одобрен

Публичен регистър на озеленените площи , на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Уникален идентификатор:  7b12dffb-11eb-40d0-9b38-8eaa68827387

Описание:

Публичен регистър на озеленените площи , на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение в Община Трън

декоративни дървета озеленени площи Община Трън

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 13:43:36
  • Създаден от: rayna_draganova
  • Последна промяна: 2019-03-27 13:43:36

Регистър на озеленените площи и дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение към 31.12.2018г

Местонахождение Вид и описание на имота Площ Граници Дървесен вид Възраст Брой
1. гр.Трън, кв.16 за парк и озеленяване 2254 кв.м о.т.252,265,270,272,273,263,262, УПИ II-209, УПИ IV-210
2. гр.Трън, кв.13 за озеленяване 1800 кв.м о.т.233,235,236,246, ПИ193, ПИ194, ПИ195, ПИ196, ПИ197,ПИ 198
3. гр.Трън, кв.58 за озеленяване 18 дка о.т.329а,304,307а,349, УПИ XIII-619, УПИ XII-618, УПИ XI-617, УПИ X-616,УПИ X-620,УПИ X-621, УПИVIII-615,УПИVII-613, УПИVII-614,УПИ VI-612,УПИV-610, УПИIV-610,УПИ III-607,УПИ II-607,УПИ I-604
4. гр.Трън за озеленяване 17 дка река Ерма, о.т.297, 298, 299, 301, 302, 307а, 350а, 350, 349, 351, 600, 601, 602
5. гр.Трън, УПИ V озеленяване площадно пространство 3 дка ул. Герги Димитров, ул. Гочо Гопин, пл.Владо Тричков бреза смърч сребролистна липа кестен бяла акация кипарис яворолистен чинар влакнест шмак червен дъб 40г 40-70г 40г 35г 6г 15г 6г 6г 6г 6 16 3 4 14 7 2 7 18
6. гр. Трън, кв.92 за озеленяване, спорт и търговска дейност 2662 кв.м ул. Пролетарий, ул. Мурговица, ул. Нов живот, край на регулация
7. гр. Трън, кв.85 за озеленяване, трафопост и гаражи 5079 кв.м ул. Света Троица, край на регулация, о.т. 674, 675, 676, 668
8. гр. Трън, кв.88 за озеленяване 5014 кв.м ул. Мурговица, о.т.666, 667, 668, 677, УПИ II-21, УПИ III-22, УПИ IV-23, УПИ V-24, УПИ VI-25, УПИ VII-26, УПИ VIII-27
9. гр.Трън, кв.90 за озеленяване 2190 кв.м УПИ V-33, УПИ VII-32, о.т. 674, 675, 676, 668
10. с. Бусинци, ПИ 196 и ПИ 197, кв.25 за озеленяване 1000кв.м УПИ Х-194, УПИ Х-195, о.т.29г, 49д, 49е, УПИ XI-198, УПИ XII-199, УПИ XIII-199
11. с. Бусинци, под кв.7, кв.17 и кв.25 терен за озеленяване 25 дка селска река и край на регулация
12. с. Радово, кв.9а зелена площ 1900 кв.м о.т.10а, 10, 9, 8 ,7 ,6
13. с. Забел, кв.5 за озеленяване 3930 кв.м о.т. 88-91, УПИ III-67, УПИ IV-76, УПИ V-75, о.т.174-169, черен път
14. с. Забел, кв.5 за озеленяване 6380 кв.м о.т.162-156, магазин, о.т. 174-206, черен път
15. с. Ломница, кв.2 зелена площ 170 кв.м УПИ I-148, ок 68, 69, 70, 72
16. с. Бераинци, кв.1 зелена площ 3300 кв.м УПИ I-1, УПИ II-2, УПИ VI-7, ул. с ок 1, 2, 3
17. с. Ездимирци, ПИ32, кв.14 зелена площ 580 кв.м УПИ III-33, УПИ II-34, край на регулация
18. с. Горочевци, кв.1 зелена площ 840 кв.м УПИ II-3, ул. с о.т. 2, 3, 4, 2б, 2а
19. с. Горочевци, кв.18 зелена площ 6150 кв.м ок 206, 209, 142, 102, 103, 108, 108а, 109,
