одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Уникален идентификатор:  76e817fa-3dd2-4eb0-9f35-40f27c8ebfaf

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-19 10:42:49
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-03-19 10:42:49