одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж 11.2019

Уникален идентификатор:  7ab12948-3356-4167-bbea-bd9d9fbcbe08

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-04 12:56:45
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-12-04 12:56:45

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2019г.

РС № ДАТА ЗАЯВЛЕНИЕ № СОБСТВЕНИК ОБЕКТ арабска УПИ/ ИМОТ № КВ. ИДЕНТИФИКА- ТОР ГР./С. КАТЕ-ГО-РИЯ ЗАПОВЕДИ КЪМ РС ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ МЯСТО В АРХИВА*
1 2019/01/04 194-Ж-705-1#2/ 10.12.2018 ЖЕЛЯЗКО СТАМАТОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА III-375 17 ДОЛНО ИЗВОРОВО V ДОКЛАД Н-Ж4
2 2019/01/09 194-И-3780-1#3/ 04.01.2019 ПЕТЪР КИСЬОВ, ИВАН КИСЬОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА С АВТОРАБОТИЛНИЦА VI-289, 290 195 35167.504.289 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД Н-Ж4
3 2019/01/11 192-334-2#5/ 10.01.2019 СТОЯН ВРЪНДАЛИЕВ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР 27499.106.19 ЕНИНА V ОЕСУТ Н-Ж4
4 2019/01/14 194-Л-1161-1#2/ 09.01.2019 ЛИЛЯНА ФРЕЦА ПЛЪТНА ОГРАДА XI-73 6 ОВОЩНИК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ Н-Ж4
5 2019/01/14 168-4604-2#2/ 07.01.2019 "БЕЛВЕСТА" ЕООД МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ С МОЩНОСТ 30 kWp НА ПОКРИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ С ИД. 35167.302.10.1 35167.302.10 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ Н-Ж4
6 2019/01/15 1324-47#2/ 14.01.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ "КАТЕКС" - УЧАСТЪК ОТ БУЛ. "РОЗОВА ДОЛИНА: ОТ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. "БАЧО КИРО" ДО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 35167.501.9467, 35167.501.9465, 35167.501.9466, 35167.504.9028 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД ОО
7 2019/01/16 194-Г-185-1#3/ 14.01.2019 ГИНКА ЖЕЛЯЗКОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ III-39 3 ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ V ОЕСУТ Н-Ж4
8 2019/01/16 194-Е-1431-1#2/ 11.01.2019 ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНЦОВА КЪЩА ЗА ГОСТИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ I-838 29 КОПРИНКА V 53/02.09.2019 ДОКЛАД Н-Ж4
9 2019/01/18 194-В-1174-1#2/ 15.01.2019 ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА Х-738, 739 85 27499.501.793 ЕНИНА V ДОКЛАД
10 2019/01/18 168-6371-1#2/ 15.01.2019 "ЛЕОСТРОЙ" ЕООД СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ XVII-8740 126 35167.504.8740 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
11 2019/01/21 168-2210-2#3/ 04.12.2018 ДИМИТЪР ЗЪМОВ АВТОСЕРВИЗ 80532.69.27 ЧЕРГАНОВО V ОЕСУТ
12 2019/01/24 168-3725-705-1#3/20.11.2018 "МИГЕВА" ООД ВИЛИ ЗА ГОСТИ И СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОХРАНА И КАМЕРИЕРСКИ ОФИС; БАСЕЙН СТАР № 020058 27499.20.58 ЕНИНА V 55/05.09.2019 ДОКЛАД
13 2019/01/25 194-Л-675-1#3/ 18.01.2019 ЛЕНКО ДИМИТРОВ ГАРАЖ IV-340 52 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
14 2019/01/25 194-Д-866-1#3/ 18.01.2019 ДИАНА ШМИД, КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ГАРАЖ Х-289 56 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
15 2019/01/25 194-А-5139-2#5/ 18.01.2019 АЛИ ХАДЖИЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-124 12 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
16 2019/01/28 192-2024-1#1/ 22.01.2019 МИРОСЛАВА АВРАМОВА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА XV-205 26 ГОРНО ИЗВОРОВО V ОЕСУТ
17 2019/01/29 168-147-1/ 16.01.2019 "КРЕС-Д" ЕООД ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА И СКЛАД - ПОЕТАПНО: I-ВИ ЕТАП - СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И ПОКРИТ ПОДХОД, II-РИ ЕТАП - МЕХАНИЧЕН ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА И ПОКРИТ ПОДХОД СТАР № 080019 35167.302.45 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
18 2019/01/29 194-К-501-4#5/ 23.01.2019 КРАСИМИРА ПЕТРОВА-АЗАС НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XI-216 274 35167.501.216 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
19 2019/01/29 194-С-2831-3#3/ 23.01.2019 СИМЕОН УЗУНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА XI-454 56 КРЪН V ОЕСУТ
20 2019/01/30 194-В-3869-1#3/ 24.01.2019 МАРИЯ ПЕТРОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-5185 168А 35167.502.5185 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
21 2019/01/31 168-5697-2/ 28.01.2019 "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - БЛОК 1 XVI-9093 340 35167.504.9093 КАЗАНЛЪК III 6/13.02.2019 21/30.04.2019 ДОКЛАД
22 2019/01/31 168-5697-3/ 28.01.2019 "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - БЛОК 2 XVII-9094 340 35167.504.9094 КАЗАНЛЪК IV 7/13.02.2019 22/30.04.2019 ДОКЛАД
23 2019/02/01 194-Н-24-4#2/ 18.12.2018 НИКОЛАЙ ШАНКОВ ГАРАЖ И НАВЕС (ПЪРВИ ЕТАП ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА) I-3572 73 35167.506.3572 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
24 2019/02/04 194-Л-1161-2#3/ 01.02.2019 ЛИЛЯНА ФРЕЦА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ (ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ) XI-73 6 ОВОЩНИК V ОЕСУТ
25 2019/02/08 1383-22#2/ 06.02.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И БКТП ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ НА ЕЛЕКТРОБУСИ - ПОЕТАПНО: I-ВИ ЕТАП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ БКТП 20/0.4 Kv И КАБЕЛНА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ БКТП ДО ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ; II-РИ ЕТАП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ КШ-3 ДО КШ-7 I-9465 663 35167.501.9465 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
26 2019/02/08 194-Ю-05-1#1/ 25.01.2019 ЮМЕР ШАМОВ, НЕДЖИП ШАМОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕНЕ СЪС СКЛАД В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ I-1418 70 КРЪН V ДОКЛАД
27 2019/02/12 1383-8#4/ 11.02.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕСНО ПОКРИТИЕ ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ЕЛЕКТРОБУСИ I-9465 663 35167.501.9465 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
28 2019/02/12 168-270-7#2/ 31.01.2019 "ДЕЛТА" ЕООД НАВЕС КЪМ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС V-795, 796, 799 227 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
29 2019/02/13 168-1256-1#1/ 08.02.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С РАБОТИЛНИЦА ЗА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" V-5491 248 35167.502.5491 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
