одобрен

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

Уникален идентификатор:  7b4ee9e8-b791-44a2-b710-3050beb8535f

Описание:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-08-04 12:07:02
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-08-04 12:07:02