одобрен

Община Златица - Регистър на одобрените инвестиционни проекти - Разрешителни за строеж - 2019

Уникален идентификатор:  7b44346e-8d1a-4fae-ac64-c9cfe5ad2b25

Описание:

Община Златица - Регистър на одобрените инвестиционни проекти - Разрешителни за строеж - 2019

zlatica златица община регистър

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 08:28:10
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-01-16 10:24:09
  • Последно променил: aleksandar_radev

Дата на издаване

Обект

№ на имота УПИ

Възложител

Адрес

Влязло в сила

1 06.02.2019г. "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж с допълващо застрояване-навес за паркиране на автомобили" УПИ Х-1034 кв.155 Атанас Тодоров Малеев Гр.Златица 25.02.2019г.
2 20.03.2019г. "Промяна на предназначение на помещение-магазин за хранителни стоки в помещение за обществени услуги " Община Златица Гр.Златица ул."Софийско шосе "№1бл.18 05.04.2019г.
3 12.06.2019г. "Система за продухване с азот на Анодно отделение на Металургично производство" ПИ 100 "Аурубис България АД" 28.06.2019г.
4 06.08.2019г. "Стопанска сграда на един етаж от допълващо застрояване" УПИ VII-491 кв.54 Н.Неколов и С.Николова Гр.Златица ул".Г.Бенковски"№27 ОТТЕГЛЕНО
5 06.08.2019г. "Стопанска сграда на един етаж от допълващо застрояване" УПИ VIII-491 кв.54 Н.Неколов и С.Николова Гр.Златица ул."Г.Бенковски"№27 ОТТЕГЛЕНО
6 06.08.2019г. "Плътна масивна ограда" УПИ V-124,VI-124,VII-124 кв.10 И.Рашев С.Църквище ОТТЕГЛЕНО
7 14.08.2019г. "Едноетажна сграда от допълващо застрояване-Студио за красота" УПИ ХХ-1163кв.108 И.Балов и Н.Балова Гр.Златица ул.В.Варненчик№6 ОТТЕГЛЕНО
8
9 28.08.2019г. "Плътна масивна ограда" УПИ V-124,IV-124кв.10 И.Рашев С.Църквище 16.09.2019г.
10 28.08.2019г. "Плътна масивна ограда" УПИVII-124,VIII-124 кв.10 И.Рашев С.Църквище 16.09.2019г.
11 28.08.2019г. "Плътна масивна ограда" УПИ VI-124,IV-126,VII-125кв.10 И.Рашев С.Църквище 16.09.2019г.
12 18.09.2019г. "Едноетажна сграда от допълващо застрояване-Студио за красота" УПИ ХХ-1163 кв.108 ПИ31044.504.180 И.Балов и Н.Балова Гр.Златица ул.В.Варненчик№6 10.10.2019г.
13 13.09.2019г. "Сградно водопроводно отклонение" УПИ Х-177 кв.14 П.Рашева С.Църквище 21.10.2019г.
14 15.10.2019г. "Механоработилница и зала в ТЕЦ" ПИ 31044.27.32 "Аурубис България АД" 01.11.2019г.
15 17.10.2019г. "Пристройка към съществуваща жилищна сграда" УПИ XV-75 ПИ 31044.505.95 С.Дончев В.З."Черешака" 05.11.2019г.
16 14.11.2019г. "Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъцина територията на РДБО Златица ПИ 31044.82.34 Община Златица Град Златица 03.12.2019г.