30 2019/02/14 168-2451-1#4/ 07.02.2019 "МАКРА" ЕООД 1. СКЛАД; 2. ГАРАЖ СТАР № 000376 З-ЩЕ 06848.22.376 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
31 2019/02/15 194-Н-1949-1/ 13.02.2019 НИКОЛА КАЙМАКАМОВ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР СТАР № 020021 З-ЩЕ 77027.20.21 ХАДЖИДИМИТРОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
32 2019/02/18 194-T-420-1#3/ 13.02.2019 ТИХОМИР СТОЯНОВ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ИНВЕНТАР (НАВЕС) 40292.38.35 КРЪН V ОЕСУТ
33 2019/02/19 1668-5773-4#2/ 12.02.2019 "ГАЛАТЕРА" ЕООД ЖИЛИЩНА СГРАДА (СГРАДА "В") ХХ-8884 43 35167.502.4001 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
34 2019/02/20 169-10-1#2/ 13.02.2019 ФОНДАЦИЯ "БОДИЧИТА" ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР 38563.105.53 КОПРИНКА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
35 2019/02/22 194-А-4365-1#2/ 21.02.2019 АЙЛИН ТАТАР ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XXIX-3209 418 35167.506.3209 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
36 2019/02/22 168-6470-1#2/ 18.02.2019 "БАЛКАНПАК" ЕООД, "ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ V-9459 470 35167.501.9459 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
37 2019/02/25 168-6333-1#2/ 15.02.2019 "МАКСИ СТРОЙ ГРУП" ООД ЖИЛИЩНА СГРАДА III-9683 420 35167.506.9683 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
38 2019/02/26 194-Д-593-4#4/ 25.02.2019 ДАНАИЛ ПЕТРОВ БАСЕЙН И НАВЕС КЪМ СЕМЕЕН ХОТЕЛ XIV-9133 591 35167.503.9133 КАЗАНЛЪК V 40/02.07.2019 ОЕСУТ
39 2019/02/26 194-К-3427-4#3/ 25.02.2019 КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XIV-425 12 ШИПКА V ОЕСУТ
40 2019/02/27 194-Р-1826-1#7/ 21.02.2019 РАДОСТИН СИМЕОНОВ, ИВО ХРИСТОВ КАБЕЛ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 35167.81.10 КАЗАНЛЪК V 20/25.04.2019 ОЕСУТ
41 2019/02/28 194-Ж-499-1#4/ 25.02.2019 ЖИВКО МИТЕВ СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ VI-7648 320 35167.504.7648 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
42 2019/02/28 194-Н-1255-1#3/ 21.02.2019 НИКОЛАЙ ПРАНГОВ, КАТЯ ДОБРЕВА ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-593 62 КОПРИНКА V ОЕСУТ
43 2019/03/05 168-633-17#4/ 20.02.2019 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА "БТК" ЕАД - PD2642C "ENINA" I 142 27499.501.2240.1 ЕНИНА III ДОКЛАД
44 2019/03/05 168-633-2#2/ 22.02.2019 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА ВИВАКОМ - PD2791A 35167.504.7833 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
45 2019/03/05 168-633-2#2/ 22.02.2019 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА "М+С ХИДРАВЛИК" VIII-9098 31 35167.504.9098 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
46 6.3.2019 ОТМЕНЕНО 194-С-804-1#1/ 01.03.2019 СТАНИМИР ИВАНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА III-1274 116 27499.501.1274 ЕНИНА V ОТМЕНЕНО СЪС ЗАПОВЕД №ДК-11-СЗ-3/ 21.03.2019 НА РДНСК ОЕСУТ
47 2019/03/06 194-И-4918-1#5/ 12.02.2019 ИСМАИЛ КЬОЙБАШИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-825 89 КРЪН V ОЕСУТ
48 2019/03/11 194-Х-491-1#3/ 07.03.2019 ХРИСТО ИВАНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ X-555 28 КРЪН V ОЕСУТ
49 2019/03/12 194-Н-4497-1#4/ 06.03.2019 НАТАЛИ ДЕМЕРДЖИРЕВА, СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-746 84 27499.501.746 ЕНИНА V ОЕСУТ
50 2019/03/12 194-К-778-2#6/ 06.03.2019 КАМЕН ВОЙНИКОВ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПЛЪТНА ОГРАДА III-148 15 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
51 2019/03/14 194-Т-843-1#2/ 01.03.2019 ТОДОР КЕЛЧЕВ, МАРИЯ КЕЛЧЕВА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-240 21 ШИПКА V ДОКЛАД
52 2019/03/15 168-1901-1#3/ 11.03.2019 "ЕВРОИМПЕКС" ООД ПРИСТРОЙКИ НА СКЛАД И ОФИС КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ С ИД. 35167.302.76.1 35167.302.76 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
53 2019/03/15 194-В-100-1#5/ 11.03.2019 СЕЙМЕДИН КОПАНОВ, ВАЙДИЕ АЛЕНДАРОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-73 6 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
54 2019/03/18 1318-9/ 11.03.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА - ДОВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖ, ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА "ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА" - СГРАДА С ИД. 35167.501.7265.12 II-7265 490 35167.501.7265 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
55 2019/03/18 168-6379-1/ 06.03.2019 "КИНАТА" ЕООД ГАРАЖ СЪС СКЛАД VIII-46 7 КОПРИНКА V ДОКЛАД
56 2019/03/19 194-Д-5772-1#4/ 18.03.2019 ТРИФОНКА ЖЕЛЯЗКОВА, ПЕНЧО ЖЕЛЯЗКОВ, ДЕЯН ЖЕЛЯЗКОВ, РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА "ТАВАН КЪМ ЖИЛИЩЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ С ИД. 35167.502.4952.1.1" В "ЖИЛИЩЕ" В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИД. 35167.502.4952.1 VIII-4952 36 35167.502.4952 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
57 2019/03/19 194-С-2694-1#3/ 01.03.2019 СНЕЖА КОЙЧЕВА, НЕЛИ ПЕЙЧЕВА ПРИСТРОЙКИ НА ЕДИН ЕТАЖ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-369 236 35167.504.369 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
58 2019/03/25 168-5261-3/ 13.03.2019 "ДАМАСЦЕНА" ЕООД АВТОМИВКА, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И НАВЕС 35167.17.22 КАЗАНЛЪК V 16/15.04.2019 ДОКЛАД
59 2019/03/26 1324-7/ 25.03.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ ОТ ГР. КРЪН ДО ГР. ШИПКА З-ЩЕ КРЪН, ШИПКА I ДОКЛАД
60 2019/03/27 194-И-316-1#1/ 25.03.2019 ЛАЛЧО КАСЕВ, ТЕНЬО ТЕНЕВ, СТОЙКА КОВАЧЕВА, НИКОЛАЙ КОВАЧЕВ И СТОЙКА КОВАЧЕВА, ПЕТЬО ХРИСТОВ, ПЕТЬО ХРИСТОВ И ЛИЛИЯ ХРИСТОВА, ПЕТКО КАРАГИТЛИЕВ, КОЛЬО БЕЙЧЕВ, КОЙЧО ИВАНОВ, ДИАНА ЗЛАТАНОВА, ЦВЕТОМИРА ТЕРЗИЕВА, ХРИСТИНА ТЕРЗИЕВА, СТЕФАН ДЕМИРЕВ, ИЛИЯН КОЕВ, ПЕНЧО ПЕНЧЕВ, ВАЛЕНТИН ЧЕРНЕВ, ИВЕЛИН НЕДЯЛКОВ, МАРИЙКА ШОЛЕВА, БОНЧО ШОЛЕВ ГРУПА МАСИВНИ НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ VI-3567 73 35167.506.3576 КАЗАНЛЪК V 42/08.07.2019 ОЕСУТ
61 2019/03/28 194-Д-6648-2#2/ 21.03.2019 ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ПРИСТРОЙКА ЗА СКЛАД КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И НАВЕС XX-904 9 ШИПКА V ДОКЛАД
62 2019/03/29 168-6111-1/ 20.03.2019 "ИВАНОВИ ТРАНС" ООД АВТОБАЗА, ВКЛЮЧВАЩА: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА СЪС СКЛАД, АВТОМИВКА И ОФИС СГРАДА III-8811 491 35167.501.8811 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
63 2019/04/01 194-С-6932-1/ 28.03.2019 СЕВЕН СЕРБЕЗОВ ПОСТРОЙКА ЗА ИНВЕНТАР З-ЩЕ 35167.17.25 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
