одобрен

Регистър на спортните обекти - март 2018

Уникален идентификатор:  769c3cf8-a7b2-4acc-a24f-e9eee714cc73

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-03-23 10:07:52
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-03-06 16:10:26
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 19/12/2011 Активен 56,505.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0
Обект за социален туризъм Почивна база "Цигов чарк"/Ваканционно селище Ваканционно селище 13/03/2012 Активен 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Физкултурен салон/Спортен салон Спортен салон 25/04/2012 0 Активен 3,050.00 798 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Зала - Фехтовка/Спортна зала Спортна зала III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 03/01/2013 0 Активен 931 931 Отдаден под наем Въздушно FALSE FALSE TRUE FALSE 2 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Спортна зала/Спортна зала Спортна зала 22/04/2012 Предложен 314 628 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение СК "Отдих и култура" - Лекоатлетическа спортна зала/Спортна зала Спортна зала 04/05/2012 Активен 10,488.00 0 Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Учебна спортно-тренировъчна зала Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"/Спортна зала Спортна зала Спортна база I категория- за СОС - международни състезания, европейски или световни първенства за мъже и жени по поне по един вид спорт 16/04/2013 0 Предложен 0 0 Въздушно TRUE TRUE TRUE FALSE 4 80 0 0 0
Спортен обект или съоръжение ОУ "Св. Климент Охридски"/Училищна спортна база Училищна спортна база 07/12/2011 0 Активен 1,865.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Салон по физкултура/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 07/12/2011 0 Активен 247 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Спортно игрище № 1/Игрище Игрище 07/12/2011 0 Активен 1,056.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Спортно игрище № 2/Игрище Игрище 07/12/2011 0 Активен 1,750.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Физкултурен салон на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 28/11/2011 0 Активен 330 330 Предоставен за ползване Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ИМОТИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приета с Решение №392/01.03.2010 г. Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 2 0 0 0
Спортен обект или съоръжение ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"/Спортна площадка Спортна площадка Активен 1 бр. хандбално игрище 1 бр. футболно игрище 1 бр. игрище за бадминтон 0 850 Предоставен за ползване Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ИМОТИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приета с Решение №392/01.03.2010 г.
Спортен обект или съоръжение ГОЛЯМ ФИЗК. САЛОН - СОУ ХР. БОТЕВ/Училищна спортна база Училищна спортна база 06/12/2011 0 Активен 200 200 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 40 0 0 0
Спортен обект или съоръжение малък физкултурен салон/Училищна спортна база Училищна спортна база Активен 60 60 Водно 1 20
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка/Училищна спортна база Училищна спортна база Активен 5,562.00
Спортен обект или съоръжение ГПЧЕ "Ас. Златаров"/Училищна спортна база Училищна спортна база 06/06/2012 0 Активен 17,453.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Спортно игрище ГПЧЕ "Ас. Златаров"/Игрище Игрище 15/12/2011 0 Активен 1,164.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Спортен салон ГПЧЕ "Ас. Златаров"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 15/12/2011 Активен 373 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение ОУ "Л. Каравелов"/Училищна спортна база Училищна спортна база 15/12/2011 Активен 18,622.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Спортно игрище № 1 ОУ "Л. Каравелов"/Игрище Игрище 15/12/2011 0 Активен 1,500.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Спортно игрище № 2 ОУ "Л. Каравелов"/Игрище Игрище 15/12/2011 Активен 2,400.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Салон тенис на маса ОУ "Л. Каравелов"/Спортен салон Спортен салон 15/12/2011 Активен 135 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение Физкултурен салон ОУ Любен Каравелов/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 10/07/2012 0 Активен 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0
Спортен обект или съоръжение ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"/Училищна спортна база Училищна спортна база 20/12/2011 Активен 9,730.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0