одобрен

Регистър на даренията към 01.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  7c21de17-f1e5-4127-8760-25d625f4fd98

дарения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 08:32:29
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2019-07-08 08:32:29

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД от 01.01.2016 г. към 01.07.2019 г.
№ по ред Дата на регистрация на дарението Дарен Вид на дарението Стойност /лв./ Воля на дарителя /предназначение на дарението/
1 2016/01/05 ЦНСТДМ А-д парично 400 за задоволяване на потребностите на центъра за деца
2 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
3 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
4 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
5 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
6 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
7 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
8 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
9 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
10 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
11 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
12 2016/02/23 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
13 2016/03/01 СОУ Княз Борис А-д парично 240 за охрана на децата
14 2016/03/01 СОУ Княз Борис А-д парично 200 за охрана на децата
15 2016/03/01 СОУ Княз Борис А-д парично 250 за охрана на децата
16 2016/03/01 СОУ Княз Борис А-д парично 220 за охрана на децата
17 2016/03/01 СОУ Княз Борис А-д парично 180 за охрана на децата
18 2016/03/01 СОУ Княз Борис А-д парично 160 за охрана на децата
19 2016/03/08 ЦНСТДМ А-д парично 170 за задоволяване на потребностите на центъра за деца
20 2016/03/09 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
21 2016/04/08 КСУ Гергана Н.бани парично 200 за нуждите на КСУ
22 2016/04/12 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
23 2016/06/08 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
24 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 300 за нуждите на градината
25 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 50 за нуждите на градината
26 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 200 за нуждите на градината
27 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 200 за нуждите на градината
28 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 50 за нуждите на градината
29 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 100 за нуждите на градината
30 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 100 за нуждите на градината
31 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 200 за нуждите на градината
32 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 20 за нуждите на градината
33 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 50 за нуждите на градината
34 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 200 за нуждите на градината
35 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 100 за нуждите на градината
36 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 30 за нуждите на градината
37 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 120 за нуждите на градината
38 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 200 за нуждите на градината
39 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 100 за нуждите на градината
40 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 200 за нуждите на градината
41 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 300 за нуждите на градината
42 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 40 за нуждите на градината
43 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 250 за нуждите на градината
44 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 500 за нуждите на градината
45 2016/06/16 ЦДГ Радост парично 100 за нуждите на градината
46 2016/06/21 ЦНСТДМ А-д парично 270 за детски лагер на потребителите на ЦНСТДМ
47 2016/06/23 СОУ Княз Борис А-д парично 240 за охрана на децата
48 2016/06/30 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
49 2016/07/29 ЦДГ Радост парично 300 за нуждите на градината
50 2016/07/29 ЦДГ Радост парично 100 за нуждите на градината
51 2016/07/29 ЦДГ Радост парично 200 за нуждите на градината
52 2016/08/18 Общинска администрация парично 500 за организиране и правеждане на майски празници
53 2016/08/18 Общинска администрация парично 10000 за организиране и правеждане на майски празници
54 2016/08/18 Общинска администрация парично 800 за организиране и правеждане на майски празници
55 2016/08/18 Общинска администрация парично 1000 за организиране и правеждане на майски празници
56 2016/08/24 Общинска администрация парично 5000 за ултрамаратон Персенк 2016
57 2016/09/26 Общинска администрация парично 2000 за изработване на носии за читалищеРодолюбие
58 2016/11/21 Исторически музей парично 460 за нуждите на Исторически музей А-д
59 2016/11/21 Исторически музей парично 217 за нуждите на Исторически музей А-д
60 2016/11/29 ЦНСТДМ А-д парично 400 за нуждите на потребителите на ЦНСТДМ
61 2016/12/02 ЦНСТДМ А-д парично 671 за нуждите на потребителите на ЦНСТДМ
62 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 200 за охрана на децата
63 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 220 за охрана на децата
64 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 200 за охрана на децата
65 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 220 за охрана на децата
66 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 250 за охрана на децата
67 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 190 за охрана на децата
68 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 20 за охрана на децата
69 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 240 за охрана на децата
70 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 240 за охрана на децата
71 2016/12/08 СОУ Княз Борис А-д парично 260 за охрана на децата
72 2016/12/13 ЦНСТДМ А-д парично 500 за детски лагер на потребителите на ЦНСТДМ
73 2016/12/14 Исторически музей предметно 0 за попълване на фонда на Исторически музей А-д
74 2016/12/16 ЦНСТДМ А-д парично 194 за коледни празници на потребителите на ЦНСТДМ
75 2016/12/19 СОУ Княз Борис А-д парично 190 за охрана на децата
76 2016/12/19 СОУ Княз Борис А-д парично 250 за охрана на децата
77 2016/12/19 СОУ Княз Борис А-д парично 230 за охрана на децата
78 2016/12/19 СОУ Княз Борис А-д парично 210 за охрана на децата
79 2016/12/19 СОУ Княз Борис А-д парично 190 за охрана на децата
80 2016/12/19 СОУ Княз Борис А-д парично 260 за охрана на децата
81 2016/12/19 СОУ Княз Борис А-д парично 220 за охрана на децата
82 2016/12/21 СОУ Княз Борис А-д парично 240 за охрана на децата
83 2016/12/22 Общинска администрация парично 10000 за спортни клубове
84 2016/12/22 Общинска администрация парично 10000 за спортни клубове
85 2016/12/22 Общинска администрация парично 10000 за ултрамаратон Персенк Ултра
86 2016/12/22 Общинска администрация парично 100 за празника на село Орешец ( по договор за наем - за 2016 г.)
