одобрен

Регистър на категоризирани туристически обекти

Уникален идентификатор:  7ce2d8b3-d706-4445-8d93-d3f8be0aa8da

Описание:

Регистър на категоризирани туристически обекти към 01.03.2019 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 16:13:32
  • Създаден от: doroteya_hristova
  • Последна промяна: 2019-06-11 16:13:32

Р Е Г И С Т Ъ Р

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
№ ПО РЕД ВИД НА ОБЕКТА НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА № НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВАЛИДНО ДО: КАТЕГОРИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЕКТА ЛИЦЕ, ИЗВЪРШВАЩО ДЕЙНОСТ В ОБЕКТА
1 ЗХР ГОСТИЛНИЦА "ЧЕРЕШКАТА" с. Присад, Центъра 035/12.01.2012 00110/12.01.2012 31.12.2019 1 звезда 30 места (20 на закрито и 10 на открито) "ЕДИТА 2000" ООД
2 ЗХР РЕСТОРАНТ "ДОБРУДЖАНСКИ РАЙ" гр. Генерал Тошево, ул. Трети март" №40 036/12.01.2012 00111/12.01.2012 31.12.2019 2 звезди 120 места (80 на закрито и 40 на открито) "АРИС ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД
3 ЗХР МЕХАНА "ФРАНК" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №2 59/19.01.2012 00112/19.01.2012 31.12.2019 2 звезди 70 места на закрито "ВЪЛЕВ 57" ЕООД
4 ЗХР МЕХАНА "ЕЛИТ" гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов" №12 105/01.02.2012 00113/01.02.2012 31.12.2019 2 звезди 141 места (58 на закрито и 83 на открито) "АПИС КОМЕРС М" ЕООД
5 ЗХР КАФЕ - АПЕРАТИВ "Р И Д И" гр. Генерал Тошево, Иван Вазов" №24 213/06.03.2012 00114/06.03.2012 31.12.2019 1 звезда 16 места на закрито ЕТ "КОКО-МАРК 70 КОЛЬО МАРКОВ"
6 ЗХР РЕСТОРАНТ С. СПАСОВО с. Спасово, УПИ I-271, кв. 36 596/09.07.2012 00117/09.07.2012 31.12.2019 1 звезда 110 места (50 на закрито и 50 на открито) ЕТ "КАЛМ И КАЛМИТИ"
7 ЗХР КАФЕ - АПЕРАТИВ С. ЛЮЛЯКОВО с. Люляково, Центъра, УПИ II кв. 20 665/07.08.2012 00118/07.08.2012 31.12.2019 1 звезда 32 места (24 на закрито и 8 на открито) "ТОНИ - НИКИ 2009" ЕООД
8 ЗХР КАФЕНЕ С. СПАСОВО С. Спасово, ул. "Десета" №20 666/07.08.2012 00120/07.08.2012 31.12.2019 1 звезда 20 места (10 на открито и 10 на закрито) "ДЕТЕЛИНА - ЖМ" ЕООД
9 ЗХР РЕСТОРАНТ "УЗУНОВ ПАЛАС" гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" №3 917/23.10.2012 00122/23.10.2012 31.12.2019 1 звезда 120 места (80 на закрито и 40 на открито) ЕТ "МИТКО СТОЙЧЕВ УЗУНОВ"
10 МН САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ "УЗУНОВ ПАЛАС" гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" №3 918/24.10.2012 00123/24.10.2012 31.12.2019 1 звезда 20 места (легла) ЕТ "МИТКО СТОЙЧЕВ УЗУНОВ"
11 ЗХР КАФЕНЕ "ЕМОЦИЯ" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №4 071/23.01.2013 00124/27.12.2012 31.12.2019 2 звезди 140 места на закрито "ДИЛЯНКА" ЕООД
12 ЗХР КАФЕ - БАР "КРИСТАЛ" гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 10 537/09.06.2014 00129/09.06.2014 8.6.2019 1 звезда 40 места (15 на закрито и 25 на открито) ЕТ "КРИСТАЛ 90- МАРИЯ ПРОДАНОВА"