20. с. Горочевци, кв.22 зелена площ 6400 кв.м УПИ VI-150,УПИ VII-151,УПИ V, IV, III, II, I-26, ул. с ок 2014, 205, УПИ VIII-26, ул.с ок118г, 118, 117
21. с. Лева река, кв.15, УПИ IV физкултурна площадка 9000 кв.м ул с ок 10, 23, 55, 13, УПИ VI-204, УПИ III-202, УПИ II-201, УПИ I-200, УПИ V
22. с. Парамун, кв.21 зелена площ 4200 кв.м ул. Ок 104, 106, 109, УПИ XII-101, УПИ XI-101, УПИ X-127,УЛ. ОК 110-115, УПИ II-120, УПИ V-119, УПИ IV-121, УПИ III-122, ул. ок 100, 101, 102, 104
23. с. Горна Мелна, кв.30, УПИ I за парк 7900 кв.м улица о.т. 179, 114, 113, 189, 112, 28, 176, 177, 178
24. с. Горна Мелна, кв.32 зелена площ 1125 кв.м улица о.т. 142, 141, 140, 139, УПИ XXVI-57, УПИ XII-58, УПИ XIII-59
25. с. Горна Мелна, кв.37 зелена площ 1200 кв.м о.т. 125, 160, 161, 162, УПИ VII-74a, УПИ VII-78, УПИ VIII-76, УПИ IX-77, УПИ X-78
26. с. Горна Мелна зелена площ 340 кв.м улица о.т. 126, 125, 160, път
27. с. Главановци, кв.13а зелена площ 200 кв.м о.т. 103а, 103б, УПИ VIII-117, о.т. 193, 103, 103а
28. с. Главановци, кв.22 зелена площ 300 кв.м УПИ I-119, гора, о.т. 149, 150, 151
29. с. Главановци, кв.20, УПИ XII за парк 6000 кв.м УПИ XI, улица о.т. 149, 148, УПИ XVI-общ, о.т. 137-131, УПИ XV-общ, УПИ XIV, УПИ XIII, о. т. 140, 139, 138, 141,УПИ X-132,УПИ IX-общ.
30. с. Главаноци, кв. 21 зелена площ 1280 кв.м улица о.т. 137, 134, 132, 131, УПИ III-123, УПИ II-121, УПИ I-120.
31. с. Главановци, кв.18, УПИ V за парк 4800 кв.м улица о.т. 146, 145, УПИ XXIV-139, УПИ VII-143, УПИ VI, УПИ XXI-140, УПИ XXI-141, УПИ IV-139, УПИ III-139, УПИ I-138a,УПИ II-138
32. с. Главановци, кв.2 зелена площ 900 кв.м о.т. 8, 9, 10, УПИ XVIII- за църква, улица о.т. 22, 21, 20, 27а, 29б, УПИ IV-8
33. с. Главановци, кв.5 зелена площ 4000 кв.м о.т. 22, 23, УПИ II-46, УПИ II-47,УПИ III-47, УПИ IV-48, УПИ V-49, УПИ VI-50, О.Т. 46б, 46а, 46, 32, 31, УПИ I-45, УПИ XIII- за казан
34. с. Главановци, кв.7 зелена площ 2100 кв.м о.т. 46, 46а, УПИ XIII-38, УПИ VIII-40, УПИ IX-42, УПИ XII-41, УПИ XI-43, УПИ X-43, о.т. 63, 62, УПИ VI-35,УПИ IV-33, УПИ III-32, УПИ I-28
35. с. Главановци, кв.4 зелена площ 600 кв.м улица о.т. 59, 58, 38, УПИ XI-214, път
36. с. Главановци, кв.8 зелена площ 900 кв.м о.т. 62, 63, 69, 68, УПИ IX-210
37. с. Главановци, кв.8 зелена площ 1200 кв.м о.т. 68, 69, 74, край на регулацията, УПИ XII-общ.
38. с. Главановци, кв.8а зелена площ 700 кв.м о.т. 108, 109, УПИ II-203, край на регулацията, УПИ I.
39. с. Бохова, кв.11 зелена площ 700 кв.м о.т. 31, 32, 61, УПИ I-84
40. с. Бохова, кв.14 за озеленяване 6600 кв.м о.т. 69, 66, 65, 64, 63, 107, УПИ VIII-33, УПИ VII-33, УПИ VI-32, УПИ VI-33, УПИ V-32a, УПИ IV-31, УПИ III-30, УПИ II-25, УПИ I-24 бял бор смърч липа 35г 35г 35г 2 10 3
41. с. Лешниковци, кв.7 зелена площ 700 кв.м УПИ I-85, УПИ II-84, УПИ III-84, УПИ IV-86, о.т. 3б, 3а, 3, 16
42. с. Лешниковци, кв.5 зелена площ 800 кв.м улица о.т. 21а, 40, УПИ V-40, УПИ III-42, УПИ II-43
43. с. Ярловци, кв.11 зелена площ 2000 кв.м о.т. 196а-177а, УПИ I-120a, о.т.177, 176б, 173а, УПИ VI-124, УПИ IV-123, УПИ III-122
44. с. Ярловци, кв.11б зелена площ 360 кв.м о.т. 173а, 173, УПИ I-145, УПИ II-146
