ АЕ
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) Предприемачество ИТ ГИ М
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ГИ)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФА)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФА)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ИТ) предприемачество ИТ
Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения дневна 3 първа 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Тунджа с. Скалица Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дневна 5 втора 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
Тунджа с. Тенево Обединено училище "Васил Левски" 521110 Шлосер 5211101 Шлосерство дневна 3 първа 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Обединено училище "Д-р Петър Берон" 542110 Шивач 5421101 Шивачество дневна 3 първа 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИИ)
Ямбол гр. Ямбол Обединено училище "Д-р Петър Берон" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 първа 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ФА + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране дневна 5 трета 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ дуална 5 трета 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника дуална 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството дуална 5 трета 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 трета 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 343010 Финансист 3430101 Банково дело дневна 5 трета 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 трета 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства дневна 5 трета 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството дуална 5 трета 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дуална 5 трета 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 840110 Спедитор-логистик 8401101 Спедиция транспортна и складова логистика дуална 5 трета 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ФА + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика дневна 5 трета 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн дневна 5 трета 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 214010 Дизайнер 2140106 Интериорен дизайн дневна 5 трета 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 5 втора 1 26 РЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * БЕЛ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътно-строителна техника дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФА)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства дневна 5 втора 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника задочна 5 1 35
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост екология и химични технологии 524010 Химик-технолог 5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти дневна 5 трета 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост екология и химични технологии 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил дуална 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост екология и химични технологии 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели дуална 5 втора 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост екология и химични технологии 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Математически дневна 5 2 52 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) М Инф.
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) БЗО ХООС
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) Инф. ИТ
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕ) АЕ НЕ
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕ) АЕ ИЕ
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 трета 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕ)
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) БЕЛ ИЦ
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Обществени науки дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) ГИ ИЦ
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ) БЗО ХООС
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕ) Инф. ИТ
Ямбол гр. Ямбол Средно училище "Св. Климент Охридски" Изобразително изкуство дневна 5 1 26 АЕ (1 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ + 2 * ПС-ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) ИИ ИТ БЕЛ АЕ