64 2019/04/02 168-6467-1#2/ 26.03.2019 "ТАНСЕТ" ООД ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ИД. 35167.502.6035.1.18 В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ XII-6035, 6036 191 35167.502.6035 КАЗАНЛЪК V 23/02.05.2019 ДОКЛАД
65 2019/04/02 168-353-2#3/ 19.03.2019 "СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД МЕХАНИЧЕН ЦЕХ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД; ПРИСТРОЙКА I-1437 94 КРЪН IV ДОКЛАД
66 2019/04/10 168-6549-1/ 20.03.2019 "СГ БИЛДИНГ 69" ООД ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-1418 87 27499.501.830 ЕНИНА V ДОКЛАД
67 2019/04/11 168-563-2/ 08.03.2019 "ДЖУНИЪР" ЕООД ЖИЛИЩНА СГРАДА XIV-5193 14 35167.502.5193 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
68 2019/04/11 194-И-342-1#1/ 04.04.2019 МАРИАНА СТОЯНОВА, ИВАН СТОЯНОВ НАДСТРОЙКА НА ПУНКТ ЗА ДИАГНОСТИКА ЗА АВТОМОБИЛИ В ЖИЛИЩЕ С ИД. 35167.502.6319.2 И ПРИСТРОЙКА (ТОПЛА ВРЪЗКА) КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.502.6319.1 VIII-6319 241 35167.502.6319 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
69 2019/04/12 194-М-5772-1#3/ 05.04.2019 МАРИЯНА ИВАНОВА, РУМЕН ОРЕШКОВ ВИЛНА СГРАДА З-ЩЕ 27499.348.55 ЕНИНА V ОЕСУТ
70 2019/04/12 194-Ю-532-1#3/ 05.04.2019 ЮЛИЯН АНТОНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА 35167.103.24 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
71 2019/04/12 194-С-7735-1#3/ 05.04.2019 СТОЯН ДЕЛВАНОВ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.502.5056.1 XIII-5056 33 35167.502.5056 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
72 2019/04/15 168-08-7#4/ 09.04.2019 "КАПРОНИ" АД КАБЕЛ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР КЕИ "КОПАЦИТЕ" СТАР № 000102 83199.2.102 ШИПКА IV ОЕСУТ
73 2019/04/15 194-С-730-1#4/ 08.04.2019 ОГНЯН ПИСКОВ ПРЕУСТРОИЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ В "АТЕЛИЕ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ"; РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА VII-ЗА ЖС 185 35167.502.5982 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
74 2019/04/16 194-В-1718-1#2/ 10.04.2019 ВЕСЕЛИНА КУМАНОВА ПЛЪТНА ОГРАДА VIII-200 5 ОВОЩНИК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
75 2019/04/17 194-К-3469-1#2/ 11.04.2019 КИРИЛ КИРОВ ПЛЪТНА ОГРАДА XXVII-123 4 РОЗОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
76 2019/04/17 168-1256-8#1/ 11.04.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПЪРВИ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ВЪВ ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ" И "ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДАТА ЗА ПРИЕМНА НА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ" II-5814 177 25167.502.5814 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
77 2019/04/22 168-1256-27/ 17.04.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ НН И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА 35167.302.67 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
78 2019/04/22 194-К-3068-1#3/ 15.04.2019 КРАСИМИР ХУНЕВ НАВЕС ЗА ИНВЕНТАР 38563.94.170 КОПРИНКА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
79 2019/04/24 168-1256-81#7/ 17.04.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА" XII-3598 75 35167.506.49 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
80 2019/04/24 168-1411-2/ 20.02.2019 ЛЮДМИЛ КОПАНКОВ, СТАНИСЛАВ КОПАНКОВ, СТАНКА КОПАНКОВА, МИРОСЛАВ КОПАНКОВ , БОРИСЛАВ КИРИЛОВ, ЙОРДАНКА ГОЧЕВА, ХРИСТО ГОЧЕВ, ДАМЯН ГОЧЕВ И КИРИЛ КИРИЛОВ ЖИЛИШНА СГРАДА, ГАРАЖ И ПЛЪТНА ОГРАДА II-42 41 35167.502.42 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
81 2019/05/08 1324-20/ 08.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПЛЪТНА ОГРАДА IV-93 279 35167.501.93 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
82 2019/05/08 194-А-3364-1#2/ 25.04.2019 АТАНАС ТЕОХАРОВ СКЛАДОВА БАЗА V-9456 484 35167.501.9456 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
83 2019/05/08 194-Б-1756-1#1/ 03.05.2019 БРАНИМИР ЕНЧЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-374 7 ЧЕРГАНОВО V ОЕСУТ
84 2019/05/08 194-П-2376-1#4/ 20.03.2019 ПЕТЪР БАЙНОВ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V-589 60 ОВОЩНИК V ОЕСУТ
85 2019/05/10 162-39-1#1/ 10.05.2019 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ" СПОРТНА БАЗА НА БФС, ВКЛЮЧВАЩА ФУТБОЛНИ ИГРИЩА, ТРИБУНА, СЪБЛЕКАЛНИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И КАФЕ-КЛУБ VII-909 450 35167.503.909 КАЗАНЛЪК IV 66/29.10.2019 ОЕСУТ
86 2019/05/13 1324-22/ 13.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК АЖУРНА ОГРАДА VII-ЗА У-ЩЕ 165 35167.502.5746 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
87 2019/05/13 194-E-1905-1#3/ 08.05.2019 ЕМИЛИЯ ВЪЛКАНОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-729 28 83106.501.1026 ШЕЙНОВО V ОЕСУТ
88 2019/05/13 168-353-14#4/ 09.04.2019 "СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД ПАРКИНГ ЗА 38 БРОЯ ПАРКОМЕСТА XIII-956 92 КРЪН V ДОКЛАД
89 2019/05/14 194-Ш-113-2#4/ 09.05.2019 ШИНЬО АТАНАСОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ №7 С ИД. 35167.505.63.2.7 И ГАРАЖ №8 С ИД. 35167.505.63.2.8 В РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ I-521 375 35167.505.63 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
90 2019/05/15 168-3781-2/ 02.05.2019 "СПРИНТ НЕТ" ЕООД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 27499.56.262 22633.39.98 22633.42.107 ЕНИНА ДОЛНО ИЗВОРОВО V ДОКЛАД
91 2019/05/15 194-П-1807-1#3/ 10.05.2019 ПОЛИНА ДРАГНЕВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА "ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №8" В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.502.6231.5 В "ГАРАЖ" I 242 35167.502.6231 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
92 2019/05/15 168-2898-1#2/ 24.04.2019 "МАШПРОМ - КМХ" ЕООД ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ VI-605 56 27499.501.2249 ЕНИНА V ДОКЛАД
93 2019/05/16 1324-17/ 10.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. 80 МЕЖДУ УЛ. "ТРАКИЯ", БУЛ. "НИКОЛА ПЕТКОВ" И УЛ. "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" I-102 80 35167.505.102 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
94 2019/05/16 168-3725-1#14/ 10.05.2019 "МИГЕВА" ООД ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД СТАР № 020058 27499.20.58 ЕНИНА V ОЕСУТ
95 2019/05/16 194-С-3404-1#3/ 10.05.2019 СТАНИМИР ИВАНОВ, КАЛИНА ИВАНОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.501.176.1; ГАРАЖ XII-176 281 35167.501.176 КАЗАНЛЪК V 50/19.08.2019 ОЕСУТ
96 2019/05/17 194-М-8022-1#2/ 15.05.2019 МАРИЯ АНГОВА, СТЕФАН ОРОЗОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА II-521 18 ШИПКА V ОЕСУТ
