одобрен

Разпределения на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Сърница за 2018 г.

Уникален идентификатор:  7c80e540-47b9-4e2a-afc6-7b14098aeeb1

Описание:

Разпределения на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 11:37:37
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2019-09-12 11:39:04
  • Последно променил: support

Окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за 2018г.

Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
Дж. Ю. К. 12.8 240002 X Гюмюшчал 4.1
240003 X Гюмюшчал 13
350351 X --------------- 4
221014 X Гаргалъка 5.2
ОБЩО: 26,300дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
С. М. К. 6.2 75007 X Делджилери 1.834
75008 X Делджилери 0.581
75093 X Делджилери 1.489
71060 X Делджилери 2.736
ОБЩО: 6,640дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
М. Д. М. 3.6 300001 X Казана 6
300002 X Казана 4.4
300003 X Казана 4.5
300004 X Казана 4.2
300005 X Казана 3.7
300006 X Казана 2
ОБЩО: 24.800 дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
И. С. Х. 25.25 111045 X Кевапчийте 1.616
112013 X Кевапчийте 1.725
113042 X Кевапчийте 2
221044 X Гаргалъка 1.1
221045 X Гаргалъка 1
221046 X Гаргалъка 2.3
34020 Х Вачевото 0.999
34110 Х Вачевото 1
24062 Х Реката 2
24065 Х Реката 2.851
24131 Х Реката 1.243
25025 Х Табата 1
25029 Х Табата 4.789
25041 Х Табата 2.493
25055 Х Табата 2.1
25070 Х Табата 1.838
25075 Х Табата 1.4
26010 Х Каракола 1.496
27041 Х Слепата черешка 1
27042 Х Слепата черешка 1.2
28008 Х Реката 1
28013 Х Реката 1.105
19019 Х Горелски 1.261
19024 Х Горелски 1.271
20010 Х Черешата 1.175
22028 Х Горелци 1.32
14044 Х Салиховци 10.6
19015 Х Горелци 5.676
19017 Х Горелци 3.081
19025 Х Горелци 3.027
20026 Х Горелци 4.1
21032 Х Горелци 4.257
26044 Х Каракола 8.6
26045 Х Каракола 3.334
30002 Х Бобевото и конските 2.4
33033 Х Гол тепе 2.4
34089 Х Вачевото 2.5
35080 Х Равния борун 8.3
36006 Х Махалата съркйова 2.7
36012 Х Махалата съркйова 2.3
34062 Х Вачевото 3.241
34090 Х Вачевото 0.772
22064 Х Горелци 8.43
35027 Х Равния борун 1
19045 Х Горелци 2.626
ОБЩО: 121,626 дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
С. Ф. А. 6 73005 X Делджилери 1.226
73020 X Делджилери 2.1
73027 X Делджилери 0.94
73028 X Делджилери 0.967
48133 X Гюмюш дере-2 1
48138 X Гюмюш дере-2 1.379
48140 X Гюмюш дере-2 2.4
51121 X Караасан 6
ОБЩО: 16.012дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
М. А. Д. 6 82016 X Петел 0.992
82024 X Петел 1.8
82070 X Петел 1.051
82079 X Петел 1.369
84026 X Петел 1.1
84038 X Петел 1.016
85057 X Петел 1.6
85061 X Петел 1.3
101092 X Боруни и Валти 1.36
101131 X Боруни и Валти 1.4
102030 X Боруни и Валти 2
102045 X Боруни и Валти 1.1
102121 X Боруни и Валти 5.4
102122 X Боруни и Валти 2
111014 X Кевапчийте 1.201
ОБЩО: 24,689 дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
М. М. Д. 9.4 270018 X Гюниците 1.3
270061 X Гюниците 1.3
320003 X Аликановия ечмен 2.01
340002 X Чаерджик 5.191
340008 X Чаерджик 1.143
340018 X Чаерджик 6
63196 X Кутлата 1
ОБЩО: 17.944
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
И. С. Ч. 7 18037 X Горелци 0.998
21048 X Горелци 0.982
30150 X Бобевото и конските 0.984
122089 X Хановете 4
15079 X Стойчов чарк 15.6
192097 X Боаза 12.2
73032 X Делджилери 1.272
53069 X Караасан 1.275
21038 X Тахталии 1.7
73033 X Делджилери 1.231
ОБЩО: 40,201дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
Дж. Б. К. 9.8 25011 X Табата 2.105
32 X --------- 6.2
11045 X Шаренци 1.1
14036 X Салиховци 1.823
14050 X Салиховци 1.22
18013 X Горелци 1.337
18059 X Горелци 1.159
18061 X Горелци 1.716
ОБЩО: 21,660 дка
Правоимащи лица ЖЕ Имот Категория Местност Площ в дка
С. М. Д. 4.6 14114 X Стойчов чарк 3.11
14133 X Стойчов чарк 0.674
ОБЩО: 3,784 дка