одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  78bb8ac6-d365-4ebe-8a53-ff25ecdcca67

Описание:

Приложение 4 на ПЛС от 02.07.2019 г.

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 09:52:54
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-07-08 09:52:54
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Актуализация към 02.07.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пределни цени на лекарствените продукти включени в Позитивния лекарствен списък
Международно непатентно наименование /INN/ Регистрационен №, вписан в разрешението за употреба Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка Притежател на разрешението за употреба Производител Заявена цена производител, въз основа на която се образува цената Утвърдена цена по елементи Забележка №/дата на решението Дата на вписване след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването Дата на актуализация Статус Идентификатор на ЛП
цена ДДС общо с ДДС надц.% надц. лв. цена ДДС общо с ДДС надц.% надц. лв. цена ДДС общо с ДДС
Iobenguane (131 I) II-15025/27.11.2006 [131 I] Meta-iodobenzylguanidine for diagnostic use, Solution for injection, 37 MBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 440.06 88.01 528.07 4% 10 450.06 90.01 540.07 16% 25 475.06 95.01 570.07 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Активен 704
Iobenguane (131 I) II-15025/27.11.2006 [131 I] Meta-iodobenzylguanidine for diagnostic use, Solution for injection, 37 MBq/ml, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 440.06 88.01 528.07 4% 10 450.06 90.01 540.07 16% 25 475.06 95.01 570.07 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 704
Iobenguane (131 I) II-15025/27.11.2006 [131 I] Meta-iodobenzylguanidine for diagnostic use, Solution for injection, 37 MBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 440.06 88.01 528.07 4% 10 450.06 90.01 540.07 16% 25 475.06 95.01 570.07 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 704
Fluorouracil 20000369 5-Fluorouracil EBEWE, Concentrate for solution for injection/infusion, 50 mg/ml- 20 ml, mg, Pack: 10 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Австрия 78.23 15.65 93.88 4% 3.13 81.36 16.27 97.63 16% 12.52 93.88 18.78 112.66 НСР-17456/13.12.2018 28.12.2018 02.01.2019 Активен 15089
Fluorouracil 20000369 5-Fluorouracil EBEWE, Concentrate for solution for injection/infusion, 50 mg/ml- 20 ml, mg, Pack: 10 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11A-4866 Unterach, Австрия 78.23 15.65 93.88 4% 3.13 81.36 16.27 97.63 16% 12.52 93.88 18.78 112.66 НСР-9653/30.06.2016; НСР-14518/23.11.2017 16.07.2016 02.01.2018 Заличен 15089
Fluorouracil 20000369 5-Fluorouracil EBEWE, Concentrate for solution for injection/infusion, 50 mg/ml- 20 ml, mg, Pack: 10 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11A-4866 Unterach, Австрия 78.23 15.65 93.88 4% 3.13 81.36 16.27 97.63 16% 12.52 93.88 18.78 112.66 НСР-9653/30.06.2016 16.07.2016 02.08.2016 Неактивен 15089
Fluorouracil ІІ-11717/26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 10 ml, mg, Pack: 5 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 13.12 2.62 15.74 6% 0.79 13.91 2.78 16.69 18% 2.36 16.27 3.25 19.52 Цената се заличава с решение НСР-1372/07.10.2013 КЦ-1296/21.01.2010 07.02.2010 07.02.2010 Заличен 864
Fluorouracil ІІ-11717/26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 5 ml, mg, Pack: 5 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 6.53 1.31 7.84 7% 0.46 6.99 1.4 8.39 20% 1.31 8.3 1.66 9.96 Цената се заличава с решение НСР-1372/07.10.2013 КЦ-1296/21.01.2010 07.02.2010 07.02.2010 Заличен 863