97 2019/05/20 168-6168-1#1/ 13.05.2019 "АЙ ТИ ВИ НЕТ" ООД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА МЕЖДУ ГР. КАЗАНЛЪК, С. ЕНИНА И ГР. КРЪН - ЕТАПНО. ЕТАП ПЪРВИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА МЕЖДУ С. ЕНИНА И ГР. КРЪН 27499.123.104 27499.123.108 27499.501.3129 40292.102.35 ЕНИНА КРЪН III ДОКЛАД
98 2019/05/20 194-А-5507-2/ 07.05.2019 АТАНАС АТАНАСОВ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-390 33 КРЪН V ОЕСУТ
99 2019/05/22 194-П-3251-1#2/ 17.05.2019 ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЛЪТНА ОГРАДА 1; ПЛЪТНА ОГРАДА 2 V-3220 443 35167.506.9665 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
100 2019/05/22 168-1256-31/ 08.05.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ БКТП "ЯЙЦЕКОП" И НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СрН ОТ НОВ БКТП ДО СЪЩЕСТВУВАЩА Пр.Б "М+С ХИДРАВЛИК" V-7853 654 35167.504.7853 35167.504.7853 35167.504.7290 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
101 2019/05/22 194-Р-2285-1#5/ 16.05.2019 РАМАЗАН МУСТАФОВ СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА И МАГАЗИН С ИД. 35167.504.1331.1 I 136 35167.504.633 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
102 2019/05/22 194-Г-341-1#3/ 16.05.2019 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГАРАЖ II-3316 77 35167.506.3316 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
103 2019/05/23 1324-24#1/ 23.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЕКТ: КВАРТАЛ "КУЛАТА" И "КРАЙРЕЧЕН", ГР. КАЗАНЛЪК; ПОДОБЕКТ: КВАРТАЛ "КРАЙРЕЧЕН" - ЕТАПНО: ПЪРВИ ЕТАП: АСФАЛТИРАНЕ И ТРАЙНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦА "ОРФЕЙ" - ПИ С ИД. 35167.503.5031; ВТОРИ ЕТАП: АСФАЛТИРАНЕ И ТРАЙНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ: "ЕВРЕДИКА", "ДЕРЕЛИКА", "МЛАДОСТ" И "ВЪЗРОЖДЕНСКА", ГР. КАЗАНЛЪК 35167.503.5031 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
104 2019/05/23 194-Б-45-1#3/ 17.05.2019 БОНЧО ХРИСТОВ, ИВАН ТЪРПАНОВ, ЕЛИСАВЕТА ТЪРПАНОВА, ИВАН ТЪРПАНОВ, ИВАНКА ТЪРПАНОВА, ТАНКА ЖЕЧКОВА, НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ, ДЕЧКО ХРИСТОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБОСОБЕН ОБЕКТ С ИД. 35167.502.5948.1.1 - ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ВЪВ "ФАСТ ФУУД" I 188 35167.502.5948 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
105 2019/05/27 194-В-3402-1#2/ 14.05.2019 ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН №4 С ИД. 35167.502.6082.1.16 В "АТЕЛИЕ ЗА ПРОИЗВОСТВО НА БУТИКОВА КОЗМЕТИКА" IV-6082 183 35167.502.6082 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
106 2019/05/28 194-Д-6791-2#1/ 21.05.2019 КОСТА КОСТОВ, ДЕСИСЛАВА КОСТОВА СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ С ИД. 35167.503.42 V-42 422 35167.503.5031 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
107 2019/05/31 168-4289-1#3/ 27.05.2019 "М-СТРОНГ" ЕООД 1. БИСТРО - ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА; 2. ЖИЛИЩЕ И СКЛАД III-160 23 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ДОКЛАД
108 2019/06/04 168-4485-6#2/ 04.06.2019 "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД БАЛНЕО И СПА ХОТЕЛ "КИНГС ВАЛЕЙ", М-СТ "КАЗАНЛЪШКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ" III-245 2 35167.507.245 КАЗАНЛЪК III 37/19.06.2019 ДОКЛАД
109 2019/06/04 194-Н-4461-1#7/ 30.05.2019 НЕДЯЛКА КЬОСЕКИРОВА 1. ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ; 2. ГАРАЖ; 3.ПЛЪТНА ОГРАДА; 4. АЖУРНА ОГРАДА III-1350 122 27499.501.1350 ЕНИНА V ОЕСУТ
110 2019/06/05 194-А-1870-1#4/ 30.05.2019 АЙНУР ДОРМУШЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА II-442 44 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
111 2019/06/06 194-Д-581-3#3/ 03.06.2019 ДЕЯН ИЛИЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА СТАР № 005039 27499.5.39 ЕНИНА V ОЕСУТ
112 2019/06/07 168-6450-1#3/ 03.06.2019 "КОСТАМ" ООД АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА XXII-9128 126 35167.504.9128 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
113 2019/06/10 194-Б-1289-2#6/ 07.06.2019 БРАНИМИРА ДИМИТРОВА 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА III-5151 154 35167.502.5151 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
114 2019/06/10 194-С-7594-3#4/ 28.05.2019 СТОЙКО НАЛБАНТОВ, МАРУСЯ НАЛБАНТОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА В "ЖИЛИЩЕ" XIII-78 19 ЧЕРГАНОВО V ДОКЛАД
115 2019/06/11 168-1626-4#1/ 05.06.2019 "НИМЕКС" ЕООД СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ С ИД. 35167.502.4452 VI-4452 428 35167.502.4452 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
116 2019/06/12 194-Д-2839-1#2/ 13.05.2019 ДИЯН СТОЯНОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ В ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА III-133 39 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
117 2019/06/13 194-Д-593-3#2/ 05.06.2019 ДАНАИЛ ПЕТРОВ СЕМЕЕН ХОТЕЛ НА ЕДИН И ДВА ЕТАЖА - РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЛЕГЛОВА БАЗА XIV-9133 591 35167.503.9133 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
118 2019/06/17 168-4223-1#2/ 11.06.2019 ЕТ "ГАМА - Х - ХРИСА ЯНЕВА" АГРОАПТЕКА III-9117 225 35167.504.9117 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
119 2019/06/17 194-С-4419-1#3/ 11.06.2019 СТЕФАН НОНОВ, ЙОВКА НОНОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.502.5071.1 XI-5071 156 35167.502.5071 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
120 2019/06/19 194-П-3251-2#3/ 18.06.2019 ПЛАМЕН ИВАНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-3220 443 35167.506.9664 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
121 2019/06/19 194-Ж-669-1#4/ 18.06.2019 ЖЕЛЬО ГЛУТНИКОВ ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР И НАВЕС 27499.501.3147 ЕНИНА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
122 2019/06/20 194-П-540-1#3/ 18.06.2019 ПЕТЪР ПЕТРОВ ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-129 13 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
123 2019/06/20 194-П-2178-1#2/ 23.05.2019 ПЕТЯ БАЙКОВА 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА IX-1507 125 35167.504.1507 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
124 2019/06/20 168-3109-1#2/ 28.05.2019 "СИПО КОНСУЛТ" ЕООД ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И ГАРАЖИ VI-859 210 35167.504.9137 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
125 2019/06/20 168-1621-1#4/ 10.04.2019 "ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ" ООД ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ XVII-1026 166 35167.502.1026 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