45. с. Ярловци, кв.17а зелена площ 6300 кв.м о.т. 92б, 91, път, о.т. 209, 95, 94, 93а, 93, 115, 92, 92а
46. с. Ярловци, кв.22, УПИ XIV зелена площ 1750 кв.м о.т. 147, 146, УПИ I-242,о.т. 141, 210, 147
47. с. Милославци, кв.18 зелена площ 300 кв.м о.т. 40, 39, УПИ VI-69, о.т. 50, 51, УПИ VII-68
48. с. Милославци, кв.19, УПИ III за озеленяване 1050 кв.м о.т. 43, 42, 41, УПИ II-65, о.т. 51, 61, 43
49. с. Милославци, между кв.19 и кв.21 зелена площ 1500 кв.м о.т. 61, 60, 59, 58 и път
50. с. Милославци, кв.21 зелена площ 230 кв.м река, път, УПИ II-82
51. с. Милославци, кв.24 зелена площ 2550 кв.м о.т. 64, 63, 63а, 63б, 63в, 65а, 65, 64
52. с. Милославци, кв.21, УПИ XI за озеленяване 6750 кв.м о.т. 74, 67а, 67, 75, 76, УПИ I-211, УПИ II-211, УПИ III-211, УПИ IV-186, УПИ V-211,УПИ VI-211, УПИ VII-211, УПИ X-общ, о.т. 90, 89, 88, 74
53. с. Стайчовци, кв.19 зелена площ 1100 кв.м о.т. 126, 121, УПИ VI-162,УПИ IV-190, УПИ V-190 и стопански двор
54. с. Стайчовци, кв.15 зелена площ 1300 кв.м о.т. 84, 134, 101, 102, 105, 104, УПИ VI-154, УПИ IV-190, УПИ II-190, УПИ I-190
55. с. Стайчовци, кв.11а зелена площ 1200 кв.м VIII-17, IX-18, X-19, XI-20, река, I-24
56. с. Стайчовци, между кв.20 и кв.21 зелена площ 500 кв.м о.т. 66, 68, УПИ I-192, край на регулация, УПИ V-94, УПИ IV-95
57. с. Стайчовци, кв.7 зелена площ 300 кв.м гробища, о.т. 201, 202, УПИ XVIII
58. с. Стайчовци, кв.4 зелена площ 600 кв.м о.т. 23, 22, 21, 207, УПИ XII-65, УПИ XI-66, УПИ X-68, УПИ IX-67, УПИ VIII-68
59. с. Стайчовци, кв.5 зелена площ 400 кв.м о.т. 21, 207 , УПИ VI-178, о.т. 39, 38, 21
60. с. Зелениград, УПИ XVIII между кв.6 и кв.21 за озеленяване 1200 кв.м о.т. 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, УПИ VI-230, край на регулация, УПИ IV-270, УПИIII-269, УПИ II-267, УПИ I-266
61. с. Слишовци парк 9400 кв.м край на регулация, о.т. 60, 57, 58, 59
62. с. Слишовци парк 2800 кв.м о.т. 57, 60, край на регулация, терен за паметник, ПИ 111
63. с. Слишовци зелена площ 4000 кв.м край на регулация, о.т. 54, 55, 56, терен за паметник
64. с. Слишовци, кв.10 парк 37 дка о.т. 69, 44, 45, 46, 47, 52, 57, 56, 55, стопански двор
65. с. Слишовци, кв.3 парк 12,5 дка край на регулация, УПИ XXVIII-31, УПИ XXIX-31, УПИ XXX-31, УПИ XXXI-31, УПИ XXXII-31, УПИ XVI-31, УПИ XV-31, УПИ XIV-31, УПИ XIII-31, УПИ XII-31, УПИ XI-31, УПИ X-29, УПИ VII-28, УПИ VI-31
66. с. Слишовци, кв.5 парк 7200 кв.м о.т. 14, 15, 20, 33, 32, 15, 14
67. с. Слишовци, кв.1 парк 14 дка край на регулация, УПИ Х-5 -църква, УПИ IX-4, УПИ VIII-4, УПИ VII, УПИ VI-65, УПИ V-65, УПИ IV-65, УПИ III-66, УПИ I-69, улица о.т. 13, 12, 11, УПИ XII
68. с. Дълга лука, кв.21 зелена площ 300 кв.м УПИ XIII, УПИ XII, о.т. 42, 43, 45, 46
69. с. Дълга лука, кв.8 зелена площ 500 кв.м УПИ XIV-30, о.т. 17, 18, 19, УПИ II, УПИ I-34, край на регулация
70. с. Костуринци, кв.4 каптаж 600 кв.м о.т. 12, 13, УПИ V-67, УПИ IV-67
71. с. Костуринци, кв.7 зелена площ 900 кв.м УПИ III-67, УПИ IV-67, УПИ VI-70, о.т. 35, 36, УПИ II-67, о.т. 14, 13