Fluorouracil ІІ-11717/ 26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 10 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 1.78 0.36 2.14 7% 0.12 1.9 0.38 2.28 20% 0.36 2.26 0.45 2.71 цената е заличена с решение КЦРР-1535/25.10.2012 КЦРР-487/19.04.2012 01.06.2012 01.06.2012 Заличен 1190
Fluorouracil ІІ-11717/ 26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 20 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 3.46 0.69 4.15 7% 0.24 3.7 0.74 4.44 20% 0.69 4.39 0.88 5.27 цената е заличена с решение КЦРР-1535/25.10.2012 КЦРР-488/19.04.2012 01.06.2012 01.06.2012 Заличен 1191
Fluorouracil ІІ-11717/ 26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 5 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 0.9 0.18 1.08 7% 0.06 0.96 0.19 1.15 20% 0.18 1.14 0.23 1.37 цената е заличена с решение КЦРР-1535/25.10.2012 КЦРР-486/19.04.2012 01.06.2012 01.06.2012 Заличен 1189
Fluorouracil ІІ-11717/26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 20 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 5.52 1.1 6.62 9% 0.5 6.02 1.2 7.22 22% 1.21 7.23 1.45 8.68 КЦ-1296/21.01.2010 07.02.2010 07.02.2010 Неактивен 1191
Fluorouracil ІІ-11717/26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 10 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 2.86 0.57 3.43 9% 0.26 3.12 0.62 3.74 22% 0.63 3.75 0.75 4.5 КЦ-1296/21.01.2010 07.02.2010 07.02.2010 Неактивен 1190
Fluorouracil ІІ-11717/26.10.2005 г. 5-FLUOROURACIL 'EBEWE', Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ ml - 5 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 1.41 0.28 1.69 9% 0.13 1.54 0.31 1.85 22% 0.31 1.85 0.37 2.22 КЦ-1296/21.01.2010 07.02.2010 07.02.2010 Неактивен 1189
Fluorouracil 20000369 5-FLUOROURACIL "EBEWE", Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ml - 10 ml, mg, Pack: 10 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Австрия 58.67 11.73 70.4 4% 2.35 61.02 12.2 73.22 16% 9.39 70.41 14.08 84.49 НСР-1630/01.11.2013; НСР-13297/20.07.2017 05.11.2013 02.09.2017 Заличен 2176
Fluorouracil 20000369 5-FLUOROURACIL "EBEWE", Concentrate for solution for infusion, 50 mg/ml - 10 ml, mg, Pack: 10 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Австрия 58.67 11.73 70.4 4% 2.35 61.02 12.2 73.22 16% 9.39 70.41 14.08 84.49 НСР-1630/01.11.2013 05.11.2013 05.11.2013 Неактивен 2176
Abacavir, lamivudine 20180124 Abacavir/Lamivudine Mylan, Film coated tablet, 600 mg/300 mg, -, Pack: 30 (в блистери) Mylan Ireland Limited, Ирландия Mylan S.A.S., Франция; Gerard Laboratories, Ирландия 201.76 40.35 242.11 4% 8.07 209.83 41.97 251.8 16% 25 234.83 46.97 281.8 Промяна на обстоятелства НСР-18012/21.02.2019 НСР-17230/09.11.2018 24.11.2018 02.04.2019 Активен 16345
Abacavir, lamivudine 20180124 Abacavir/Lamivudine Mylan, Film coated tablet, 600 mg/300 mg, -, Pack: 30 (в блистери) Generics (UK) Ltd., Обединено Кралство Mylan S.A.S., Франция 201.76 40.35 242.11 4% 8.07 209.83 41.97 251.8 16% 25 234.83 46.97 281.8 НСР-17230/09.11.2018 24.11.2018 02.12.2018 Неактивен 16345
Abacavir, lamivudine 20160210 Abacavir/ Lamivudine Sandoz, Film coated tablet, 600 mg/300 mg, mg, Pack: 30 Sandoz d.d., Словения Lupin (Europe) Ltd., Обединено кралство 241.78 48.36 290.14 4% 9.67 251.45 50.29 301.74 16% 25 276.45 55.29 331.74 Корекционно решение НСР-17276/14.11.2018 НСР-10564/10.10.2016; НСР-14831/18.01.2018 02.02.2018 02.12.2018 Активен 15433
Показва 1 до 25 от общо 15076 записа