126 2019/06/21 194-Д-4839-1/ 07.06.2019 ДАНАИЛ РУСЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА II-5210 13 35167.502.5210 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
127 2019/06/24 168-1256-35/ 18.06.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ ТП "ГЕРГАНА" ДО ТП "КОРЕЯ" 35167.501.66 35167.501.84 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
128 2019/06/25 194-Н-1956-1#18/ 17.04.2019 НАТАЛИЯ ТОТЕВА-ОСМАНОВА ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V-74 7 ГОРНО ИЗВОРОВО V ОЕСУТ
129 27.6.2019 ОТТЕГЛЕНО 168-01-8/ 20.06.2019 "АРСЕНАЛ" АД РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА КЪМ ЦЕХ ЗА СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ ЛЛБ-9 (СГРАДА С ИД. 35167.119.3.699) 35167.119.3 КАЗАНЛЪК I ОТТЕГЛЕНО СЪС ЗАП. 43/12.07.2019 ДОКЛАД
130 2019/07/01 168-4659-2#2/ 27.06.2019 "ЮНИМЕТ" ЕООД ЦЕХ ЗА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ I-3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3012 И 3013 606 35167.501.9413 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
131 2019/07/01 168-2529-5/ 28.06.2019 "ХРИМИ - 2008" ЕООД ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-6310 226 3567.502.6310 КАЗАНЛЪК V 45/22.07.2019 ДОКЛАД
132 2019/07/02 194-М-847-1#4/ 26.06.2019 МАРИЯ МЕТОДИЕВА 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. ЛЯТНА КУХНЯ; 3. ГАРАЖ; 4. СКЛАДОВЕ; 5. НАВЕС; 6. ПЛЪТНА ОГРАДА VIII-851 95 27499.501.851 ЕНИНА V ОЕСУТ
133 2019/07/04 168-6313-4/ 27.06.2019 "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, "БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, "ЕП 2012" ЕООД ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ SZR0468 "SHEINOVO" С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 MHz НА "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД 83106.502.701 ШЕЙНОВО III ДОКЛАД
134 2019/07/05 168-1256-44/ 28.06.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, "НЕК" ЕАД НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ (20kV) OT ЕЛ. ПОДСТАНЦИЯ "ЧУДОМИР" ДО НОВА БЕТОННА КОМПЛЕКСНА ЗАКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА (БКЗРУ) 20kV В ПИ С ИД. 35167.501.8770 35167.501.8770 КАЗАНЛЪК III 52/26.08.2019 ДОКЛАД
135 2019/07/08 194-П-1340-1#3/ 02.07.2019 ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЖИЛИШНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ В М-СТ "СТАРИТЕ ЛОЗЯ" 35167.230.409 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
136 2019/07/08 168-2657-1#2/ 25.06.2019 "АВИС" ЕООД СКЛАД - РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КОНСЕРВНА ФАБРИКА 06848.9.48 БУЗОВГРАД V ДОКЛАД
137 2019/07/08 194-В-3604-1#2/ 02.07.2019 ВЕЛИЧКО БОЯДЖИЕВ, РОСИЦА МЕТЦЕН ПЛЪТНА ОГРАДА 472 661 35167.504.472 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
138 2019/07/09 122-36-1#3/ 03.07.2019 БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ (СТОЛОВА) НА СО (ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ) С ИД. 35167.502.3499.1.16 В "МОЛИТВЕН ДОМ" IV-3499 145 35167.502.3499 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
139 2019/07/12 168-6555-1#2/ 28.06.2019 "ВИП ИНВЕСТ" ООД 1. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИД. 35167.504.8745.1 В "ТЪРГОВСКА СГРАДА С МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА И ЖИЛИЩА"; 2. ПРИСТРОЙКА ЗА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ XIV-8745 126 35167.504.8745 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
140 2019/07/15 194-Х-1062-1#2/ 12.07.2019 ХРИСТО МИНЕВСКИ 1. ПЛЪТНА ОГРАДА; 2. АЖУРНА ОГРАДА VI-6204 254 35167.502.6204 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
141 2019/07/15 194-И-5089-1#3/ 19.06.2019 ТОДОР ТОДОРОВ ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XIV-381 6 КЪНЧЕВО V ОЕСУТ
142 2019/07/15 194-А-346-1#3/ 08.07.2019 АТАНАС ГЕОРГИЕВ 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА XI-113 11 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
143 2019/07/15 194-С-8160-1#4/ 12.07.2019 СТАНЧО СТАНЧЕВ ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АПАРТАМЕНТ №8 С ИД. НА СО 35167.504.91.3.8 I 215 35167.504.91 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
144 2019/07/16 194-С-7996-1#3/ 09.07.2019 САЛИ АСАН, НЕВЗЕР АСАН ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-130 37 РЪЖЕНА V ОЕСУТ
145 2019/07/19 1383-11#2/ 19.07.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ВЪВЕЖДАНЕ Н МЕРКИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА №1, ГР. КАЗАНЛЪК, А ИМЕННО: 1. РАМПА И 2. АСАНСЬОР I-8784 380 35167.505.28 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
146 2019/07/19 168-01-10#2/ 19.07.2019 "АРСЕНАЛ" АД ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД №43 ЗА СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ 000017 06848.87.17 БУЗОВГРАД I ДОКЛАД
147 2019/07/19 168-01-12#2/ 19.07.2019 "АРСЕНАЛ" АД ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД №47 ЗА СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ 000017 06848.87.17 БУЗОВГРАД I ДОКЛАД
148 2019/07/19 168-01-11#2/ 19.07.2019 "АРСЕНАЛ" АД ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД №45 ЗА СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ 000017 06848.87.17 БУЗОВГРАД I ДОКЛАД
149 2019/07/19 194-И-1715-1#3/ 12.07.2019 ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ГАРАЖ СЪС СКЛАД XI-371 50 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
150 2019/07/19 168-1256-89#3/ 12.07.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ" VI-8618 13 35167.502.8618 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
151 2019/07/22 168-1256-45/ 09.07.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА МРЕЖА НН И МЕТАЛНО ТАБЛО ТРАНСФОРМАТОР (МТТ) ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КЛИЕНТИ В МЕСТНОСТ "СТАРИТЕ ЛОЗЯ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАЗАНЛЪК 35167.160.44 И 35167.170.82 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
152 2019/07/22 194-К-642-3#2/ 08.07.2019 КАМЕЛИЯ ТРЕНЕВА 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА VI-1008 103 27499.501.1403 ЕНИНА V ДОКЛАД
153 2019/07/22 194-И-5134-1#2/ 08.07.2019 ИРИНА ТРЕНЕВА 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА VIII-1007 103 27499.501.1007 ЕНИНА V ДОКЛАД
154 2019/07/22 194-Н-2603-1#1/ 16.07.2019 НИКОЛАЙ ИВАНОВ 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. СКО XIII-1283 27 83106.501.1283 ШЕЙНОВО V ОЕСУТ
155 2019/07/22 194-Н-24-2#3/ 16.07.2019 НИКОЛАЙ ШАНКОВ СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ I-3572 73 35167.506.9621 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
