одобрен

Обучени по програма "Компютърни умения"

Уникален идентификатор:  79fd80a0-b771-4bc2-9c74-3da95e702e86

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:30:53
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:48:53
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - К-1 - ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ С MS EXCEL (за напреднали) 231 220 176 16
2016 - К-2 - РАБОТА С БАЗИ ДАННИ С MS ACCESS 70 65 53 6
2016 - К-3 - ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ С POWERPOINT 78 72 51 7
2016 - К-4 - УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН СОФТУЕР 11 11 9 1
2016 - К-5 - ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И КАЛЕНДАР С MS OUTLOOК 24 22 19 2
2016 - К-6 - Microsoft Office 365 Core Data Analysis 15 15 0 1