одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Уникален идентификатор:  79237483-6fa7-4b7d-973c-557b84148b75

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен отчет РА сметки средства съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-11 11:16:09
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-09-11 11:16:09