156 2019/07/23 194-Г-1968-1#2/ 10.07.2019 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-345 39 ДОЛНО ИЗВОРОВО V ДОКЛАД
157 2019/07/24 194-С-596-1#10/ 18.07.2019 СТЕФАН ПАШОВ КАБЕЛ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 83106.46.313 ШЕЙНОВО V ОЕСУТ
158 2019/07/25 168-1184-4#2/ 12.07.2019 "РУАН-3" ЕООД ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ VII-9141 340 35167.504.9170 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
159 2019/07/25 192-654-2#2/ 22.07.2019 АЛЮСМАН ХАЙТОВ ПЛЪТНА ОГРАДА IV-13 25 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
160 2019/07/26 194-А-4365-1#3/ 23.07.2019 АЙЛИН ТАТАР ПЛЪТНА ОГРАДА XXIX-3209 418 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
161 2019/07/26 194-Д-6820-1#4/ 25.07.2019 ДЖОН ПОЛ О'СЪЛИВАН, МИГЛЕНА О'СЪЛИВАН ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ С ИД. 35167.504.691.1.16 В "ОФИС" III-691, 694 204-А 35167.504.691 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
162 2019/07/30 194-Х-150-1#6/ 25.07.2019 ХРИСТО МИРЧЕВ 1. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В СТАИ ЗА ГОСТИ; 2. ЛЯТНА КУХНЯ; 3. АЖУРНА ОГРАДА II-284 43 СРЕДНОГОРОВО V ОЕСУТ
163 2019/07/31 194-Х-157-1#4/ 26.07.2019 ХРИСТО КОЛЕВ 1. ГАРАЖ; 2. БАРБЕКЮ III-106 36 РОЗОВО V ОЕСУТ
164 2019/08/02 168-4873-1#2/ 23.07.2019 "БЕЧ" ЕООД АВТОСЕРВИЗ - ПУНКТ ЗА ГТП XIX-8870 335 35167.505.8870 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
165 2019/08/05 194-Е-2118-1#3/ 30.07.2019 МАРИАНА ПЕТРУСЕНКО СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ С ИД. 35167.502.5178 XVI-5178 168А 35167.502.9207 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
166 2019/08/06 168-5890-1#7/ 30.07.2019 "КАНДЕКО" ЕООД ОФИС СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ X-786 2 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
167 2019/08/07 194-С-2391-1#2/ 05.08.2019 СИЛВИЯ ПАПАЗОВА; НИКОЛАЙ БАДЖИНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА XVIII-3769 64 35169.506.3769 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
168 2019/08/07 194-Н-4220-1#2/ 02.07.2019 НИКОЛА МИНКОВ ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V-295 23 ОВОЩНИК V ОЕСУТ
169 2019/08/08 1324-33/ 06.08.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС "СВЕТЪТ НА ТРАКИТЕ" С ПОДОБЕКТИ: 1. ЦЕНТРАЛНА СГРАДА; 2. ТЕМАТИЧЕН РЕСТОРАНТ; 3. КАФЕ И РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА; 4. КЪЩИ ЗА ГОСТИ; 5. МАКЕТ "СЕВТОПОЛИС"; 6. ЕКСТЕРИОР (ПОДПОРНИ СТЕНИ, РАМПИ, СТЪЛБИ) 83199.39.276 ШИПКА I ДОКЛАД
170 2019/08/08 194-М-5723-3#1/ 02.08.2019 МАРИЯ ДЖАВГОВА, ТЕНЧО ДЖАВГОВ НАВЕС 27499.343.28 ЕНИНА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
171 2019/08/08 192-1091-1#4/ 02.08.2019 АСАН АДАШОЛУ, МИГРИЕ ГЕГОВА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ V-23 27 КРЪН V ОЕСУТ
172 2019/08/12 194-Г-210-1#3/ 08.08.2019 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА II-205 32 СРЕДНОГОРОВО V ОЕСУТ
173 2019/08/12 194-Ж-71-1#2/ 05.08.2019 ЖЕНЯ БЕЛ ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА ОТ ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР XI-503 1 ГОЛЯМО ДРЯНОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
174 2019/08/14 168-342-13/ 14.08.2019 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПОДОБЕКТ: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. КАЗАНЛЪК И С. ГОЛЯМО ДРЯНОВО - ЕТАП 2019 ТТР 8С 2019 КАЗАНЛЪК ГОЛЯМО ДРЯНОВО II ДОКЛАД
175 2019/08/14 194-М-2688-1/ 08.08.2019 МИЛКО МИХАЙЛОВ, ШИНКА МИХАЙЛОВА ПЛЪТНА ОГРАДА XI-196 276 35167.501.241 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
176 2019/08/14 194-Н-132-1#3/ 01.08.2019 НЕДКА АМЕШЕВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО СО С ИД. 35167.502.6226.1.1, В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПРИСТРОЙКА XIV-6226 242 35167.502.6226 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
177 2019/08/15 194-М-5723-2#3/ 12.08.2019 МАРИЯ ДЖАВГОВА, ТЕНЧО ДЖАВГОВ ВИЛНА СГРАДА 27499.343.28 ЕНИНА V ОЕСУТ
178 2019/08/15 194-Р-80-1#3/ 09.08.2019 ГЕОРГИ ИВАНОВ, КРЕМЕНА ИВАНОВА, РОСИЦА ИВАНОВА 1. ГАРАЖ, 2. ПЛЪТНА ОГРАДА VII-157 7 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
179 2019/08/15 168-1256-53/ 02.08.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РАЗШИРЕНИЕ НА ВЪЗДУШНА МРЕЖА НН ОТ ТП 4 С. КОПРИНКА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК: 1. РАЗШИРЕНИЕ НА ИЗВОД "Б"; 2. РАЗШИРЕНИЕ НА ИЗВОД "В" КОПРИНКА III ДОКЛАД
180 2019/08/16 168-01-6#2/ 06.08.2019 "АРСЕНАЛ" АД ВЪНШНО ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ; ВЪТРЕШНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАВОД 1 - ЦЕХ 240 35167.119.3 КАЗАНЛЪК I ДОКЛАД
181 2019/08/20 194-М-5730-1#1/ 19.08.2019 ИВАНКА КАЛЛИЕВА, ДОРА АТАНАСОВА, МИМИ ТАРЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ С ИД. 35167.502.5085 IV-5085 155 35167.502.9230 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
182 2019/08/20 194-Г-196-1#3/ 19.08.2019 ГЕНКА ВИДЕВА ОФИС СГРАДА VII-3248 445 35167.506.3248 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
183 2019/08/21 194-Г-196-2#3/ 19.08.2019 ГЕНКА ВИДЕВА, ГАЛИНА ДЕЛИДИМОВА СКЛАД ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ VIII-3250 445 35167.506.3250 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
184 2019/08/22 168-2495-1/ 09.08.2019 "БОРА-73" ООД ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОСД С ИД. 35167.502.8323.1 IX-8323 164 35167.502.8323 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
185 2019/08/23 168-4873-2/ 09.08.2019 "БЕЧ" ЕООД АВТОМИВКА XIX-8870 335 35167.505.8870 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
186 2019/08/26 194-И-1518-1/ 13.08.2019 КРАСИМИРА ИВАНОВА, ИВАН СТОЙНОВ 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА VI-2 425 35167.503.5006 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
187 2019/08/26 194-Л-399-1#2/ 19.08.2019 ЛЪЧЕЗАР ЗЛАТАНОВ, МАРИЯН ДЕСКОВ ПЛЪТНА ОГРАДА III-743 199 35167.504.743 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
188 2019/08/27 194-А-4190-1/ 19.08.2019 АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ, РУСКА АПОСТОЛОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ XII-35 423 35167.503.35 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
189 2019/08/28 194-374-1#7/ 22.08.2019 ИНАН БЮЛБЮЛ МЕТАЛЕН НАВЕС ЗА ГАРАЖ I-341 19 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
190 2019/08/30 194-К-2182-1#7/ 03.07.2019 КРАСИМИР МИХОВ 1. РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА; 2. ГАРАЖ XXI-50 7 ОВОЩНИК V ОЕСУТ
