одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Варна

Уникален идентификатор:  7b0efc4f-591d-4ba0-9969-dbd4e9c032a9

Описание:

Актуален към 1.01.2018

болници варна здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-23 09:37:06
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:38:18
  • Последно променил: migrate_data

Лечебни заведения - Варна

e-mail

Адрес

Ръководител, длъжност, име, фамилия

специалност

1 МБАЛ "Света Анна" - Варна АД mbal@svetaanna-varna.com, fsosvetaanna@abv.bg гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100 Изпълнителен директор - Д-р Веселин Николов Здравен мениджмънт, Медицина-Хирургия
2 МБАЛ "Света Марина" ЕАД officeub@mail.bg гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" №1 Изпълнителен директор - Доц. д-р Жанета Георгиева Здравен мениджмънт, Медицина-Вътрешни
3 "СБАГАЛ -Варна" ЕООД; ag_varna@abv.bg гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №150 Управител - Д-р Радослав Минков Магистър медицина - АГ, Здравен мениджмънт
4 СБОБАЛ - Варна ЕООД eyehospital-varna@mbox.contact.bg гр. Варна, ул. "Дойран" №15 Управител - Д-р Руслан Здравков Тошев Здравен мениджмънт
5 СБАЛПФЗ - Варна" ЕООД tub_varna@abv.bg гр. Варна, ул. "Мануш Войвода" №11 А Управител - д-р Петър Ст. Генов Магистър медицина, Здравен мениджмънт
6 СБАЛОЗ "Д-р Марко А. Марков" ЕООД sbaloz@mdoz-varna.com гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100 Управител - Доц. д-р Георги Кобаков Здравен мениджмънт, Медицина-хирургия
7 МБАЛ - Девня ЕООД mbaldevna@abv.bg гр.Девня, ул. "Петрича" №10 А Управител - Д-р Красимир Динков Здравен мениджмънт, Медицина - УНГ
8 МБАЛ "Царица Йоанна" - Провадия mbalprovadia@abv.bg гр. Провадия, ул. "Желез Йорданов" №1 Управител - Елена Лилкова Здравен мениджмънт
9 СБАГАЛ "Майчин дом" maichindom.varna@gmail.com гр. Варна, ул. "Мир" №1 Управител - Д-р Максим Яков Здравен мениджмънт
10 МБАЛ-Варна ЕООД mtb_varna@abv.bg, tmc_varna@abv.bg гр. Варна, пл. "Славейков" №1 Директор - Д-р Руси Русев Здравен мениджмънт, Медицина ФТР
11 MБАЛ - Варна към ВМА vmbvarna@abv.bg гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №3 Началник - Полк. д-р Ивайло П. Въжаров Здравен мениджмънт, Медицина -Гастроентерология и диететика
12 СБАЛК- Варна ЕАД info.vn@b-c-i.eu гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100 Изпълнителен директор - Проф. д-р Николай Пенков Здравен мениджмънт, Медицина-Вътрешни
13 СХБАЛ "Проф. Темелков" ЕООД temelkov7@abv.bg гр. Варна, ул. "Алеко Константинов" №5 Управител - Проф. д-р Т. Темелков Здравен мениджмънт, Медицина-хирургия
14 СОБАЛ "Доц. Георгиев" ЕООД tiho27@yahoo.com гр. Варна, ул. "Хр. Попович" №18 Управител - Доц. д-р. Д. Георгиев Здравен мениджмънт, Медицина - Очни болести
15 СБАЛДБ "Д-р Лисичкова" kidshospital@abv.bg гр. Варна, бул. "Република" - МЦ "Младост" Управител - Д-р Ангел Ангелов Здравен мениджмънт, Магистър медицина
16 МБАЛ "Еврохоспитал" ООД eurohospital.bg@abv.bg гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Н. Райков" №2 А Управител - Д-р Асен Станчев Здравен мениджмънт
17 СБАЛК "Кардиолайф" ООД гр. Варна, бул. "Република", сградата на МК "Младост" Управител - Д-р Галина Балабанова Здравен мениджмънт, Медицина - вътрешни болести
18 МИ към МВР - София, филиал Варна mi_varna@abv.bg гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" Д-р Иванова Здравен мениджмънт, Медицина - хирургия
19 СБР sbr_varna@abv.bg к.к. "Златни пясъци", спирка "Журналист" Управител -Д-р Цветана Динкова Здравен мениджмънт, Медицина-Детски болести
1 РЦТХ - Варна rcth_varna@abv.bg гр. Варна, бул. "ЦарОсвободител" №100 Директор - Д-р Диана К. Максимова
2 ДМСГД - Варна dmsgd_varna@abv.bg гр. Варна, кв. "Виница", ул. Овеч № 2 Директор - Д-р Стефка Ив. Джанкова
3 ЦСМП - Варна csmp_varna@gbg.bg гр. Варна, ул. "Брегалница" №3 Директор - Д-р Мая Ив. Рашева