одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Уникален идентификатор:  7b986824-cdfa-43c1-8ce7-9751fdcaf4df

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.08.2020 година.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-15 09:52:57
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2020-09-15 09:52:57

_id

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 123
2 Колесни трактори 7407
3 Самоходни шасита 106
4 Друга самоходна техника 1758
5 Тракторни ремаркета 2771
6 Горска техника 69
7 Зърнокомбайни 680
8 Самоходни силажокомбайни 63
9 Други самоходни машини 174
10 Машини за сеидба и садене 1198
11 Машини за торене и растителна защита 1475
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 2238
13 Почвообработващи 6256
14 Сушилни и други 10
15 Зърно и семепочистващи 93
16 Машини за поливане 220
17 Горска техника 595