одобрен

SEBRA_08.07.19

Уникален идентификатор:  78d698a9-7805-43fb-ac36-e4ff502fdfa4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-10 13:53:43
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:53:43

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 2784.68
10 xxxx Издръжка 112 65012.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 90515.28
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 16630.61
88 xxxx Средства на разпореждане 3 3485.57
90 xxxx Възстановени приходи 6 4293.54
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 15254.76
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 3268.91
Общо: 160 201245.83
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1738.56
10 xxxx Издръжка 15 20990.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 84186
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 15254.76
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 3268.91
Общо: 39 125439.09
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 256.59
10 xxxx Издръжка 10 2418.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6329.28
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 7980
Общо: 13 16984.82
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2059.17
Общо: 2 2059.17
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3511.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 60.96
Общо: 6 3572.08
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 155.25
Общо: 2 155.25
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2434.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 122.77
Общо: 6 2557.35
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 2096.77
Общо: 14 2096.77
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1035.95
Общо: 5 1035.95
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 456.85
Общо: 5 456.85
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1904.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 58.48
Общо: 10 1963
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1013.32
Общо: 1 1013.32
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506.48
10 xxxx Издръжка 1 7.31
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 388.5
Общо: 3 902.29
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 252.35
Общо: 3 252.35
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 401.6
Общо: 2 401.6
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 2733.76
Общо: 11 2733.76
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 144
Общо: 2 144
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 146.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 7980
Общо: 2 8126.88
БАБХ ( 022250**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 18983.33
Общо: 16 18983.33
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 283.05
10 xxxx Издръжка 1 734.17
Общо: 2 1017.22
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 504
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 39.9
Общо: 2 543.9
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2000
88 xxxx Средства на разпореждане 3 3485.57
Общо: 4 5485.57
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 5 4189.52
Общо: 5 4189.52
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1027.74
90 xxxx Възстановени приходи 1 104.02
Общо: 5 1131.76
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )