одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в Област Монтана към 24.09.2019 г.

Уникален идентификатор:  78f3990c-b800-41ab-84b6-9f309d0d4a28

Описание:

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в Област Монтана към 24.09.2019 г.

дрогерии здравеопазване област Монтана РЗИ-Монтана

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-09-25 11:37:12
  • Създаден от: n.belcheva
  • Последна промяна: 2020-03-18 14:28:34
  • Последно променил: n.belcheva