191 2019/09/04 194-М-2293-1#2/ 03.09.2019 MАРИЯНА ДИМИТРОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА И АВТОМИВКА С ОФИС IV-3231 446 35167.506.3231 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
192 2019/09/09 194-С-374-1#5/ 03.09.2019 СТОЯН ГОСПОДИНОВ СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (НАВЕС) ЗА ЕДРОГАБАРИТНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХИКА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРОДУКЦИЯ И ОБИТАВАНЕ 35167.98.486 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
193 2019/09/09 194-Д-5624-1#3/ 20.06.2019 ДЕНКО ДЕНКОВ АВТОСЕРВИЗ XI-9082, 9083, 9084 482 35167.501.9469 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
194 2019/09/10 194-М-532-1#4/ 04.09.2019 МУЙДИН САДЪК 1. ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. СКЛАД И ЛЯТНА КУХНЯ V-1440 102 КРЪН V ОЕСУТ
195 2019/09/11 194-Х-1843-2#11/ 09.09.2019 ХАРАЛАН КИРОВ РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ И ГАРАЖ С НАВЕС - ПОЕТАПНО: I-ВИ ЕТАП: ГАРАЖ С НАВЕС; II-РИ ЕТАП: РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ XVIII-83 1 РОЗОВО V 62/16.10.2019 ОЕСУТ
196 2019/09/11 194-М-900-1#2/ 02.09.2019 МОНИКА ДИНЕВА ЖИЛИЩНА СГРАДА II-103 25 СРЕДНОГОРОВО V ДОКЛАД
197 2019/09/12 194-М-4852-1#3/ 09.09.2019 ДИНКО ИЛИЕВ, МИГЛЕНА ТОЛЕВА-ИЛИЕВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ V-4786 22 35167.502.4786 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
198 2019/09/13 194-Н-2263-1#3/ 09.09.2019 НЕЖДИН ТЮЛЕК ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ IX-139 19 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
199 2019/09/17 194-И-447-1#2/ 09.09.2019 ИСМАИЛ ИСМАИЛ ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-5387 1 35167.502.5387 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
200 2019/09/19 194-Ю-177-3#4/ 13.09.2019 ЮЛИЯН СЛАВОВСКИ ТЪРГОВСКИ И АВТОКОМОЛЕКС 06848.22.345 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
201 2019/09/19 194-Й-120-2#1/ 16.09.2019 ЙОРДАН ИСКРЕВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА (ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ) XV-789 68 КРЪН V ОЕСУТ
202 2019/09/20 168-633-2/ 10.09.2019 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, СТЕФАН ИВАНОВ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ППС ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА БТК ЕАД № PD2920_B 49076.131.28 ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ III ДОКЛАД
203 2019/09/25 1324-38/ 25.09.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ОЛИМПИАДА" 35167.506.9635 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
204 2019/09/25 1324-39/ 25.09.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТОЛИАТИ" ОТ О.Т. 7750 ДО О.Т. 7754 35167.505.716 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
205 2019/09/25 168-1256-57/ 11.09.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, "БУЛИНВЕСТ" ЕООД НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОТД" II 200 35167.504.40 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
206 2019/09/25 168-1256-98#3/ 11.09.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА МРЕЖА НН ИЗВОД "Б" НА ТП 8 И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ" IX-1422 139 27499.501.1422 ЕНИНА III ДОКЛАД
207 2019/09/26 168-342-21/ 16.09.2019 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПОДОБЕКТ: "РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. КРЪН ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ИМОТ ПИ 40292.100.6 - ЕТАП 2019 ТТР 8 В 5.2019" 40292.100.24, 40292.100.10 КРЪН II ДОКЛАД
208 2019/09/26 194-М-8198-2#3/ 20.09.2019 МУСА САЛИЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА X-16 14 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
209 2019/09/26 194-М-8198-1#3/ 20.09.2019 МУСА САЛИЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА V-21 16 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
210 2019/09/26 168-08-1#19/ 19.09.2019 "КАПРОНИ" АД ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА БИТОВА СГРАДА В ХОТЕЛ С ИД. 38563.118.545.1 000545 38563.118.545.1 КОПРИНКА V ОЕСУТ
211 2019/10/02 168-2319-2#2/ 19.09.2019 "ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ" ООД ЗИМНА ГРАДИНА ВЪРХУ ОТКРИТА ТЕРАСА НА КОТА +9,15м В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИД. 35167.504.28.1 VIII-ЗА КОО 201 35167.504.28 КАЗАНЛЪК V 64/21.10.2019 ДОКЛАД
212 2019/10/02 168-1256-16#3/ 27.09.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТИ ЗА ОДО, ГАРАЖИ И ПАРКИНГ" XX-8884 43 35167.502.4001 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
213 2019/10/03 194-П-2187-1#2/ 30.09.2019 ЯНА КОЛЕВА, МАРИЯ КОЛЕВА ПЛЪТНА ОГРАДА VIII-115, 116 17 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
214 2019/10/07 194-К-3781-2#4/ 01.10.2019 КРЕМЕНА КАРАГЕОРГИЕВА 1. ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ; 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ; ПЛЪТНА ОГРАДА VI-642 59 27499.501.642 ЕНИНА V ОЕСУТ
215 2019/10/07 194-А-346-2#3/ 03.10.2019 АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГАРАЖ IX-68 4 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
216 2019/10/08 194-Р-2026-1#2/ 07.10.2019 РАБИЕ АСАН ПЛЪТНА ОГРАДА VIII-327 9 ЧЕРГАНОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
217 8.10.2019 ОТМЕНЕНО 168-396-1#9/ 02.10.2019 ЕТ "АДИВА-М-ВАСИЛ КОРЦАНОВ" 1. НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ II-46 284 35167.501.535.2 КАЗАНЛЪК V ОТМЕНЕНО СЪС ЗАПОВЕД №ДК-11-СЗ-9/ 25.10.2019 НА РДНСК ДОКЛАД
218 2019/10/09 194-С-755-1#3/ 04.09.2019 СТЕФАН ХРИСТОВ, ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ПРИСТРОЙКА КЪМ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ КАФЕ-АПЕРИТИВ В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ II-795 4 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
219 2019/10/09 194-С-755-1#4/ 04.09.2019 СТЕФАН ХРИСТОВ, ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ КАФЕ-АПЕРИТИВ В ЖИЛИЩНА СГРАДА III-796 4 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
220 2019/10/09 168-6193-4#2/ 27.09.2019 "ТЕХМАШ" ООД РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА X-7060, 7061 470 35167.501.7060.3 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
221 2019/10/09 194-С-4700-2/ 13.08.2019 СВЕТЛАНА ЧАЛЪКОВА ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V-589 193 35167.504.589.1 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
222 2019/10/11 1324-37#3/ 09.10.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГАЗИФИКАЦИЯ И ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОДК "СВ. ИВАН РИЛСКИ" VI-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА 35 35167.501.89 КАЗАНЛЪК VI ОЕСУТ
