одобрен

Обучени по програма "Финансово управление"

Уникален идентификатор:  7a4bfa54-2e52-41da-9fce-88c276a718cb

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:27:52
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:48:17
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - Ф-1 - ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОДИТИРАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 58 57 44 4
2016 - Ф-2 - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 58 56 45 3
2016 - Ф-3 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 8 8 8 1
2016 - Ф-4 - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ПРИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 11 11 10 1
2016 - Ф-5А - ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 85 75 72 3
2016 - Ф-5Б - ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 19 18 14 1
2016 - Ф-6 - ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 71 69 52 3
2016 - Ф-7 - СЪЩНОСТ НА ИНВЕСТИРАНЕТО И НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 29 24 17 2