одобрен

Национален концесионен регистър към 2020-03-02

Уникален идентификатор:  79082b6a-3ba1-40e8-947a-686f46e1fe08

Описание:

Пълната информация от текстовите полета може да бъде достъпвана на портала на Националния концесионен регистър http://www.nkr.government.bg/

концесии

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-04 13:01:22
  • Създаден от: e_lazarova
  • Последна промяна: 2020-03-04 13:01:22
Няма информация за показване