одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен през февруари 2019 г.

Уникален идентификатор:  7aaa34d8-1f9c-4a83-9818-ceed375f4fae

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-15 09:32:20
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-04-15 09:32:20

Приложение № 43

към чл.28, ал.1
Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. и на тези с прекратено действие или отнети за месец февруари 2019 година от РИОСВ гр. ШУМЕН
Юридическото лице / едноличен търговец ЕИК Номер на разрешението/ регистрационния документ Дата на издаване
1 2 3 4
„ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР“ ООД 205088294 № 15-ДО-315-01 15.02.2019 г.