одобрен

Обучени по програма "Регионално и местно управление"

Уникален идентификатор:  7d6682c5-627e-40cf-8545-d596b0b0956c

Описание:

Обучени по програма "Регионално и местно управление"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:19:43
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:45:07
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - М-2 - Надзор на общински нормативни актове 15 15 15 1
2018 - М-3 - Управление на кризи и защита при бедствия 28 28 20 1
2018 - М-4 - Специфични умения при работа с граждани от трети страни 34 34 20 1
2018 - М-6 - Издаване, контрол и управление на индивидуални административни актове по устройство на територията 39 39 26 1