223 2019/10/15 194-Х-510-1#4/ 10.10.2019 ИВАН ИВАНОВ, ХРИСТИНА ДИМОВА, ДЕЛКА ВАСИЛЕВА, РАДА РАЧЕВА, ГАНЧО ГАНЕВ, МАРИАНА ПЕЕВА СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ С ИД. 35167.504.7623 II-ЗА ОЗЕЛЕНЯ-ВАНЕ 321 35167.504.7094 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
224 2019/10/15 194-Р-2537-1#4/ 10.10.2019 РУСИ КАРАГЬОЗОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА XII-47 21 СРЕДНОГОРОВО V ОЕСУТ
225 2019/10/16 194-М-7497-1#4/ 11.10.2019 МАРГАРИТ ТОДОРОВ НАВЕС ЗА ГАРАЖ (ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ) II-3039 447 35167.506.3044 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
226 2019/10/17 194-П-501-1#2/ 10.10.2019 ПЕНЧО ПЕНЧЕВ, ВАСИЛКА ПЕНЧЕВА ПОСТРОЙКА ЗА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР 40292.73.5 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
227 2019/10/18 168-342-22/ 08.10.2019 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПОДОБЕКТ: "ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. КАЗАНЛЪК - ЕТАП 2019 ТТР 8С 1.2019" КАЗАНЛЪК II ДОКЛАД
228 2019/10/18 168-1411-4/ 10.10.2019 "ВРАБЕЦ" ЕООД, СТЕЕФАН ЯМАЛИЕВ, НАДЯ ЯМАЛИЕВА-ТОНЧЕВА, ЦАНКА СТОЙНОВА, ГЕОРГИ СТОЙНОВ 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА IV-9676 75 35167.506.9676 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
229 2019/10/23 194-Г-3432-2#3/ 23.10.2019 ГАЛЯ РУСЕВА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-235 6 РОЗОВО V ОЕСУТ
230 2019/10/23 168-1256-99#3/ 21.10.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРАВЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ" XII-9444 608 35167.501.9444 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
231 2019/10/24 168-01-14#2/ 18.10.2019 "АРСЕНАЛ" АД ВЪНШНО ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ; ВЪТРЕШНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАВОД 2 - ЦЕХ 150 35167.119.3.520 КАЗАНЛЪК I ДОКЛАД
232 2019/10/25 194-Д-3941-1#2/ 01.07.2019 ДЕАНА ПЕТКОВА-ТОПАЛОВА РЕМОНТ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XIX-3917, 3918 152 35167.502.3917 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
233 2019/10/28 168-01-13#2/ 22.10.2019 "АРСЕНАЛ" АД ВЪНШНО ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ; ВЪТРЕШНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАВОД 2 - ЦЕХ 200 35167.119.3.513 35167.119.3.524 КАЗАНЛЪК I ДОКЛАД
234 2019/10/28 168-01-3#2/ 22.10.2019 "АРСЕНАЛ" АД ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАРЯДИ ОТ ТВЪРДИ РАКЕТНИ ГОРИВА - ОБЕКТ 102А 35167.119.3 КАЗАНЛЪК I ДОКЛАД
235 2019/10/29 194-Я-558-1/ 22.10.2019 ЯНА НИКОЛОВА ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА ОТ ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - НАВЕС VIII-123 16 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
236 2019/10/29 194-Д-1690-2#3/ 23.10.2019 ДОНЧО СТАНКОВ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ НА КОТА -2.75м, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА III-8484 132A 35167.504.9062.1 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
237 2019/10/30 194-Й-852-1#5/ 24.10.2019 ЙОВКА СТАМЕНОВА 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. ГАРАЖ; 3. ПЛЪТНА ОГРАДА 27499.61.8 ЕНИНА V ОЕСУТ
238 2019/10/31 194-А-1527-2#3/ 29.10.2019 АННА КЕХАЯМИНЧЕВА 1. ГАРАЖ; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА I-250 I-250 26 ДУНАВЦИ V ОЕСУТ
239 2019/11/01 194-В-285-1#2/ 30.10.2019 ВАНЯ КУРТЕВА, ВАНЬО КУРТЕВ НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР III-1242 107 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
240 2019/11/04 194-В-658-1#3/ 21.10.2019 ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА 1. ГАРАЖ; 2. ПЛЪТНА ОГРАДА VII-639 58 27499.501.639 ЕНИНА V ОЕСУТ
241 2019/11/04 168-1256-68#1/ 29.10.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТИ НА ОСД" VI-34, 35 12 35167.501.296 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
242 2019/11/05 1324-42/ 04.11.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАБЕЛ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ: "ПРИЕМНИК НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ И ОХРАНА" 87641.115.10 (ВОДОЕМ) ЯСЕНОВО V ОЕСУТ
243 2019/11/08 168-1256-40#3/ 40.11.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ" II-45 150 35167.502.45 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
244 2019/11/08 168-1256-70#1/ 04.11.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА" 22633.45.2 ДОЛНО ИЗВОРОВО V ОЕСУТ
245 2019/11/13 168-01-4#2/ 12.11.2019 "АРСЕНАЛ" АД 1. ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ Т.208 ДО ГРИП; 2. КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 35167.119.3 КАЗАНЛЪК I ДОКЛАД
246 2019/11/15 168-01-19#2/ 14.11.2020 "АРСЕНАЛ" АД 1. ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ Т.205 - АЛЕЯ №1 ДО ГРЗП 35167.119.3.220 КАЗАНЛЪК I ДОКЛАД
247 2019/11/18 194-Т-2869-1#9/ 14.11.2019 ТОТКА РАЧЕВА, СТОЯН РАЧЕВ, ЗЛАТКО РАЧЕВ И ВЕЛИЧКА РАЧЕВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА В "АТЕЛИЕ" II-211 74 ШИПКА V ДОКЛАД
248 2019/11/18 194-К-2990-2#5/ 04.11.2019 КРАСЕН СТОЙЧЕВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №2 И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №3 В "ЖИЛИЩЕ" IХ-ЗА ЖС 280 35167.501.200.1 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
249 2019/11/19 194-Д-5123-1#2/ 15.11.2019 ДЕЛЯН САРАКЧИЕВ ПЛЪТНА ОГРАДА I-174 5 СРЕДНОГОРОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
250 2019/11/20 194-Г-841-1#4/ 15.11.2019 ГЕРГИНА ДИМИТРОВА-КАЗЛАЧЕВА, РУМЕН КАЗЛАЧЕВ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-5070 156 35167.502.5070.1 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
251 2019/11/22 194-Р-3513-1#3/ 25.10.2019 РОСЕН ЗАХАРИЕВ, ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА III-255 10 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
252 2019/11/26 194-Е-1177-7#2/ 20.11.2019 ЕЛЕНА БАНЕВА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ОТ ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ЗА ИНВЕНТАР VIII ОБЩ. 32 ГОРНО ИЗВОРОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
253 2019/11/27 194-М-3115-1#2/ 26.11.2019 МАРИАН СТАНЧЕВ 1. ПЛЪТНА ОГРАДА; 2. ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - НАВЕС ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ VI-855 96 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
254 2019/11/29 194-И-406-2#2/ 27.11.2019 ИЛИН КАЛАЙДЖИЕВ, ДАНИЕЛА КАЛАЙДЖИЕВА-ЛОПЕС, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПЛЪТНА ОГРАДА V-ЧЛ.63, Т.10 5 27499.501.2018 ЕНИНА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293