одобрен

Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране и обучение с отнети или заличени лицензии

Уникален идентификатор:  7d21d55c-a823-431f-adce-2d7bad6a39cb

Описание:

Данните са генерирани към 08.06.2020 г.

напоо образование професионално образование центрове за информация и професионално ориентиране и обучение

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 11:50:52
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2020-06-19 11:50:52

лицензия|Име на ЦПО|област - код|област - наименование|община - код|община - наименование|населено място - код|населено място - наименование

200914002|ЦИПО към Тайгърклуб ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201014005|ЦИПО към Българо-германски център за професионално обучение|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201314001|"ЦИПО към ""Център за информация и професионално ориентиране-Сливен"""|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
201414022|"ЦИПО към ""Пси - Ко"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514033|"ЦИПО към ""Еко Глоуб"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201514038|"ЦИПО към ""ЦИПО ъп Грейд"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София