72. с. Насалевци, кв. 31 зелена площ 600 кв.м о.т. 158, 157, 156, 155, УПИ VII-205, УПИ VIII-206, УПИ IX-207, УПИ X-208
73. с. Насалевци, кв.30 зелена площ 2 дка УПИ II-197, УПИ III-198, УПИ VII-192, УПИ VIII-191, УПИ XV-190, УПИ I-187, УПИ II-187, УПИ III-188, о.т. 131, 134, 135, 136, 149, 150, 151, 152, 153, 154
74. с. Насалевци, кв. 8 зелена площ 1800 кв.м о.т. 49, 135, 34, 80, 81, 79, 78, УПИ III-20
75. с. Рани луг, кв.24 зелена площ 2000 кв.м о.т. 84, 85, 86, 87, УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, о.т. 75, 74, УПИ V, УПИ IX, УПИ X
76. с. Рани луг, кв.31, УПИ III зелена площ 5200 кв.м о.т. 91, 92, УПИ I, УПИ II, о.т. 78, 77, 90, 91
77. с. Рани луг, кв.32 зелена площ 2600 кв.м о.т. 139, 121, 120, 95, 94, УПИ VIII, УПИ IV, УПИ III, УПИ II, УПИI
78. с. Рани луг зелена площ 1700 кв.м о.т. 136, 128, 127а, 127, 121, 139, 138, 137, 136
Дървесен вид Вид на документа Номер на документа Дата ДВ Населено място Община Област РИОСВ Възраст, години Височина, м Обиколка, м Диаметър, м Особености
123 Дъб (летен) Заповед 3734 1965/10/06 - гр. Трън, м. "Св.Илия" Трън Перник Перник - 18 4,20 -
516 Дъб (зимен) Заповед 1762 1972/06/28 59/28.07.1972 с. Милославци, м. Средния рид Трън Перник Перник 400 13 4,20 -
517 Дъб (зимен) Заповед 1762 1972/06/28 59/28.07.1972 гр. Трън, м. Байкушеви кошари Трън Перник Перник 330 18 4,70 -
584 Ясен (планински) Заповед 1301 1974/05/05 - гр. Трън, двора на ман. Св. Арахангел Михаил Трън Перник Перник 80 22 3,90 -
1078 Дъб (зимен) Заповед 216 1979/04/05 35/4.5.1979 с. Насалевци, двора на църквата Трън Перник Перник 600 25 4,20 -
1079 Дъб (зимен) Заповед 216 1979/04/05 35/4.5.1979 с. Насалевци, двора на църквата Трън Перник Перник 600 30 4,50 -
1329 Цер Заповед 1126 1981/12/08 102/1981 с. Ломница, м. Кръстатото дърво, ГС Трън, подотд.231-и, луп.1979 Трън Перник Перник 250 18 4,50 -
1494 Цер Заповед 174 1983/03/09 26/1.4.1983 с. Рани луг, двора на черквата Трън Перник Перник 300 20 4,60 -
1495 Два цера-2бр. Заповед 174 1983/03/09 26/1.4.1983 с. Реяновци, гробището Трън Перник Перник 250/100 14/12 2,9/2 -
1496 Цер Заповед 174 1983/03/09 26/1.4.1983 с. Докьовци, м. Богичин двор Трън Перник Перник 1000 25 6,60 -
1497 Цер Заповед 174 1983/03/09 26/1.4.1983 с. Бохова, гробището Трън Перник Перник 300 18 3,60 -
1498 Цер Заповед 174 1983/03/09 26/1.4.1983 с. Бохова, гробището Трън Перник Перник 300 12 3,40 -
1499 Цер Заповед 174 1983/03/09 26/1.4.1983 с. Бохова, гробището Трън Перник Перник 100 12 2,10 -
2079 Ясен (Fraxinus excelsior) Заповед №РД 26 2012/01/16 14/17.02.2012 с. Забел, в поземлен имот УПИ ІV-11 по плана на с. Забел Трън Перник Перник 150 21 3.1 -
2087 Ясен (Fraxinus excelsior) Заповед №РД 28 2012/01/16 14/17.02.2012 с. Ерул, в поземлен имот № 055018 съгласно картата на възстановената собственост Трън Перник Перник 250 22 3.9 -
2088 Бук (Fagus orientalis) Заповед №РД 28 2012/01/16 14/17.02.2012 с. Ерул, в поземлен имот № 055018 съгласно картата на възстановената собственост Трън Перник Перник 300 21 5.5 -