одобрен

СЕБРА-2015-06-25

Уникален идентификатор:  7a38e6b0-42c4-40ec-8491-d38590499d37

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-08-05 17:22:25
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-18 17:45:43
  • Последно променил: migrate_data

"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА"

01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7566 80806797.81
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 74 96640.7200000002
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5246 3195351.59
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3 67089.69
10 xxxx Издръжка 3213 6116310.16
18 xxxx Други разходи 1359 1316883.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 62 814199.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 880 119202253.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11 1697150.87
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 191 56044545.88
88 xxxx Средства на разпореждане 332 1621017.06
89 xxxx Друго финансиране 11 72257.53999999999
90 xxxx Възстановени приходи 114 48174.75
91 xxxx Теглене на BGN в брой 26 183460
92 xxxx Закупуване на валута в брой 23 43275.78
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 89 451529.02
98 xxxx Други операции в БНБ 127 -43712681.99
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 1 73850
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 23 502400.07
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 6 423556
xxxx Други трансфери за общини 52 1792841.62
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 1 12258.03
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 1 58740
Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове 1 711176.8100000001
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 1 359552.57
Общо:  19413 231998630.4799999
ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА
Народно събрание ( 001******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 5740.13
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 100000
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -110218.42
Общо:  34 -4478.29
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 431 217953.69
10 xxxx Издръжка 1 1000
88 xxxx Средства на разпореждане 11 4314.82
Общо:  443 223268.51
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 332.37
Общо:  1 332.37
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1612 8078137.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 676 385769.05
10 xxxx Издръжка 297 105359.35
18 xxxx Други разходи 861 657590.49
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 1044
90 xxxx Възстановени приходи 27 25254.28
Общо:  3475 9253154.41
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 849 6719497.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 402 173537.89
10 xxxx Издръжка 112 58664.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 30
88 xxxx Средства на разпореждане 2 288096
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
Общо:  1374 7239825.85
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 194 927881.7
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 64 52586.3
10 xxxx Издръжка 1 233
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 166.24
Общо:  261 980867.24
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19 17381.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 284.26
10 xxxx Издръжка 67 2905918.74
18 xxxx Други разходи 42 80227.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5637.6
88 xxxx Средства на разпореждане 6 47272.99
90 xxxx Възстановени приходи 56 22169.42
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 50000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 39116.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 19.56
Общо:  198 3168427.64
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2142 45425844.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2363 1793138.22
10 xxxx Издръжка 235 235447.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 148503.73
88 xxxx Средства на разпореждане 9 21625.28
Общо:  4751 47624558.41
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 194 59808.12
91 xxxx Теглене на BGN в брой 6 5000
Общо:  200 64808.12
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 90 628085.1800000001
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10 5287.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 54 26044.74
10 xxxx Издръжка 70 67087.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 77856.49000000001
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 39919.79
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19 31331.12
Общо:  260 875612.02
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 203 1999240.79
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 16 15291.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 290 90627.50999999999
10 xxxx Издръжка 853 781523.08
88 xxxx Средства на разпореждане 28 65508.72
Общо:  1390 2952191.53
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 638 2077664.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 548 171105.25
10 xxxx Издръжка 446 342972.58
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15 27638
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2717
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 70800
88 xxxx Средства на разпореждане 220 140376.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12 7270.22
98 xxxx Други операции в БНБ 96 -950293.09
Общо:  1979 1890251.32
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 140 720898.1800000001
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10 65922.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 138 133907.87
10 xxxx Издръжка 52 304834.95
18 xxxx Други разходи 20 20846.99
90 xxxx Възстановени приходи 1 567.1799999999999
Общо:  361 1246977.29
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 101 554166.4399999999
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3 109.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 50 7220.35
10 xxxx Издръжка 65 25599.17
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3856.99
90 xxxx Възстановени приходи 6 3165
Общо:  226 594117.84
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21 549956.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 29 6866.04
10 xxxx Издръжка 63 146061.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 29994
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 50024.4
88 xxxx Средства на разпореждане 11 30871.02
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 238334.89
Общо:  132 1052108.26
Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 255 1079570.9
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4 972.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 150 40686.45
10 xxxx Издръжка 151 204094.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 5590
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19 38868.19
88 xxxx Средства на разпореждане 18 56439.67
90 xxxx Възстановени приходи 6 3827.25
Общо:  608 1430048.71
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 549043.95
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 44 7537.81
10 xxxx Издръжка 134 128330.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 522420.85
88 xxxx Средства на разпореждане 3 109153.73
90 xxxx Възстановени приходи 1 -11725.86
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16 0
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  218 1304760.82
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 87727.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 17 9102.030000000001
10 xxxx Издръжка 7 4223.74
Общо:  29 101052.97
Държавна агенция "Национална сигурност" ( 030******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34 3997943.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 95 14583.62
10 xxxx Издръжка 3 1456.09
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
Общо:  136 4013983.22
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 95377.83
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1072.49
10 xxxx Издръжка 2 1834.84
Общо:  14 98285.16
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 408
Общо:  1 408
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 62489.66
10 xxxx Издръжка 8 3277.58
Общо:  12 65767.24000000001