87 2016/12/22 СОУ Св.св.Кирил и Методии А-д парично 200 за училището ( по договор за наем- 2016г.)
88 2016/12/22 Общинска администрация парично 3000 за сдружение Надежда Хвойнева
89 2016/12/22 Общинска администрация предметно 0 постоянна експозиция в сградата на старата община
90 2017/01/05 ЦНСТДМ А-д парично 100 за нуждите на потребителите на ЦНСТДМ
91 2017/01/27 ЦНСТДМ А-д парично 299 за възнаграждение на учител в ЦНСТДМ
92 2017/03/30 ЦНСТДМ А-д парично 253 за възнаграждение на учител в ЦНСТДМ
93 2017/04/20 Исторически музей предметно 0 за нуждите на Исторически музей А-д
94 2017/04/28 ЦНСТДМ А-д парично 500 за нуждите на потребителите на ЦНСТДМ
95 2017/06/16 СОУ Княз Борис А-д парично 150 за охрана на децата
96 2017/06/16 СОУ Княз Борис А-д парично 260 за охрана на децата
97 2017/06/16 СОУ Княз Борис А-д парично 180 за охрана на децата
98 2017/06/16 СОУ Княз Борис А-д парично 140 за охрана на децата
99 2017/06/12 Исторически музей парично 559 за нуждите на Исторически музей А-д
100 2017/06/12 Общинска администрация парично 19981.06 за организиране и правеждане на празници
101 2017/06/12 Общинска администрация парично 1000 за организиране и правеждане на майски празници на града
102 2017/06/12 Общинска администрация парично 5000 за организиране и правеждане на майски празници на града
103 2017/06/12 Общинска администрация парично 2500 за организиране и правеждане на майски празници на града
104 2017/08/14 Общинска администрация парично 20000 за организиране и правеждане на майски празници на града
105 2017/08/14 Общинска администрация парично 10000 за фестивала на сватбените оркестри и модерни атракции
106 2017/08/14 Общинска администрация парично 10000 за ултрамаратон Персенк Ултра 2017
107 2017/08/14 Общинска администрация парично 300 за празника на село Добростан ( по договор за наем- 2016 и 2017г.)
108 2017/08/14 СОУ Св.св.Кирил и Методии А-д парично 200 за училището ( по договор за наем- 2017г.)
109 2017/08/16 ЦНСТДМ А-д парично 300 за детски лагер на потребителите на ЦНСТДМ
110 2017/08/16 ЦНСТДМ А-д парично 100 за детски лагер на потребителите на ЦНСТДМ
111 2017/08/16 ЦНСТДМ А-д парично 300 за детски лагер на потребителите на ЦНСТДМ
112 23.08.2017 г. Общинска администрация предметно 0 за нуждитe на общината
113 12.09.2017 г. Общинска администрация парично 10000 за финансова подкрепа на спортните клубове
114 27.10.2017 г. ДВХУ Асеновград парично 100 за закупуване на медикаменти за домуващите
115 27.10.2017 г. Общинска администрация парично 10000 за финансова подкрепа на спортните клубове
116 07.11.2017г. Исторически музей предметно за попълване фондовете на исторически музей Асеновград
117 07.11.2017 г. ЦНСТДМ А-д парично 1000 за закупуване на лакомства и дрехи на децата от ЦНСТДМ
118 13.11.2017 г. КСУ"Гергана" Нар. бани парично 250 за закупуване на хигиенни материали за нуждите на КСУ
119 22.11.2017 г. Исторически музей парично 222 за музейни нужди
120 22.11.2017 г. Исторически музей парично 58 за музейни нужди
121 24.11.2017 г. Общинска администрация-д. Орешец парично 100 за организация и провеждане на културни мероприятия
122 28.11.2017 г. Общинска администрация парично 1000 за организация и провеждане на Коледни тържества в Асеновград
123 11.12.2017 г. Исторически музей предметно за попълване фондовете на исторически музей Асеновград
124 16.01.2018 г. Общинска администрация парично 10000 за организация и провеждане на Коледните и новогодишни празници в Асеновград 2017 г.