13 МН КЪЩА ЗА ГОСТИ С. КАЛИНА с. Калина, ул. "Пета" №2 862/19.09.2014 00132/19.09.2014 18.9.2019 1 звезда 4 броя стаи (10 легла) "КАЛИНА ТУР 2011" ЕООД
14 МН САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ "ДОБРУДЖАНСКИ РАЙ" гр. Генерал Тошево, ул. Трети март" №40, ПИ 20001 264/30.03.2015 00134/30.03.2015 30.3.2020 1 звезда 4 броя стаи (8 легла) "АРИС ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД
15 ЗХР КЛАСИЧЕСКИ РЕСТОРАНТ С . ЖИТЕН с. Житен, центъра 352/20.04.2015 00135/20.4.2015 19.4.2020 1 звезда 20 места на закриро "СТАНЕВ - 2012" ЕООД
17 ЗХР СНЕК - БАР "ВЪЛЕВ" гр. Генерал Тошево, ул. "Черно море" №8А 617/25.06.2015 00137/25.06.2015 24.6.2020 1 звезда 50 места (30 на закрито и 20 на открито) "ВЪЛЕВ 57" ЕООД
18 ЗХР КАФЕ - АПЕРАТИВ "ГАБИ" с. Росица, ул. "Първа", парцел VIII, кв. 75 785/07.08.2015 00140/07.08.2015 6.8.2020 1 звезда 12 места на закрито ЕТ "ДОБРА ЖЕЛЯЗКОВА МУДЕВА"
19 ЗХР ПИВНИЦА "РОСИЦА" С. РОСИЦА с. Росица, УПИ XI, кв. 35 784/07.08.2015 00141/07.08.2015 6.8.2020 1 звезда 30 места (26 на закрито и 4 на открито) ЕТ "РОСИЦА - ИВАН СТОЯНОВ"
20 ЗХР КАФЕНЕ "ЕМОЦИЯ" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №4 1263/16.11.2015 00142/16.11.2015 15.11.2020 2 звезди 100 места (50 на открито и 50 на закрито) "М - СТАР 81" ЕООД
21 ЗХР СНЕК - БАР "НИКИ" гр. Генерал Тошево, ул. "Христо Бпотев", Кооп.пазар 1264/16.11.2015 00143/16.11.2015 5.11.2020 2 звезди 50 места (36 на закрито и 14 на открито) ЕТ "ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ"
22 ЗХР ЗАКУСВАЛНЯ "ФРАНК" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №2 1265/16.11.2015 00144/16.11.2015 5.11.2020 1 звезда 50 на закрито "ЗАРИ ИНВЕСТ" ЕООД
23 ЗХР СНЕК БАР "БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА" с. Красен, ул. "Първа" №97, УПИ III, кв. 16б 343/18.04.2016 00145/28.04.2016 27.4.2021 1 звезда 40 места (20 на закрито и 20 на открито) ЕТ "АДИТИ - РОСИЦА СТОЯНОВА"
24 ЗХР СНЕК - БАР "МИМИ" гр. Генерал Тошево, УПИ II, кв. 83, Кооп.пазар 555/09.06.2016 00146/10.06.2016 9.6.2021 1 звезда 18 места (12 на закрито и 6 на открито) ЕТ "СТЕФКО ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ"
25 ЗХР СНЕК БАР "СЛАДКО ИЗКУШЕНИЕ" гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" №4 554/09.06.2016 00147/10.06.2016 9.6.2021 1 звезда 50 места (30 на закрито и 20 на открито) ЕТ "ВЕСТ МАН - ВЕСЕЛИН МАНУШЕВ"
26 ЗХР СНЕК БАР "ГАЛАКСИ" с. Спасово, УПИ Х, кв.37 1099/09.11.2016 00148/09.11.2016 8.11.2021 1 звезда 20 места (14 на закрито и 6 на открито) "ГАЛАКСИ 95" ЕООД
27 ЗХР РЕСТОРАНТ "СИСА" с. Спасово, УПИ I-271, кв.36 1100/09.11.2016 00149/09.11.2016 8.11.2021 1 звезда 50 места (30 на закрито и 20 на открито) ЕТ "СИСА - ЗДРАВКО САШЕВ"
28 ЗХР ПИЦАРИЯ гр. Генерал Тошево, УПИ IVпарк, кв. 95 096/06.02.2017 0150/06.02.2016 5.2.2021 1 звезда 50 места (30 на закрито и 20 на открито) "ГАЛИЯ" ЕООД