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 630
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  6 630
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2740.96
Общо:  8 2740.96
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 276.97
Общо:  1 276.97
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 710.4
90 xxxx Възстановени приходи 1 150.68
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 5000
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -439.18
Общо:  8 5421.9
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 968.14
Общо:  3 968.14
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 208 258432.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 2125.97
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1899
Общо:  220 262457.26
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 98082.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 753.8099999999999
10 xxxx Издръжка 4 1083.74
Общо:  8 99919.85000000001
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 11 -42591816.38
Общо:  11 -42591816.38
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 1191.52
10 xxxx Издръжка 26 61936.46
18 xxxx Други разходи 396 546444.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 121 8226218.72
90 xxxx Възстановени приходи 14 3466.53
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 1907.91
Общо:  565 8841165.640000001
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 126 45704.15
10 xxxx Издръжка 28 4866.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 702 110636548.29
90 xxxx Възстановени приходи 1 100.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12 142.78
Общо:  869 110687362.11
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 12366.79
10 xxxx Издръжка 57 34317.62
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 2581.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 1758.55
98 xxxx Други операции в БНБ 6 -59914.92
Общо:  82 -8890.26
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 42005.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1925.54
10 xxxx Издръжка 14 19539.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  32 63470.67
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 4320
Общо:  3 4320
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ( 081******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1840.6
Общо:  3 1840.6
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 91955.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 35
10 xxxx Издръжка 3 1956
Общо:  31 93946.47
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30 37491.11
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 1244.63
10 xxxx Издръжка 2 573.6
Общо:  41 39309.34
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 30 12326.85
18 xxxx Други разходи 5 4977.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4732
Общо:  38 22036.24
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1754264.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 20 70803.50999999999
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 1960
Общо:  26 1827028.39
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 40.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 22 244117.73
Общо:  23 244158.53
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ( 121******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 64981.68
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 120
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1 29181.04
10 xxxx Издръжка 4 355.94
18 xxxx Други разходи 1 51.72
Общо:  38 94690.38
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 895.59
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4 2632.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 10987.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 511471.5
89 xxxx Друго финансиране 11 72257.53999999999
Общо:  23 598244.15
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 2106.19
Общо:  7 2106.19
Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 462777.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 3195.82
Общо:  8 465973.8
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 173 1730729.93
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 8 652
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 69 76774.72
10 xxxx Издръжка 47 67226.36
18 xxxx Други разходи 2 0
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 9555
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19 1180.35
Общо:  324 1886118.36
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 2226.3
10 xxxx Издръжка 4 2943.62
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2090.02
Общо:  9 7259.94
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 23008.89
88 xxxx Средства на разпореждане 5 5573.26
Общо:  27 28582.15
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 299922.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 20 19691.28
10 xxxx Издръжка 4 1056.23
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 1500
Общо:  35 322169.97
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 347695.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 240
10 xxxx Издръжка 39 50845.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 15680
Общо:  50 414461.42
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 5275.9
10 xxxx Издръжка 6 5322.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 35.2
Общо:  23 10633.37
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 192193.76
10 xxxx Издръжка 1 560
Общо:  2 192753.76
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 553043.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 100 87485.7
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 20000
Общо:  109 660529.62
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 146673.42
Общо:  2 146673.42
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 150000
10 xxxx Издръжка 3 2973.38
Общо:  4 152973.38
Колеж по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2419.2
Общо:  1 2419.2
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 99 569380.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 71 20081.55
10 xxxx Издръжка 100 426627.76
18 xxxx Други разходи 1 60
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 8550
88 xxxx Средства на разпореждане 13 19165.93
90 xxxx Възстановени приходи 1 1200
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 197195.98
Общо:  290 1242261.49
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 3163188.49
Общо:  3 3163188.49
Национален фонд - Кохезионен фонд ( 981******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 17169113.23
Общо:  11 17169113.23
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 99.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1128155.79
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15 32314394.58
88 xxxx Средства на разпореждане 4 830529.12
Общо:  21 34273178.79
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34 149435.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 23 8405.959999999999
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 2 37908.65
10 xxxx Издръжка 14 4533.33
18 xxxx Други разходи 30 5789.94
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 58 811566.9300000001
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 94 2440287.29
Общо:  255 3457927.68
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 321.52
Общо:  4 321.52
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Описание Брой Сума
Трансфери за местни дейности за общини 1 73850
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 23 502400.07
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 6 423556
Общо:  30 999806.0699999999
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Описание Брой Сума
Други трансфери за общини 52 1792841.62
Общо:  52 1792841.62
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Описание Брой Сума
Временни безлихвени заеми за общини 1 12258.03
Общо:  1 12258.03
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 25.06.2015 - 25.06.2015
Описание Брой Сума
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 1 58740
Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове 1 711176.8100000001
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 1 359552.57
Общо:  3 1129469.38