125 14.02.2018 г. Исторически музей предметно за попълване фондовете на исторически музей Асеновград
126 30.03.2018 г. ДГ "Асенова крепост" парично 195 за нуждите на детската градина
127 30.03.2018 г. ДГ "Асенова крепост" парично 65 за нуждите на детската градина
128 03.04.2018 г. Общинска администрация парично 500 за организиране и правеждане на майски празници на града
129 12.04.2018 г. Исторически музей предметно за попълване фондовете на исторически музей Асеновград
130 18.04.2018 г. Общинска администрация парично 5000 за организиране и правеждане на майски празници на града
131 23.04.2018 г. Общинска администрация парично 1000 за организиране и правеждане на майски празници на града
132 30.04.2018 г. Исторически музей предметно за попълване фондовете на исторически музей Асеновград
133 30.04.2018 г. Общинска администрация предметно за попълване фондовете на исторически музей Асеновград
134 30.04.2018 г. Общинска администрация парично 1000 за организиране и правеждане на майски празници на града
135 08.05.2018 г. Общинска администрация парично 500 за организиране и правеждане на майски празници на града
136 01.06.2018 г. Общинска администрация парично 10000 за организиране и правеждане на ултрамаратон "Персенк Ултра 2018"
137 07.06.2018 г. СУ "Св.св. Кирил и Методий" парично 400 за нуждите на училището
138 12.06.2018 г. Общинска администрация парично 20000 за организиране и провеждане на майски празници на града
139 29.06.2018 г. Общинска администрациа парично 10000 за организиране и провеждане на ултрамаратон "Персенк Ултра 2018"
140 18.07.2018 г. Общинска администрациа парично 10000 за организиране на празниците на Еньовден в община Асеновград
141 31.07.2018 г. СУ "Св.св. Кирил и Методий" парично 95.41 за нуждите на училището
142 31.08.2018 г. Общинска администрация парично 100 за организиране на празника на с. Орешец
143 31.08.2018 г. Общинска администрация парично 150 за организиране на празника на с. Добростан
144 2018/09/25 Общинска администрация парично 20000 за финансово подпомагане на спортни клубове за участия в национални първенства и турнири
145 05.12.2018 г. ОУ "П.волов" кв. Д.Воден парично 528 за закупуване на пиано
146 05.12.2018 г. ОУ "П.волов" кв. Д.Воден парично 356 за погасяване на задължения към НАП
147 20.12.2018 г. Исторически музей парично 134 за нуждите на Исторически музей А-д
148 21.12.2018 г. Исторически музей преддметно за попълване фонда на музея
149 31.12.2018 г. Общинска администрация парично 10000 за Коледните и Новогодишни празници на Асеновград
150 04.01.2019 г. Исторически музей парично 165 за нуждите на Исторически музей А-д
151 21.03.2019 г. Общинска администрация парично 500 за културни дейности
152 12.04.2019 г. ДГ "Асенова крепост" парично 118 за закупуване на тениски за децата от градината
153 12.04.2019 г. ДГ "Асенова крепост" парично 300 за закупуване на тениски за децата от градината
154 30.04.2019 г. СУ "Св.св. Кирил и Методий" парично 200 за нуждите на училището
155 30.04.2019 г. СУ "Св.св. Кирил и Методий" парично 500 за нуждите на училището
156 30.04.2019 г. Градска библиотека парично 342.8 за нуждите на библиотеката
157 15.05.2019 г. ЦНСТДМ А-д парично 180 за нуждите на потребителите от ЦНСТДМ
158 29.05.2019 г. СУ"Св.св. Кирил и Методий" парично 2000 за честване на 130 год. юбилей на училището
159 29.05.2019 г. СУ"Св.св. Кирил и Методий" парично 200 за нуждите на училището
160 31.05.2019 г. Общинска администрация парично 20000 за организиране и провеждане на майски културни празници на града
161 31.05.2019 г. Общинска администрация парично 250 за организиране и провеждане на майски културни празници на града
162 31.05.2019 г. Общинска администрация парично 500 за културни дейности в Община Асеновград
163 25.06.2019 г. Общинска администрация парично 150 за празник на с.Добростан