одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Елхово за учебната 2021/2022 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Уникален идентификатор:  786c3e7d-3edb-477b-ae35-ad05996b9a74

държавен план-прием прием руо училища Ямбол РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-05 18:10:17
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2021-06-05 18:10:17

Община

Нас. място

Код

Училище

Тип паралелка

Код на професия

Наименование на професията

Код на профил/ специалност от професия

Профил/Специалност от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой паралелки

Брой ученици

Чужд език

Начин на изучаване

Балообразуване

ЕЛХОВО ГР.ЕЛХОВО 2831522 Профилирана гимназия "Свети Климент Охридски" профилирана 80121 Математически дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ЕЛХОВО ГР.ЕЛХОВО 2831522 Профилирана гимназия "Свети Климент Охридски" профилирана 80171 Предприемачески дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ЕЛХОВО ГР.ЕЛХОВО 2831609 Професионална гимназия "Стефан Караджа" професионална 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 години Втора степен 0,5 13 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ)
ЕЛХОВО ГР.ЕЛХОВО 2831609 Професионална гимназия "Стефан Караджа" професионална 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил дневна 5 години Втора степен 0,5 13 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
ЕЛХОВО ГР.ЕЛХОВО 2831609 Професионална гимназия "Стефан Караджа" професионална 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване дневна 5 години Втора степен 0,5 13 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ЕЛХОВО ГР.ЕЛХОВО 2831609 Професионална гимназия "Стефан Караджа" професионална 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати дневна 5 години Втора степен 0,5 13 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ЕЛХОВО С.БОЯНОВО 2831610 Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара" професионална 621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство дневна 5 години Втора степен 1 26 Френски език без инт. и без разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ)
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте