одобрен

Националния регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход

Уникален идентификатор:  7b0f70b6-c280-4e53-95c7-998c157717a4

Описание:

Националния регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход, включва обектите регистрирани на територията на Република България, които могат да извършват производствена и търговска дейност с храни от неживотински произход.

обекти

Текуща версия: 16

Показвана версия: 16

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-01-30 13:51:58
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-03-20 15:48:38
  • Последно променил: a_popnikolova
записа на страница

"Номер_на_удостоверение"

Регистрационен_номер

Група

Име_на_предприятие

Адрес

Видове_храни

Статус

21/22.07.2011 01010002 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "СИМИТ-Благой Стоянов-09" ООД --- А.тестени закуски, А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
22/22.07.2011 01010003 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа СД "Екажор-Масларови" --- А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
4349/09.08.2013 01010009 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "ДАНСИС - П" ЕООД Благоевград-Сандански-Сандански-УЛ. "ОСМИ МАРТ" № 10 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
5220/28.05.2014 01010010 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа ПК"Братски труд" --- А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
147/29.09.2011 01010012 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа РПК "Пирин" Благоевград-Сандански-Сандански-ул. "Свобода" №13 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
148/29.09.2011 01010013 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа ЕТ"АЛБЕНА ВЕЛИКОВА" Благоевград-Сандански-Катунци- А.тестени закуски ACTIVE
150/29.09.2011 01010015 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа ЕТ"Мария Голакова" Благоевград-Сандански-Склаве- А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
151/29.09.2011 01010016 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "КГБ - 95 - КОСТАДИН БОРИКОВ 1" ЕООД Благоевград-Сандански-Сандански-УЛ. "КРАЙРЕЧНА" № 12, ЕТ. 1, АП. 3 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
152/29.09.2011 01010017 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "ЧУРЛЯНОВИ - 2018" ЕООД Благоевград-Сандански-Склаве-ул."Г.Делчев"№ 7 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
153/29.09.2011 01010018 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа ЕТ"Андон Стоянов" Благоевград-Сандански-Дамяница-ул."Иван Козарев"№11 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
742/13.03.2012 01010020 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа Сте Фил 66" ЕООД Благоевград-Сандански-Сандански-ул. "Славянска" №13 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
157/29.09.2011 01010022 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа ЕТ"Ники-77-Николай Петров" Благоевград-Сандански-Левуново- А.тестени закуски, А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
159/29.09.2011 01010024 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа ЕТ "Крис Р.Р.-Радка Бойчева" ---ул. "Македония" №23 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
484/24.01.2012 01010025 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "Боряна-2012" ЕООД --- А.хляб, хлебни изделия, А.теста, А.тестени закуски ACTIVE
161/29.09.2011 01010026 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа „ МИШО И СИЕ “ ЕООД Благоевград-Сандански-Сандански-ул. „ Роженски манастир“ № 2 А.тестени закуски, А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
162/29.09.2011 01010027 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "Пепи-2011" ЕООД --- А.хляб, хлебни изделия, А.тестени закуски ACTIVE
167/30.09.2011 01010028 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "Земя и хляб-Ганова" ЕООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-ул. "Григор Пърличев" №9 А.теста, А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
168/30.09.2011 01010029 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "Пего-Универсал" ООД ---ул."Св.св. Кирил и Методий" №2 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
169/30.09.2011 01010030 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "ЕТАЛОН 66" ЕООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 2, вх. А, ет. 6, ап. 12 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
170/30.09.2011 01010031 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "Чифлика-2010"ООД --- Б.тестени закуски ACTIVE
173/30.09.2011 01010034 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "КАПА Х"ООД Благоевград-Петрич-Марикостиново- А.тестени закуски ACTIVE
222/21.10.2011 01010036 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа "ЗОРНИЦА - ТРЕНКОВ" ЕООД Благоевград-Петрич-Първомай-УЛ. "ПРЕСЛАВ" №5 А.хляб, хлебни изделия ACTIVE
253/24.10.2011 01010038 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа ЕТ"Атанас Филчев-Розалия" --- А.тестени закуски ACTIVE
4579/18.10.2013 01010039 Обекти за производство и/или пакетиране на зърнени храни и храни на зърнена основа РПК "Пирин" Благоевград-Сандански-Сандански-ул. "Свобода" №13 А.тестени закуски, А.хляб, хлебни изделия ACTIVE