одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от стъклени опаковки

Уникален идентификатор:  79102406-0753-4b1c-9561-cb859d374a10

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от стъклени опаковки на територията на Община Бургас. Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/741

бургас ИУМПС картон община отпадъци пласмаса площадки предаване регистър стъкло хартия

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-23 12:26:04
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:20:32
  • Последно променил: ivanka_kasarova

"№"

Код на отпадъка

Фирма

Адрес на фирмата

Разрешение №

Форма за контакт

Адрес на площадка

Дейности

1 15 01 07 ПРИНСХОРН БУЛСТАT 204265852 Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Ген.В.Вазов 11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон:0988797121
2 15 01 07 МУЛТИИМПОРТ 2 БУЛСТАT 202059946 Разрешение № 02-РД-00000218-00 от 24.04.2013 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас,имот.№07079.660.428 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056842842
3 15 01 07 ЮНИВЪРС 2010 БУЛСТАT 200259389 Разрешение № 02-ДО-00000424-06 от 25.04.2018 г. Управител Площадка № 1 - гр.бургас,УПИ ii-52 местност Сулу дере, землище М.рудник R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0896778715
4 15 01 07 СКАЙ ИНВЕСТ БУЛСТАT 147121860 Разрешение № 02-ДО-00000248-03 от 05.05.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0888 656874 Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна промишлена зона,ид.07079.660.594
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.
5 15 01 07 МЕТАЛИКА КОМЕРС БУЛСТАT 203672076 Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г. Управител тел.0899144775 Площадка № 1 - гр.Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителници Площадка №2-гр.Бургас, ул.Крайезерна 121 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване