одобрен

SEBRA-MF-2019-06-04

Уникален идентификатор:  7bc60db7-3154-47d2-9c67-a6d019b3a3ac

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:45:10
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:45:10

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 04.06.2019 - 04.06.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 155 81 214,07 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 3 114,14 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 9,00 лв.
Общо:  159 81 337,21 лв.
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 04.06.2019 - 04.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 31 2 253,06 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 2 64,64 лв.
Общо:  33 2 317,70 лв.
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 04.06.2019 - 04.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 4 567,56 лв.
Общо:  2 4 567,56 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 04.06.2019 - 04.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 112 69 620,46 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 9,00 лв.
Общо:  113 69 629,46 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 04.06.2019 - 04.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 4 772,99 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 49,50 лв.
Общо:  11 4 822,49 лв.