29 ЗХР ПИВНИЦА "ФАЙТ" с. Малина, УПИ I-22, кв. 14 694/12.07.2017 00151/13.07.2017 12.7.2022 1 звезда 20 места на закрито "СИЛВИЯ-ПРОЛЕТИНА" ООД
30 ЗХР РЕСТОРАНТ "ЦЕНТРАЛ" гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" №4 447/22.05.2018 0152/22.05.2018 21.5.2023 1 звезда 150 места (80 на закрито и 70 на открито) "ЦЕНТРАЛ - МГ" ООД
31 ЗХР МЕХАНА "ДЕЧКОДЯК" гр. Генерал Тошево, ул. "Дружба" №1 448/25.05.2018 0153/25.05.2018 24.5.2023 1 звезда 20 места (10 на открито и 10 на закрито) ЕТ "ДЕЧКОДЯК 2009 - ЖИВКО ДЯКОВ"
32 ЗХР СНЕК БАР "ПИТЪРС" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №63 348/25.04.2018 0154/26.04.2018 25.4.2023 1 звезда 50 места на закрито "ПЕТРОВ - АГРОПРОДУКТ" ООД
33 МН СЕМЕЕН ХОТЕЛ "ПИТЪРС" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №63 349/25.04.2018 0155/26.04.2018 25.4.2023 1 звезда 11 броя стаи (22 легла) "ПЕТРОВ - АГРОПРОДУКТ" ООД
34 ЗХР СНЕК - БАР "ВЪЛЕВ" гр. Генерал Тошево, ул. "Черно море" №8А 379/03.05.2018 0156/08.05.2018 8.5.2023 1 звезда 50 места (30 на закрито и 20 на открито) "ВЪЛЕВ ПД" ЕООД
35 ЗХР СНЕК - БАР "АВАНГАРД" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №4 378/03.05.2018 0157/08.05.2018 7.5.2023 1 звезда 100 места (45 на открито и 55 на закрито) "ТРИАДА - 65" ООД
36 ЗХР ПИВНИЦА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ с. Преселенци, ул. "Втора" №2, УПИ IV, кв. 19 467/31.05.2018 0158/31.05.2018 30.5.2023 1 звезда 50 места (10 открито и 40 закрито) ЕТ "КРАСИ - КМ 2000 -КОЛЬО ВАСИЛЕВ"
37 ЗХР СНЕК - БАР "ДИМЯТ - 2" гр. Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" №51 795/19.09.2018 0159/19.09.2018 18.9.2023 1 звезда 28 места на закрито ЕТ "ГЕОРГИ ИВАНОВ - НЕВЯНА"
38 МН САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ "ТАСОС" гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" №38, вх. Д 958/7.11.2018 0160/17.11.2018 16.11.2023 1 звезда 4 броя стаи (11 броя легла) "ТАСОС Е. Г." ЕООД
39 ЗХР РЕСТОРАНТ "СВЕТИ ГЕОРГИ" гр. Генерал Тошево, ул. "Опълченска", УПИ V-2024, кв. 95 121/15.02.2019 0161/20.02.2019 19.2.2024 2 звезди 300 места (170 на закрито и 130 на открито) "ЕКСПРЕС - 2000 - Г.Т." ООД
40 МН СЕМЕЕН ХОТЕЛ "ДИЯНА" гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" №45 Временно Удостоверение №159/2.01.2019 Валидно до 01.04.2019 1 звезда 8 броя стаи (22 легла) "ГАЛИЯ" ЕООД
41 ЗХР СНЕК-БАР "ДИМЯТ" гр. Генерал Тошево, ул. "Отец Паисий" №7 Временно Удостоверение №160/15.02.2019 Валидно до 14.05.2019 1 звезда 20 на закрито ЕТ "СКОРПИОНИ-М-СТАНИСЛАВ МАРЧЕВ"
42 ЗХР НОЩЕН БАР "МЕЛОДИЯ" с. Кардам. Ул. "Червеноармейска" №3 Временно Удостоверение №161/27.02.2019 Валидно до 26.05.2019 1 звезда 20 на закрито "МЕЛАДИ 73" ЕООД
43 ЗХР КАФЕ-БАР "ЖИК-ТАК" с. Кардам. Ул. "Червеноармейска" №8 Временно Удостоверение №162/27.02.2019 Валидно до 26.05.2019 1 звезда 20 на закрито "ЕВАРИСТО-ВИ" ЕООД